kosgeb destekleri
30 Mart 20238 DakikaGirişimcilik

Girişimcilik Dünyasına Yönelik Hazırlanmış KOSGEB Destekleri

KOSGEB Girişimcilik Destekleri Nedir?

KOSGEB, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak faaliyet gösteren bir devlet kurumudur. Amacı işletmelerin gelişimine ve rekabet güçlerinin artmasına destek sağlamaktır. KOSGEB, kurulduğu tarihten itibaren 2009 yılına kadar sadece imalat ve üretim sektörlerine hizmet veriyordu. 2009 yılında yayınlanan 5891 sayılı kanun ile birlikte hizmet ve ticaret alanındaki şirketler de destek vermeye başladı.

KOSGEB, işletmelerin gelişimine katkı sağlamak adına birçok hizmet ve destek programları düzenler. Bunlar arasında işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren kredi, danışmanlık, eğitim, fuar, proje ve AR-GE desteği gibi imkânlar bulunur.

KOSGEB Hangi Girişimcilik Programları Destekler?

KOSGEB girişimcilik desteği programlarında çeşitli alternatifler bulunuyor. Bu destekler arasında aşağıdaki programlar yer almaktadır:

 • Girişimcilik Eğitim Programı: İşletme sahibi olmak isteyen veya yeni işletme açmak isteyen girişimcilerin, iş kurma sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri edinmelerine yardımcı olan bir eğitim programıdır.
 • Genç Girişimcilik Programı: Yaşları 18-29 arasında olan gençlerin, işletme kurmalarına ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bir destek programı. 
 • KOBİ Geliştirme Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanmış bir program. Bu program kapsamında işletmeler, danışmanlık, eğitim, teknoloji transferi, pazarlama ve AR-GE desteği gibi hizmetlerden faydalanabilirler.
 • İşletme Rehberlik Hizmetleri: KOSGEB, işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla işletme sahiplerine danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. İşletme sahipleri, KOSGEB uzmanlarından işletmeleriyle ilgili konularda destek alabilirler.
 • İşletme Kuluçka Merkezleri: İşletme kurmak isteyen girişimcilerin, işletme kurma sürecinde ihtiyaç duyacakları destekleri aldıkları, yeni işletmelerin gelişimini destekleyen ve işletme kurma maliyetlerini düşüren bir merkezdir.

KOSGEB destekleri, girişimcilik programları arasında yer almaktadır. Her bir programın kapsamı ve detayları farklılık gösterebilir dolayısıyla listede belirtilen her programın kendine has özellikleri vardır.

Geleneksel Girişimci Destek Programı

KOSGEB Geleneksel Girişimci Desteği, geleneksel işletmelerin modern işletmecilik anlayışıyla buluşmalarını sağlamak ve üretim yöntemlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla tasarlanmış bir destek programı.

Bu program kapsamında, geleneksel üretim yöntemleri kullanarak faaliyet gösteren işletmelerin üretim kalitesinin arttırılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmekte. Program kapsamında, geleneksel üretim yöntemleriyle üretim yapan işletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile buluşmaları için teknik destek, danışmanlık, eğitim ve malzeme desteği sağlanmakta.

İleri Girişimci Destek Programı

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı, orta ölçekli işletmelerin gelişimlerini desteklemek ve büyümelerini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir programıdır. Bu program kapsamında, orta ölçekli işletmelerin teknolojik ve inovatif yeteneklerinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması, ihracatın desteklenmesi, sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmaları için teknik destek, danışmanlık, eğitim ve malzeme desteği sağlanmakta.

Destek programı kapsamında işletmelere, inovasyon, Ar-Ge, ürün tasarımı, markalaşma, pazarlama, satış ve ihracat konularında eğitimler verilmekte. Ayrıca işletmelere; yatırım, işletme sermayesi, malzeme ve makine ekipmanı desteği sağlanmakta. Program sayesinde, orta ölçekli işletmeler daha rekabetçi ve inovatif bir yapıya kavuşarak şirketlerinin büyümesini kolaylaştırır.

İş Planı Ödülü Destek Programı

İş planı yarışmaları; fikir sahibi olan girişimcilerin, çalışma planlarını hazırlamalarını, sunum becerilerini geliştirmelerini ve düşüncelerini yatırımcılara sunmalarını sağlayan yarışmalardır. Yarışmalarda birinci olan girişimcilere, iş fikirlerini hayata geçirmeleri için ödül verilir.

KOSGEB İş Planı Ödülü Destek Programı kapsamında, yarışmalarda dereceye giren kişilere hem maddi hem de teknik destek sağlanmaktadır. Maddi destek kapsamında, iş fikrini hayata geçirmek için gerekli olan sermaye desteği, faizsiz kredi veya hibe olarak sağlanabilir. Teknik destek kapsamında ise iş planı hazırlama, pazar araştırması, işletme yönetimi veya diğer konularda eğitimler verilir.

KOSGEB Destekleri Hangi Tür İşleri Kapsıyor?

KOSGEB destekleri arasında yer alan “Girişimcilik Destek Programları” yeni işletme kurmak isteyen girişimciler için idealdir. İmalat, hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ise “İşletme Geliştirme Destek Programları” ile gerçekleştirilir. Bu destekler, işletmelerin üretim kapasitelerini artırmaları, yeni pazarlara açılmaları, yöntemlerini geliştirmeleri ve finansal açıdan güçlenmeleri için tasarlanmıştır.

KOSGEB destekleri, belirli sektörlere de yönelik olarak verilmektedir. Örneğin turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik “Turizm Destek Programları”; yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik “Enerji Verimliliği Destek Programları”; teknoloji odaklı işletmelere yönelik “Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programları” gibi destekler mevcuttur. KOSGEB destekleri geniş bir yelpazede faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

Farklı Girişimcilere Özel Düzenlenmiş KOSGEB Destekleri Hangileridir?

KOSGEB, farklı girişimcilere özel düzenlenmiş destek programları sunmaktadır. Bu programlar, belirli gruplardaki girişimcilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Örnek olarak: 

 • Genç Girişimci Destek Programı: KOSGEB yeni girişimci desteği kapsamında sunulan bu program, 18-29 yaş arasındaki genç girişimcileri hedefler. Bu program kapsamında, genç girişimcilerin işletme kurmaları ve geliştirmeleri için hem finansal destek hem de danışmanlık hizmetleri verilir.
 • Kadın Girişimci Destek Programı: Bu program, kadın girişimcilerin işletme kurmaları ve geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Program kapsamında, kadın girişimcilere finansal destek ve danışmanlık hizmetleri sunulur.
 • Engelli Girişimci Destek Programı: Engelli girişimcilerin işletme kurmaları ve geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Program kapsamında, engelli girişimcilere finansal destek, danışmanlık hizmetleri ve işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere özel ekipman sağlanır.
 • Yurt dışı Pazarlara Açılma Destek Programı: Yurt dışı pazarlara açılmayı hedefleyen işletmelere yöneliktir. Program kapsamında, yurt dışı fuarlara katılım, yurt dışı iş gezileri, yurt dışı ofis açma gibi destekler verilir.
 • Kırsal Kalkınma Destek Programı: Kırsal kesimde faaliyet gösteren işletmelerin gelişmelerini ve büyümelerini desteklemeyi hedefler. Program kapsamında, kırsal kesimdeki işletmelere finansal destek ve danışmanlık hizmetleri verilir.

Yukarıdaki örnekler dışında KOSGEB tarafından farklı niteliklerdeki programlarda da düzenlenir. Bu programların amacı, farklı gruplardaki girişimcilerin işletmelerini kurmalarını, büyütmelerini ve geliştirmelerini desteklemektir.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği

KOSGEB, genç girişimcilerin işletme kurmaları ve geliştirmeleri için finansal destek ve danışmanlık hizmetleri sunan “Genç Girişimci Destek Programı“, 18- 29 yaş grubundaki kişileri kapsar. Programda desteklenen girişimcilerin işletmelerini kuruması, geliştirmesi ve büyütmesi için bir dizi eğitim verilir. 

KOSGEB Genç Girişimci Destek Programı’na başvurular, KOSGEB’in resmî web sitesinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru sürecinde, girişimcilerin iş fikirlerini ve işletme planlarını detaylı bir şekilde sunmaları gerekmektedir. KOSGEB genç girişimci desteği şartları sağlanıyorsa programa kabul edilen girişimciler, KOSGEB’in sunmuş olduğu desteklerden yararlanmaya hak kazanırlar.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği

KOSGEB, kadın girişimcilerin işletme kurmaları veya geliştirmeleri için finansal destek ve danışmanlık hizmetleriyle yardımcı olur. “Kadın Girişimci Destek Programı” olarak adlandırılan bu imkânın kapsamında desteklenen girişimcilerin işletmelerinin kurulması, geliştirilmesi ve büyütülmesi için bir dizi destek verilmekte. KOSGEB kredi desteği bunların başında gelir. Buna ek olarak girişimci kadınlara KOSGEB destekli işler kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunulmaktadır. Kadın girişimciler, KOSGEB’in sunmuş olduğu tüm imkânlardan kolaylıkla yararlanabilirler.

KOSGEB Destekleri Başvuru Koşulları Nelerdir?

KOSGEB destek başvuru işlemi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Genel olarak KOSGEB destekleri için aranan koşullar şunlardır:

 • İşletmenin kayıtlı olması: KOSGEB desteklerine başvurmak için, işletmenin vergi dairesi ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olması gerekmektedir.
 • İşletmenin faaliyet süresi: KOSGEB desteklerinden faydalanabilmek için işletmenin faaliyet süresi en az 1 yıl olmalıdır.
 • İşletmenin finansal durumu: İşletmenin finansal durumu, KOSGEB desteklerine başvuruda bulunmak için önemli bir faktördür. KOSGEB, işletmenin finansal durumunu inceleyerek destek sağlayıp sağlamayacağına karar vermektedir.
 • İşletmenin sektörü: KOSGEB destekleri, belirli sektörlere yönelik olarak verilmektedir. Bu nedenle, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi için önemlidir.
 • İşletme sahibinin yaşı: KOSGEB desteklerinden bazıları, belirli yaş aralıklarındaki girişimciler için özel olarak düzenlenmiştir. Örneğin Genç Girişimci Destek Programı, 18-29 yaş aralığındaki girişimcileri hedeflemektedir.
 • İşletmenin büyüklüğü: KOSGEB destekleri, küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir. Bu nedenle, işletmenin büyüklüğü de KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi için önemlidir.

Başvuruda bulunulacak KOSGEB destek programlarına göre bu koşullara ek şartlar da olabilir. Bundan dolayı başvuru işlemini gerçekleştirmeden önce KOSGEB’in web sitesinde yer alan detayların dikkatli okunması gerekir. Başvuruda bulunulacak destek programı ile ilgili koşulların detaylı bir şekilde incelenmesi, başvuru sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. KOSGEB destek şartları karşılandığı takdirde başvurular kısa süre içerisinde sonuçlanacaktır.

KOSGEB Desteklerinin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

KOSGEB destekleri, küçük ve orta ölçekli işletmelere birçok avantaj sunmaktadır. Bunların bazıları şu şekilde:

 • Finansal destek: KOSGEB destekleri, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Bu kapsamda; faizsiz kredi, hibe ve destek ödemesi gibi çeşitli finansal destekler sunulur.
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri: KOSGEB, işletmelerin gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanır. İşletmeler, pazarlama, satış, finans ve yönetim gibi konularda uzmanlardan destek alabilir.
 • Uluslararası standartlara uygunluk: KOSGEB, işletmelerin uluslararası standartlara uygun hâle gelmelerine yardımcı olur. İşletmeler, KOSGEB destekleri sayesinde, kalite yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri, gıda güvenliği yönetim sistemleri gibi uluslararası standartlara uygun hâle gelebilir.

KOSGEB destekleri, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur. Bu destekler, işletmelerin; büyümelerine, istihdam yaratmalarına ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamalarını hedefler. Girişimcilik hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek şirket kuruluşundan işleyişine kapsamlı çözümler sunan Jestiyon ile iletişime geçebilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir