start up
21 Temmuz 20239 DakikaGirişimcilik

İnovasyon ve Girişimcilikte Yeni Boyut: Start-Up Nedir?

İnsanoğlu var oldukça ihtiyaçlar doğmaya ve bunlara yönelik çözümler üretilmeye devam edecektir. Geçmişte yaşanan sorunlar, hayatı kolaylaştıran yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Gelecekte ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçlar ise şimdiden pek çok çalışmanın ana konusunu oluşturur. Bu dinamik döngüde önemli rol oynayan startuplar, inovatif ve yaratıcı fikirleriyle geleceğe yön verir. Yazının devamında yeniliğin öncüsü olan startuplara dair detayları ele aldık. 

Start-Up Nedir?

Startuplar; problemlere ve ihtiyaçlara çözüm üretmeyi amaçlayan girişimlerdir. Teknolojinin imkânlarından yararlanarak ve detaylı Ar-Ge çalışmaları yaparak yeni ürünler, fikirler ya da hizmetler geliştirir. Startupların temelini oluşturan bazı kavramlar bulunur. Bunlardan ilki olan “başlamak”, söz konusu girişimlerin sıfırdan hedefe uzanan yolculuğunu ifade eder. “Girişim” kavramı ise yeni bir şirket kurmaktan ziyade iş fikri için yola çıkmayı belirtir. Özetle startuplar, yenilikçi yaklaşımıyla mevcut ya da potansiyel sorunlara yönelik çözümler arar. Ardından bu fikirleri hayata geçirerek hem sektöre hem insanlığa katkı sağlar. 

Start-Up Kurulum Aşamaları Nelerdir?

Startup kurmak isteyenlerin izlemesi gereken bazı adımlar bulunur. Öncelikle bu girişim konseptinin özünü anlamanızda fayda vardır. Startuplar; inovasyon, araştırma, gelişim ve ilerleme ilkeleriyle hareket eder. Yaratıcı bakış açılarıyla daha önce denenmemiş ya da hayata geçse de hedefine ulaşamamış fikirleri ele alır. Ancak bu hedefe ulaşmak, kimi zaman yıllara ve öngörülemeyen harcamalara mal olur. Bu nedenle startup hayali olanların bir yol haritasıyla ilerlemesi son derece önemlidir. Takip eden başlıklarda startup kurmak için gerekenleri görebilirsiniz. 

İş Fikri Oluşturma

Her girişim gibi startuplar da bir iş fikri üzerinden şekillenir. İş fikri oluştururken sonsuz ihtiyaçlar ve sınırlı kaynaklar dâhilinde farklı konuları ele alabilirsiniz. Burada önemli olan, bir problem tespit etmek ve bu alana odaklanmaktır. Aşağıda startup fikri arayanlara ilham veren bazı ipuçları yer alır:

 • Yeni teknolojileri takip edin.
 • Değişen koşullara ayak uydurun.
 • Başarılı startupları analiz edin.
 • Yaratıcı olduğunuz alanlara yönelin.
 • Geleceğe yönelik araştırmalar yapın.
 • Donanımlı olduğunuz sektörleri tercih edin.

Örneğin seyahat sektöründe âdeta devrim yaratan Airbnb, ev sahipleri ve tatilcileri bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Bu sayede geleneksel otel rezervasyonlarını tercih etmeyenlere alternatif bir konaklama seçeneği sunmuştur. Elon Musk liderliğindeki SpaceX ise rotasını geleceğe çevirerek Mars’ta keşif ve kolonileşme gibi hedeflere odaklanmıştır. Yani iş fikrinizi hem mevcut hem potansiyel ihtiyaçların ekseninde belirleyebilirsiniz. 

Detaylı İş Planı Hazırlama

Startup hayalinizi eksiksiz hayata geçirmek için detaylı bir iş planına ihtiyacınız vardır. Girişimcilere yol haritası çizen bu plan, kuruluş amacından verilerin analizine kadar pek çok ayrıntıya yer verir. Finansal ve operasyonel süreçleri, en verimli şekilde yönetmenize yardımcı olur. Startup iş planı hazırlarken şu hususlara dikkat edebilirsiniz:

 • Kuruluş amacı
 • Ekip yönetimi
 • Riskler
 • Fırsatlar
 • Mali planlama
 • Genel operasyon
 • Pazar ve rakip araştırması
 • Satış ve pazarlama stratejileri

Bu noktada “exit” kavramına ayrı bir parantez açmak gerekir. Startupta exit yapmak; sermayedarların, kurucuların veya hissedarların yatırımlarını realize etme sürecini belirtir. Girişimin büyüme ve gelişme aşamalarını tamamladıktan sonra başkasına devredilmesidir. Exit planı, girişimin geleceğine dair perspektif sunar. Bu plan dâhilinde startup fikrinizi başka bir şirkete satarak yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. 

Maliyet ve Sermaye Değerlendirmesi Yapma

Startuplar, sıfırdan zirveye ilerleyen girişimlerdir. Ancak buradaki “sıfır” ibaresi, sermaye yokluğuna işaret etmez. Startup firma kurmak isteyenlerin belirli bir anaparası olmalıdır. Sermayenin büyüklüğü ise iş fikrine ve hedeflerine göre değişiklik gösterir. İnsanlığa fayda sağlayacak evrensel projeler için nispeten daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulur. Bu noktada yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlayan kuluçka merkezleri, melek yatırımcılar ve startupları destekleyen kuruluşlar devreye girer. 

Sermayeyi bulmak kadar etkin değerlendirmek de oldukça önemlidir. Verimli sermaye kullanımı için maliyet kontrolü gerekir. Startup fikrinizi hayata geçirmeden önce ortaya çıkması muhtemel masrafları hesaba katmalısınız. Örneğin; ofis kirası, çalışan maaşları, pazarlama ve reklam giderlerini belirlemenizde fayda vardır. Ayrıca teknolojik altyapı, ekipman, yazılım harcamalarını da göz önünde bulundurarak sermaye ve maliyet dengesini kurabilirsiniz. 

Faaliyete Geçmek için Şirket Kurma

Startup hayalini gerçekleştirmek isteyenler, şirket kurarak faaliyete geçebilir. Bu doğrultuda geleneksel yolları ya da online girişimleri tercih edebilirsiniz. İhtiyaçlara çözüm üretmeyi temel alan online girişimler, startup ekosistemine görece daha uyumludur. Şirket türüne ve kuruluş şekline karar verdikten sonra sıra, operasyonel detayları belirlemeye gelir. İş planı, yasal süreçler, ekip oluşturma, altyapı ve kaynak sağlama gibi adımlarla startup şirketinizi hayata geçirebilirsiniz. 

Pazarlama ve Müşteri Kitlesi Oluşturma

Yenilikçi iş fikirleri, belli başlı grupların ya da tüm insanlığın ihtiyaçlarına yanıt verir. Girişimin ana konusu evrensel olsa dahi bir pazarlama ve müşteri kitlesine odaklanmanız gerekir. Böylece ürün ya da hizmetin doğrudan beklentilere hitap etmesi mümkün hâle gelir. Hedef kitlenizin isteklerini anlamak için demografik, coğrafik, psikolojik ve davranışsal farkları inceleyebilirsiniz. Bu sayede karşınıza belirli yönleriyle birbirinden ayrılmış potansiyel müşteri grupları çıkar. Müşteri segmentasyonu, pazarlama stratejilerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Ayrıca doğru kişilerle ideal noktada temasa geçmenizi sağladığı için iş fikrinizi hedeflerinize taşır. 

Diğer Şirket Türleri ile Start-Up’ın Arasındaki Farklar Nelerdir?

Start-up, girişimcilik kavramıyla ilişkilendirildiği için çoğu zaman diğer şirket türleriyle aynı kategoride değerlendirilir. Ancak bu girişimleri, diğer firmalardan ayıran bazı nüanslar bulunur. Göze çarpan ilk fark, startupların “geçici” statüde olmasıdır. Genellikle bir iş fikrini hayata geçirirken uzun vadeli hedefler belirlenir. Şirketin yıllarca faaliyet göstermesi için tüm detaylar ayarlanır. Ancak bu girişimlerde önemli olan, yenilikçi çözümün başarıya ulaşmasıdır. Yani ürünün ya da hizmetin imalatından ziyade işe yarar olması temel amaçtır. Çoğu start-up, hedefine ulaştıktan sonra başka firmalara devredilir. Fakat normal şirket statüsüne geçerek iş fikrini üretimle taçlandıran girişimler de bulunur. 

İnovasyonu Amaçlayan Start-Up Şirketlerinin Avantajları Nelerdir?

Startup şirketlerinin başlıca avantajı, gelişime hızlı ayak uydurma yeteneğidir. Teknoloji, dijitalleşme, küreselleşme gibi olgular, insanlığın ve sektörlerin gidişatına yön verir. Bu süreçte hem riskler hem de fırsatlar meydana gelir. Girişimciler, söz konusu kavramlara odaklanarak devrim niteliğinde iş fikirleri ortaya koyar. Böylelikle geleceğe ışık tutarken yüksek kâr ve prestij gibi kazanımlar elde eder. Bu şirketlerin avantajları arasında şunlar da yer alır:

 • Büyüme potansiyeli: Start-uplar, büyüme potansiyeliyle ön plana çıkar. Başarıya ulaştıklarında yatırım alma ve pazardaki dengeleri değiştirme gücüne sahiptir.
 • Rekabet gücü: İnovatif iş fikirleri, sektördeki rekabet dengelerini yeniden belirler. Bu girişimler, yeni ürünler ya da hizmetlerle emsallerinden ayrılabilir.
 • Esneklik: İlgili şirketler, değişen piyasa koşullarına hızlı adapte olur. Bu sayede pazardaki fırsatları etkili şekilde değerlendirir.
 • Küresel etki alanı: Start-upların etki alanı, sınırların ötesine uzanır. Dijital dünyanın dinamiklerine uyumlu olduğu için uluslararası başarının kapısını aralar. 

Startup şirket avantajları arasında girişimcilere yurt dışına açılma fırsatı sunması da yer alır. Çeşitli ülkeler, teknolojiden beslenerek geleceğe ışık tutan iş fikirlerine startup vizesi verir. Böylece global anlamda başarıya ulaşan kârlı bir girişimde bulunabilirsiniz. Ayrıca Türkiye’de startup kurmak isteyenlere yönelik destekler de vardır. Çözüm odaklı ürün ya da hizmetlerinizi ister yurt içinde ister uluslararası pazarda sunabilirsiniz. 

Start-Up Girişimlerine Verilen Destekler Nelerdir?

Yenilikçi iş fikirlerini destekleyen bazı kamu kurumları, özel firmalar ve bireysel yatırımcılar bulunur. Start-up girişimlerine yönelik imkânların başında KOSGEB destek paketleri yer alır. KOSGEB, yurt içinde hayata geçirilen fikirler için sigorta ve vergi teşvikleri sunar. Bu sayede startupların finansal ve operasyonel süreçlerine katkıda bulunur. Geleneksel girişimci desteğinde şirketin türüne göre farklı tutarlarda hibe sağlanır. Bunun dışında “İleri Girişimci Desteği” ve “İleri Girişimci Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği” gibi teşvik paketleri de vardır. 

Start-Up Vizesi Nedir?

Hızla gelişen teknoloji, ülkelerin yarış içinde olduğu alanların başındadır. Durum böyle olunca bu değişime yön veren girişimcilerin önemi gün geçtikçe daha çok artar. Teknolojik imkânlardan beslenen startuplar, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere farklı pazarlarda oyunun kurallarını belirler. ABD, İngiltere, Estonya gibi ülkeler, start-up vizesiyle bu girişimcilere çalışma ve oturum izni verir. Böylece inovatif iş fikirlerini teşvik ederek geleceğe adını yazdırır. 

Start-Up Vizesi Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

Ülkelerin büyüme rakamlarını ve istihdam oranlarını artıran startuplar, dünyanın dört bir yanında yoğun ilgi görür. Buna bağlı olarak pek çok yerde söz konusu girişimlere yönelik özel vizeler geçerlidir. Aşağıda startup vizesi veren ülkeleri görebilirsiniz. 

 • Hollanda
 • Fransa
 • Estonya
 • Danimarka
 • İtalya
 • Litvanya
 • Kanada
 • Almanya
 • İsrail
 • İspanya
 • İsveç
 • Portekiz
 • ABD
 • Finlandiya

Sayılanlara ek olarak Birleşik Krallık’tan da start-up vizesi alabilirsiniz. İngiltere startup vizesi için Endorsing Body, yani iş fikri için onay veren kurumların kılavuzlarına göz atmanızda fayda vardır. Ayrıca 18 yaşını doldurmak, en az lise mezunu olmak, minimum 2 yıl geçerli pasaport, IELTS UKVI ve IELTS Life Skills yeterliliği gibi şartları yerine getirerek girişiminizi İngiltere’de kurabilirsiniz. 

Jestiyon ile Start-Up Girişimlerinize Dünya Pazarında Başlayabilirsiniz!

Türkiye’de ya da yurt dışında startup kurmak için Jestiyon’dan destek alabilirsiniz. Girişimcilere birçok ülkede uçtan uca çözümler sağlayan Jestiyon, operasyonel ve finansal süreçlerinizi profesyonelleştiren kapsamlı paketler sunar. Bu zengin içerikli paketlerde şirket adresinden online banka hesabı açılışına kadar pek çok işlem yer alır. Böylece yaratıcı ve inovatif hayallerinizi gerçekleştirmek için teknik ayrıntılarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Jestiyon ile özgün ve fark yaratan iş fikirlerinizi, girişimciler için fırsatlarla dolu ülkelerde hayata geçirebilirsiniz. 

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir