Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak için Gerekenler Nelerdir?
23 Mart 202410 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak için Gerekenler Nelerdir?

Şirket kurmak, her girişimci için heyecan verici bir yolculuktur. İş dünyasında güçlü bir kariyer inşa etme yolunda atılan bu önemli adım, geniş kitlelere ulaşmayı ve profesyonel bir itibar oluşturmayı da mümkün hâle getirir. Bu nedenle şirket kurmanın iş dünyasındaki stratejik avantajları göz ardı edilmemelidir. Şirket kurma sürecini kolaylaştırmak adına Jestiyon olarak hazırladığımız rehbere göz atarak bir girişim olarak başlayan deneyiminizi başarılı bir kariyerle taçlandırabilirsiniz. 

Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şirket kurma kararı, iş dünyasında başarıya doğru atılan bir adımdır. Hukuki avantajlar, mali esneklik ve uzun vadeli büyüme potansiyeli, şirket kurma fikrini oldukça cazip kılar. Bu avantajlar, girişimcilerin sınırları aşmasına, profesyonel bir itibar kazanmasına ve uzun vadeli başarıya ulaşmasına olanak tanır. Şirket kurmanın avantajlarını detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse şu hususlara değinmek faydalı olabilir: 

 • Hukuki Koruma ve Sınırlı Sorumluluk: Şirket kurmak, işletme sahiplerini kişisel varlıklarını işletme faaliyetlerinden ayrı tutma olanağı sağlar. Bu da işletmenin borçlarından kaynaklanan riskleri sınırlar ve işletme sahiplerini kişisel sorumluluklardan korur.
 • Profesyonel İtibar: Kurulan şirketin statüsü sayesinde müşterilere, tedarikçilere ve iş ortakları nezdinde itibar kazanılır. Şirketler, güvenilir ve istikrarlı imajları ile iş sahiplerinin profesyonel ilişkilerini güçlendirir.
 • Vergi Avantajları: Şirket statüsü, işletmelere birtakım vergi avantajları sağlayabilir. Şirketin ölçeğine ve türüne göre belirli vergi indirimlerinden ve avantajlardan yararlanmak mümkün olabilir. Böylelikle işletme maliyetlerini düşürebilir, kârlılığı artırabilirsiniz. 
 • Sermaye Artırımı: Şirketler, hisse senedi satışı veya yeni ortaklarla anlaşmalar yaparak sermayelerini artırabilir. İşletmenin genişlemesi, yeni projelere yatırım yapılması veya finansal gücünün artırılması için önemli bir avantajdır.
 • Süreklilik ve Kalıcılık: Şirketler, sahibinin değişmesi durumunda dahi varlıklarını sürdürebilir. Ölüm veya devir durumlarında bile şirket faaliyetlerine devam edebilir.
 • Kredi ve Finansman Kolaylığı: Şirket statüsü, finansal kuruluşlardan kredi ve finansman elde etme sürecini kolaylaştırabilir. Şirket, kredi geçmişi ve finansal durumu ile bağımsız bir varlık olarak kabul edilir.
 • Çalışanlar için Kariyer Avantajı: Şirketler, çalışanlarına daha çeşitli avantajlar ve kariyer fırsatları sunabilir. Ayrıca hisse opsiyonları gibi teşvik programları da söz konusu olabilir. 

Şirket kurmak, iş dünyasında güvenilir adımlarla ilerlemek ve kendi işini yönetmek isteyenler için oldukça avantajlı bir tercihtir. Ancak bu önemli kararı alırken kuruluş süreçlerinden başlayarak her bir adımın dikkatli bir şekilde planlanması gerekir. İş dünyasındaki dinamikleri anlamak ve bu avantajları etkili bir şekilde kullanmak, şirket kurmanın getirdiği ayrıcalıkların tam anlamıyla değerlendirilmesini sağlar.

Şirket Kurma Süreci için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yeni şirket kurma süreci, girişimcilerin iş dünyasına adım atmalarını sağlayan önemli bir aşamadır. Dolayısıyla şirket kurma aşamalarında hukuki, finansal ve operasyonel açılardan bir dizi adım atılması büyük önem arz eder. Dilerseniz şirket kurmanın püf noktalarına ve bu süreçte takip edilmesi gereken adımlara yakından bakalım. 

Etkili İş Planının Hazırlanması

Etkili bir iş planı, işletmenin başarıya ulaşması için temel bir adımdır. Öncelikle işletmenin tanımını yapmak ve hedef müşteri kitlesi ile pazarı belirlemek gerekir. Bu noktada başarılı bir pazar araştırması, piyasalardaki talebi ve rekabeti anlamak adına kritik bir adımdır. Belirlenen hedeflere yönelik kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesi iş planının temelini oluşturur. 

İşletme yapısı, organizasyon ve pazarlama stratejileri, iş planının diğer önemli unsurlarını oluşturur. Finansal planlama, yatırım gereksinimleri ve risk analizi, iş planının uygulanabilirliğini değerlendirmeye yardımcı olur. Uygulama aşamasında düzenli takip ve performans değerlendirmeleri, iş planının başarıya ulaşmasını sağlamak için kritiktir.

Noter ve Resmi İşlemler

İş kurma sürecinde noter, şirketin temel belgelerini düzenler, bu evrakların hukuki geçerliliğini sağlar. Şirketin kuruluş sözleşmesi, yetkililerin imzalarını içeren belgeler ve diğer resmî evraklar, noter onayından geçirilir. Bu adım ile şirketin yasal zeminde tanımlanması ve tüm taraflar arasındaki hak ve sorumlulukların belirlenmesi sağlanır. 

Resmî işlemler arasında ise ticaret siciline kayıt, vergi numarası alımı, iş yeri açma izinleri gibi prosedürler bulunur. Ticaret siciline kayıt ile şirket, resmî varlığını tesciller ve ticari faaliyetlerde bulunma hakkına sahip olduğunu gösterir. 

Şirket Adresi Alma

Şirket kurma sürecinde şirket adresi belirlemek ve tescil ettirmek, faaliyet süreçlerine doğru yaklaşırken oldukça önemli bir adımdır. Bu noktada şirketin faaliyet göstereceği fiziksel bir mekânın olmasının gerektiğini hatırlatmakta fayda var. 

Şirket adresi alma işlemi, ticaret siciline kayıt sırasında gerçekleşir. İlgili belgelerde şirketin adresi, ticaret siciline kaydedilir ve resmî evraklarda kullanılmaya başlar. Şirket adresi, posta alımı, müşteri iletişimi ve resmî bildirimler için kullanılır.

Şirket adresinin doğru ve güncel olması, resmî işlemlerde sorun yaşanmaması açısından önemlidir. Ayrıca işletmenin güvenilirliği ve şeffaflığı için de önemli bir unsurdur. Şirket sahipleri, iş yerini taşıdıklarında veya adres değişikliği olduğunda bu değişiklikleri ticaret siciline bildirmelidir.

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Şirket kurma sürecinde en önemli adımlardan biri, uygun ortaklık türünü belirlemektir. Limitet, anonim ve komandit gibi farklı şirket türleri arasından finansal hedeflere en uygun olanı tercih etmek önemlidir. Her şirket türünün birbirinden farklı avantajları ve dezavantajları mutlaka vardır. Bu nedenle doğru seçimi yapmak, işletmenin geleceği için kritik öneme sahiptir. 

Sermaye Şirketleri Nasıl Kurulur?

Sermaye şirketleri; anonim, limitet ve paylı komandit olmak üzere 3 gruba ayrılır. Bu üç şirket türünün kuruluş süreçleri ise şu şekildedir:

 • Anonim Şirket: En az bir ortak ile kurulabilir. İmza beyannamesi, şirket sözleşmesi ve tasfiye sermayesi yatırımı belgeleri ile noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri ibraz edilerek anonim şirket kuruluşu tamamlanabilir. Anonim şirket kurmak için tescil başvurusu Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılır.
 • Limitet Şirket: En az bir, en fazla 50 ortakla kurulabilir. Sözleşme, ortaklar arası anlaşma ve sermaye taahhütname belgeleri hazırlanır, noter onayı alınır.
 • Paylı Komandit Şirket: En az bir komandite ortak (sınırsız sorumlu) ve bir komanditer ortak (sınırlı sorumlu) ile kurulabilir. 

Sermaye şirketlerinin kuruluş süreçleri için gerekli olan temel adımları bu şekilde sıralayabiliriz. Ancak yasal prosedürler ve mevzuatlar sık sık güncellendiği için konuya ilişkin detaylı bir araştırma yaparak iş fikirlerinizi bu doğrultuda hayata geçirmeniz tavsiye edilir. 

Şahıs Şirketi Nedir ve Nasıl Açılır?

Şahıs şirketi, bir kişinin kendi adına iş yapmak üzere kurduğu ve işlettiği bir ortaklık türüdür. Bu şirket tipinde ortaklar veya pay sahipleri bulunmaz. Şahıs şirketi kurmak oldukça basittir. Girişimci, ticaret sicil kaydı yaptırdıktan sonra vergi numarası alarak şahıs şirketini resmî olarak açabilir.Düşük kuruluş maliyeti, esnek yönetim süreçleri ve tek kişilik kontrol, bu tür ortaklıkları cazip kılan özelliklerdir. Ancak mali sorumluluklar ve sınırlı sermaye imkânları gibi dezavantajlar da dikkate alınmalıdır.

Kollektif Şirket Nasıl Kurulur?

Kollektif şirket, en az iki ortak tarafından işletilen ve pay sahiplerinin sorumluluğunun sınırsız olduğu bir şirket türüdür. Şirketin kuruluşu için ortaklar arasında bir sözleşme yapılması gereklidir. Sözleşmede ortakların sermaye katkıları, kâr paylaşımı, yönetim şekli gibi konular belirlenir. Ardından ticaret sicil kaydı ve vergi numarası işlemleri tamamlanır. Kollektif şirket, ortaklar arasında güvene dayalı bir iş ilişkisi gerektirir. Zira ortaklar birbirlerinin iş kararlarından sorumludur ve borçları sınırsızdır.

Komandit Şirket Nedir ve Nasıl Açılır?

Komandit şirket, en az bir sorumlu ile bir veya birden fazla komandite ortaktan oluşan bir ticaret şirketidir. Sorumlu ortak, şirket borçlarına sınırsız olarak katılırken komandite ortaklar sadece sermaye koymakla yükümlüdür. Dolayısıyla bu ortakların sorumlulukları, koymuş oldukları sermaye ile sınırlıdır. Komandit şirket açmak için takip edilmesi gereken adımlar da diğer ortaklıklarla aynıdır. 

Online Şirket Nasıl Kurulur?

Online bir şirket kurmak için öncelikle ortaklık türünü seçmek ve işi en iyi şekilde yansıtan bir isim belirlemek önemlidir. Daha sonra şirketinizi ticaret siciline kaydederek hukuki bir temel oluşturmalısınız. Ardından vergi numarası almalı ve gerekli izinleri sağlamak adına yerel yönetim ve ticaret odası gibi kuruluşlarla iletişime geçmelisiniz. E-ticaret şirketi kurmak, aynı zamanda bir web sitesi oluşturmayı ve dijital pazarlama stratejileri geliştirmeyi de gerektirir. Tüm bu adımların eksiksiz şekilde tamamlanması, işinizi başarıyla yönetebilmeniz adına önemlidir.

Şirket Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şirket kurma maliyeti, birkaç faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Maliyeti etkileyen faktörler arasında şirket türü, lokasyon, hukuki danışmanlık hizmetleri, ticaret sicili ve vergi numarası alma ücretleri ile diğer yasal işlemler yer alır. 

Ayrıca bir anonim şirketin kuruluş maliyeti ile bir şahıs ortaklıklarının kuruluş maliyeti farklılık gösterebilir. Bu nedenle şirket açma maliyetinin tercih edilen ortaklık türünün özelliklerine bağlı olarak değişebileceğinden söz etmek mümkündür. Tam bir maliyet analizi için yerel yasal düzenlemelere ve iş planınıza özel detaylara dikkat etmek önemlidir.

Hangi Şirket Tipi Tercih Edilmeli?

Şirket tipi seçimi; işletmenin özelliklerine, büyüklüğüne, ortak sayısına ve faaliyet alanına bağlı olarak yapılır. Girişimciler; hukuki yapıları, sorumlulukları ve vergi avantajlarını göz önünde bulundurarak en uygun şirket tipini belirleyebilir. Bu süreçte şu faktörler dikkate alınmalıdır: 

 • Sorumluluk Durumu: Limitet ve anonim şirketlerde ortakların sorumlulukları sınırlıdır. Bu tür ortaklıklarda kişisel varlıkların işletme borçlarından korunmasını sağlanır.
 • Ortak Sayısı: Pek çok şirket türü, en az bir ortak ile kurulabilir. Ancak ortaklık sayısında üst limitler mevcuttur. Örneğin; limitet şirketler, en fazla 50 ortaklı olabilir. 
 • Kuruluş ve İşletme Maliyetleri: Şirketin kuruluş maliyetleri, işletme sahipleri için önemli bir faktördür. Bu noktada sermaye gereksinimleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yönetim ve Kâr Dağıtımı: Farklı ortaklık yapılarının yönetim süreçleri ve kâr dağıtım politikaları dikkate alınarak tercih yapılmalıdır.  

Kişisel hedeflere, işletme stratejilerine ve özel ihtiyaçlara bağlı olarak en uygun şirket tipini seçmek, uzun vadeli başarı için önemlidir. Bu süreçte profesyonel destek almak, şirket türleri arasından doğru seçimler yapmanıza yardımcı olabilir.

Hangi Ülkede Şirket Kurmak Avantajlıdır?

İngiltere, Kanada, Amerika ve Almanya gibi ülkeler, şirket kurmayı planlayanlar için cazip destinasyonlardır. Örneğin; İngiltere’de şirket kurma avantajları arasında süreci geniş küresel ticaret ağına erişim ve düşük kuruluş maliyetleri yer alır. Kanada ise güçlü bir ekonomiye ve istikrarlı bir iş ortamına sahiptir. Yüksek yaşam kalitesi ve yetenekli iş gücü sayesinde bu ülkede başarılı ticari atılımlara imza atılabilir. 

Amerika, küresel ekonominin merkezi olarak şirket kurmak isteyenler arasında oldukça popülerdir. Geniş pazarları ve tüketici kitlesi, inovasyon ve girişimcilik için destekleyici bir ekosistem sunar. Almanya ise yüksek teknoloji sektörü ve kalifiye iş gücüyle dikkat çeker. Stratejik konumu ve güçlü altyapısı, iş ortamındaki güvenilirliği artırır. Bu çeşitlilik arasından seçim yaparken beklentileriniz ve hedefleriniz doğrultusunda karar almanız faydalı olacaktır. 

Jestiyon’un Çözümleri ile Şirket Kurulumunuzu Hızlıca Tamamlayın

Jestiyon, şirket kurma süreçlerinde karmaşıklığı ortadan kaldırarak yatırımcılar ve girişimciler için hızlı ve güvenilir çözümler sunar. Kullanıcı dostu platformu, profesyonel danışmanlık hizmetleri ve yenilikçi yaklaşımı ile iş fikirlerinin başarılı yatırımlara dönüştürülmesine yardımcı olur. Şirketinizi Jestiyon‘un çözümleriyle hızlıca tamamlayın ve iş dünyasına adım atın!

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir