Anonim Şirket Nedir ve Nasıl Kurulur?
29 Mart 20246 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

Anonim Şirket Nedir ve Nasıl Kurulur?

Anonim ortaklık, ticari hayatta esneklik ve büyüme potansiyeli sunan popüler bir şirket türüdür. Sermaye artırımı imkânları, hisse senedi ticareti ve kurumsal itibar gibi avantajlarıyla iş dünyasında yaygın olarak tercih edilen bir ortaklık türüdür. Anonim şirket kurma süreci, doğru adımlar atıldığında girişimciler için önemli avantajlar sağlayabilir. Jestiyon olarak kaleme aldığımız bu rehberde iş dünyasında nasıl bir rol oynadıklarını ve nasıl kurulduklarını detaylı bir şekilde ele alarak anonim ortaklıkları daha yakından irdeledik.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, sermayesi belirli paylar ile temsil edilen ve ortaklara düşen sorumluluğunun sınırlı olduğu bir ortaklık türüdür. Türkiye’de “A.Ş.” kısaltmasıyla ifade edilen bu yapı, genellikle büyük ölçekli işletmeler ve ortaklık yapısını benimseyen kuruluşlar tarafından tercih edilir. Anonim şirketin kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak belirli yasal süreçleri içerir. 

Anonim Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Sermaye artırımı ve pay devri gibi esneklikler sağlayan anonim ortaklıklar, iş dünyasında tercih sebebi hâline gelir. Bu şirketler, temel özellikleri kapsamında işletme sahiplerine ve yönetimine sağladığı avantajlarla dikkat çeker. Söz konusu ortaklık yapısının özellikleri şunlardır: 

 • Sermaye Payları: Belirli bir sermaye ile temsil edilen paylar, ortakların taahhüdüne göre belirlenir. 
 • Sınırlı Sorumluluk: Pay sahiplerinin sorumluluğu, sahip oldukları paylarla sınırlıdır.  Bu durumda kişisel varlıkları, şirket borçlarından muaftır. 
 • Tanımlayıcı Çerçeve: Türkiye’de bu tür ortaklıklar, “A.Ş.” kısaltması ile ifade edilir. 
 • Pay Devri: Şirket payları belirli prosedürlerle devredilebilir, hisse devirleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
 • Kurumsal Yönetim: Profesyonel yönetim, etkin bir işleyiş sağlamak adına elzemdir. 
 • Geniş Varlık Tabanı: Anonim şirket özelliklerinden biri olarak geniş bir pay sahibi tabanı, bu tür işletmelerde çeşitliliği artırır.

Anonim şirketler, sermaye çeşitliliği ve profesyonel yönetim yapısıyla iş dünyasında başarıyı hedefleyenler için etkili bir seçenek hâline gelir. Bu özellikler, şirketin güçlü ve sürdürülebilir bir temele dayanmasını sağlar.

Anonim Şirket Kurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anonim şirket kurmak, belirli yasal süreçleri takip etmeyi gerektirir. Bu sürecin sorunsuz ilerlemesi için gerekli belgeler özenle hazırlanmalı, prosedürler dikkatle takip edilmelidir. Söz konusu dokümanları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Şirketin temel bilgilerini içeren resmi kuruluş başvuru formu
 • Ortaklığın amaçlarını, yapısını ve faaliyet alanlarını belirten ana sözleşme
 • Kuruluşla ilgili detayları içeren Ticaret Sicil Gazetesi ilanı
 • Şirketin yetkililerine ait imzaların noter tarafından onaylanmış sirkülerleri
 • Vergi levhası başvuru formu
 • Şirket yetkililerinin imzalarını yetkisini belirten beyanname

Anonim şirket kurulumu için bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Dilerseniz Jestiyon gibi prestijli kuruluşların sunduğu profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak süreci kolaylaştırmanız da mümkündür. 

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmak, iş dünyasında etkin bir şekilde faaliyet göstermek isteyenler için önemli bir adımdır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için takip edilmesi gereken adımlar ise şu şekildedir: 

 • Ana Sözleşme Hazırlığı: Şirketin amacını, yapısını ve faaliyet alanlarını içeren hukuki bir belge olan ana sözleşme hazırlanır.
 • Şirketin Tescili: Ticaret siciline kaydını yapmak için gerekli belgelerle birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılır.
 • Kuruluş İlanı: Anonim şirket kuruluşu, ticaret sicil gazetesinde ilan edilir.
 • Vergi Mükellefiyeti: Şirket, vergi mükellefiyeti için başvuruda bulunarak vergi numarasını alır.
 • İmza Sirküleri: Şirketin yetkililerine ait imzaların noter tarafından onaylanmış sirkülerleri hazırlanır.
 • Çalışma İzinleri: Yabancı ortaklar varsa çalışma izinleri alınır.
 • İlk Genel Kurul Toplantısı: Ana sözleşme uyarınca ilk genel kurul toplantısı düzenlenir, şirketin yönetim organları belirlenir.

Bu adımların titizlikle takip edilmesi, şirketin yasal olarak kurulmasını sağlar. İlan işlemleri, vergi mükellefiyetinin sağlanması ve diğer yasal gerekliliklerin eksiksiz yerine getirilmesi, şirketin güvenilir bir temel üzerine inşa edilmesini mümkün kılar. 

Anonim Şirket Kurmak için Kaç Kişi Gerekli?

Anonim şirket kurmak için eskiden minimum 5 kişi gerekliydi. Ancak son güncellemelerle birlikte artık tek bir gerçek veya tüzel kişi tarafından da anonim ortaklıklar kurulabilir. Bu güncelleme, şirket kurma sürecini daha esnek hâle getirerek girişimciler için daha erişilebilir bir ortam yaratmıştır. 

Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Anonim şirket ve limited şirket farkı, yapısal anlamda pek çok noktada gözlemlenebilir. Bu farklar, sahiplik yapısından yönetim modeline kadar birçok önemli unsuru içerir.

 • Sermaye Yapısı: Anonim şirket sermayesi daha büyük iken paylar daha fazladır. Ancak anonim şirket kurma maliyeti için net bir rakam vermek mümkün değildir. Limited şirketlerde ise sermaye payları daha sınırlı ve az sayıdadır.
 • Sahiplik Yapısı: Anonim şirketlerde hisse senetleri, geniş bir yelpazede sahiplik yapısına izin verir. Limited şirketlerde ise ortak sayısı sınırlı ve paylar bölünmüş durumdadır. 
 • Yönetim ve Karar Alma Mekanizmaları: Anonim  şirketlerde profesyonel bir yönetim kurulu ve genel kurul vardır. Limited şirketlerde ise ortaklar daha etkin bir rol oynar ve kararlar ortaklar arasında alınır.
 • Pay Transferi: Anonim şirketlerde hisse senetleri daha serbest bir şekilde alınıp satılabilir. Limited ortaklıklarda ise pay transferi sınırlı ve ortakların onayına tabidir.

Bu şirket türleri arasındaki farklar; girişimcilerin tercihlerine, şirketin büyüklüğüne ve iş yapısına göre değişir. İki şirket türü arasındaki seçim yapma özgürlüğü, iş sahiplerine uygun olan en etkin ve sürdürülebilir yönetim modelini seçme fırsatı sunar.

Anonim Şirketlerin Vergisel Yükümlülükleri Nelerdir?

Anonim şirketlerin vergisel yükümlülükleri, genellikle yerel vergi mevzuatına ve ülkenin hukuki düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genel olarak anonim şirketler aşağıdaki vergisel yükümlülüklere tabidir: 

 • Anonim şirketler, elde ettikleri kâr üzerinden kurumlar vergisine tabidir. 
 • Şirketin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak, mal ve hizmetlerin satışından kaynaklı olarak KDV ödeme yükümlülüğü bulunur.
 • Şirket, çalışanlarına ödediği ücretler üzerinden muhtasar ve geçici vergi ödeme yükümlülüğüne tabidir. 
 • Anonim şirketler, ilişkili oldukları diğer firmalarla gerçekleştirdikleri mal veya hizmet alım-satım işlemlerinde adil bir fiyatlandırma yapmakla yükümlüdür. 

Vergi idaresi, anonim şirketleri düzenli olarak vergi denetimine tabi tutar. Her ülkenin vergi düzenlemeleri farklı olduğundan anonim şirketlerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için yerel vergi otoriteleri veya bir mali danışman ile iş birliği yapmaları önemlidir.

Jestiyon ile Şirket Kurulum ve Yönetim Süreçlerinde Kolaylığı Keşfedin

Jestiyon, şirket kurulum ve yönetim süreçlerinizi kolaylaştırarak iş dünyasında daha etkin bir şekilde faaliyet göstermenize olanak tanır. Profesyonel danışmanlık hizmetleri ve hızlı çözümleriyle Jestiyon, işinizi büyütmenizde size destek olmaya hazırdır. Hemen başlamak ve şirket kurmak ile gelen avantajları keşfetmek için Jestiyon ile iletişime geçin!

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir