sahis-sirketi
24 Mart 20238 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Kurmak için Şartlar Nelerdir?

Şahıs Şirketi Nedir?

Bir kişinin veya bir grup insanın ticari faaliyette bulunma amacıyla kurduğu tüzel kuruluşlara şirket adı verilir. Şirket türleri, kanunlara ve ticari hayatın gerekliliklerine göre dünyanın her yerinde yapısal farklılıklar gösterir. Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de pek çok şirket çeşidi mevcuttur. Bu tür iştirakler arasında en çok bilinen ve tercih edilen ortaklık türleri; anonim, limited ve şahıs şirketleridir. 

Şahıs şirketleri, ortaklık unsurunun ön planda olduğu organizasyonlar olarak tanımlanabilir. Şirketin kurucusu veya ortakları, hukuken gerçek kişi olarak kabul edilir. Dolayısıyla her bir ortak, şirkete ait borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu tutulur. Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketi türleri, kolektif ve adi komandit ortaklıklar olarak iki gruba ayrılır. 

Kolektif şahıs şirketi, en az 2 gerçek kişi ile kurulabilen bir ortaklık türüdür. Bu ticari kuruluşlarda tüm ortaklar şirket yönetiminde eşit haklara sahiptir. Gerekli görülen durumlarda bir şirket sözleşmesi ya da oy çokluğu ile yönetim hakkı ortaklardan birine veya birkaçına devredilebilir. Adi komandit şirketlerde ise sınırsız sorumluluk sahibi olan komandite ortağı, sadece gerçek kişi olabilir. Sınırlı sorumlu olan komanditer ortaklar, gerçek veya tüzel kişi olabilir. 

Şahıs Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri, kuruluş açısından basit ve hızlı süreçler içerdiği için girişimcilerin en sık tercih ettiği ortaklıklar arasında yer alır. Üstelik bu tür şirketlerin kuruluşu kadar kapanış süreci de oldukça basittir. Şahıs şirketinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

 • Şirket ortakları, sınırsız sorumlu kabul edilen gerçek kişilerdir. 
 • Ortaklar, şirket borçlarından tüm mal varlıklarıyla sorumludur. 
 • Komanditer ortak dışında tüm hissedarlar kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyabilir. 
 • Şahıs şirketinde sermaye paylara bölünmemiştir. 
 • Yalnızca ticari faaliyet gösterme amacı ile kurulabilir. 
 • Tüm ortakların yönetim, denetim, temsil ve eşit oy hakkı mevcuttur. 
 • TTK hükümlerine göre yedek akçe ayırma yükümlülükleri bulunmaz. 
 • Şahıs şirketi, yalnızca tescil ve ilan yolu ile kurulabilir. 

Kolektif şirketlerde ortak sayısı için belirlenen bir üst sınır yoktur. Ancak bu şirketlerin genellikle 3-4 ortakla kurulduğundan söz edilebilir. Bu tür iştiraklerde asgari sermaye kuralı da bulunmaz. Ortaklar, sahip olduğu sermaye ile kolektif şirket kurabilir. Adi komandit şirketlerde ise ortakların sorumluluk ve yetki alanları ile borç yükümlülükleri birbirinden farklıdır. 

Şahıs Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Şahıs şirketleri, yeni bir iş kurmak veya bir girişim başlatmak isteyenler için diğer ortaklık türlerine göre daha avantajlı bir seçenek olabilir. Şahıs şirketi kurmanın olumlu yönleri şu şekilde sıralanabilir: 

 • Şahıs şirketi, belgelerin eksiksiz olması hâlinde bir gün içerisinde bile kurulabilir. Şirket kuruluşuna dair tüm aşamaların birkaç gün içerisinde tamamlanması mümkündür. 
 • Kuruluş maliyetleri, diğer şirket türlerine kıyasla daha düşüktür. 
 • Defter tasdiki ile muhasebeci ve mali müşavir ücretleri daha uygundur. 
 • Şahıs şirketlerinde gelire göre kademeli vergi sistemi uygulanır. Özellikle ilk aşamada gelir elde etmek daha zor olabileceği için bu tür bir şirket kurarak ticari faaliyetlere başlamak daha avantajlı olabilir. 
 • Yönetimde tüm ortaklar söz sahibi olduğundan daha esnek kararlar alınabilir. 
 • Kurulum ve kapanış işlemleri oldukça basittir. 

Şahıs şirketi, yatırımcı müdahalesi olmaksızın kendi içerisinde amacını gerçekleştirmeye devam edebilir. Elbette bu tür ortaklıkların birtakım dezavantajları olduğundan söz etmek de mümkündür. Örneğin; bu tür şirketlerin genellikle küçük ölçekli olması nedeniyle POS cihazı ve kredi başvurularında diğer ortaklıklara öncelik verilir. 

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle gerekli evrakı hazırlayarak eksiksiz şekilde ilgili mercilere ibraz etmeniz gerekir. Bu işlemler, şahsi olarak gerçekleştirebileceği gibi profesyonel yardım alınarak da süreç tamamlanabilir. Dilerseniz bir mali müşavir ya da muhasebe uzmanı ile anlaşabilir, vekalet vererek şirket kuruluş sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Şahıs şirketi kurmak için takip etmeniz gereken adımlar şunlardır: 

 • Şirket kuruluşu için gereken belgelerin hazırlığı tamamlanır. 
 • Vergi hesap numarası için başvuru yapıldıktan sonra ilgili vergi dairesinin yoklama süreci başlatılır. 
 • Yazar kasa ve vergi levhası alınır. Bir sonraki aşamada fatura irsaliyesi ve gider pusulası gibi belgelerin basımı tamamlanır. 
 • İlgili ticaret odasına kayıt yaptırılır ve sicil gazetesine ilan verilir. 
 • SGK ve BAĞ-KUR başvuru işlemleri tamamlanır. 

Dilerseniz şahıs şirketi kuruluş işlemlerini online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede  vergi dairesine gitmenize gerek kalmadan ticari girişiminizi hayata geçirmeniz mümkün olur. Şahıs şirketi açılışını e-Devlet şifrenizle İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaparak hızlı ve pratik şekilde yapabilirsiniz. 

Şahıs Şirketi Kurmak için Gerekli Evrak Nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak için gerekenleri eksiksiz şekilde hazırlayarak süreci son derece akıcı bir hâle getirmeniz mümkündür. Üstelik bu belgelerin neredeyse tamamı resmî dairelere gitmeden temin edilebilir. Şahıs şirketi kurmak için hazırlamanız gereken belgeler şunlardır: 

 • Vergi dairesinden ya da internet üzerinden temin edilebilen başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket sahibinin vesikalık fotoğrafı
 • Noter onaylı imza beyannamesi
 • İkametgâh belgesi
 • İş yeri adresine ait kira kontratı veya tapu fotokopisi

İlgili vergi dairesinin denetimi sonucunda şartlar uygun bulunursa şirketin kuruluşu kısa sürede gerçekleşir. Tüm bunlara ek olarak şahıs şirketi kurmak için belirlenen bir yaş kriteri olduğunu hatırlatalım. Türkiye’de şirket kurmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 

Şahıs Şirketi Kurmanın Ortalama Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurmanın maliyetini belirleyen bazı ödeme kalemleri mevcuttur. Bu süreçte notere, ilgili vergi dairesine ve çalışmakta olduğunuz muhasebeciye veya mali müşavire birtakım ödemeler yapmanız gerekir. Maliyet hesaplamasında şahıs imza beyannamesi, vergi dairesi sözleşme damga vergileri ve iş yeri açılış ücreti gibi kalemlere de yer verilmelidir. 

Şahıs Şirketi için Uygun Sektörler Hangileridir?

Şahıs şirketi kuran girişimciler başta yasal bir kimlik kazanma olanağı bulunmak üzere pek çok avantaja sahip olur. Düzenli olarak kazanç sağlamaya başladıysanız faaliyet gösterdiğiniz sektör fark etmeksizin kendi şahıs şirketinizi kurabilirsiniz. Bu tür şirketler; en sık bakkal, kuaför, manav, terzi ve kasap gibi küçük işletmeler tarafından tercih edilir. Elbette bu tür şirketlere ek olarak daha pek çok iş kolunda faaliyet göstermek de mümkündür. Faaliyet alanınız ister e-ticaret isterse terzilik olsun kendi şahıs şirketinizi kurabilirsiniz.  

Şahıs şirketlerinin bankacılık ve borsa alanlarında hizmet vermeleri mümkün değildir. Ayrıca birden fazla iş alanında faaliyet göstermelerinin önünde herhangi bir hukuki engel bulunmaz. Şirketin ana faaliyet alanının bulunması ve buna uygun şekilde alan kodunun alınması yeterlidir. Dilerseniz bilgisayar programlama gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük ölçekli bir şahıs şirketi de kurabilirsiniz.

Şahıs Şirketinin Aylık Giderleri Nelerdir?

Bir şahıs şirketi kurduğunuzda herhangi bir gelir elde etmiyor olsanız dahi devlete ödemekle yükümlü olduğunuz bazı vergiler bulunur. Sabit giderler çeşitli faktörlere ve yıllara göre değişebildiği için net bir miktar belirlemek mümkün olmayabilir. Şahıs şirketinin aylık giderleri; KDV beyannamesi ile damga vergisidir. Bunun yanı sıra şahıs şirketi giderleri arasında geçici vergi ve muhtasar beyannameleri için 3 aylık periyotlarla ödenen damga vergileri de bulunur. 

Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nedir?

Şahıs şirketlerinde vergilendirme gelir miktarına göre yapılır. Buna göre geliriniz arttıkça ödeyeceğiniz vergi oranı da kademeli olarak artar. Şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu vergi oranları, yüzde 15 ile yüzde 40 aralığındadır. Söz konusu oranlar, 70,000 TL’ye kadar %15, 1,900,000 TL’den fazlası için %40 olarak belirlenmiştir. 

Şahıs Şirketi Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Karmaşık ve meşakkatli gözüken şahıs şirketi kurma süreci, dikkatli bir şekilde yürütüldüğünde son derece pratiktir. Bu aşamada öncelikle daha önce kullanılmamış şahıs şirketi isimlerini tercih etmeniz gerekir. Basit bir ön araştırma ile kullanmak istediğiniz unvanın bir başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit edebilirsiniz. 

Şahıs şirketi kurarken geleceğe yönelik bir planınızın ve buna göre belirlediğiniz bir yol haritasının olması son derece mühimdir. Örneğin; işletmenizin hedef kitlelere hitap edebilmesi için ticari faaliyetlerinize uygun bir lokasyon belirlemeniz faydalı olacaktır. Ayrıca ön hazırlık sürecinde ticari unvanınıza, iş yeri adresinize, şirketinizin amacına, sermaye miktarına ve ortaklık yapısına da karar vermelisiniz. İşletmenizin başarısını belirleyen bu adımları eksiksiz olarak atmak için Jestiyon’un uçtan uca çözümlerinden faydalanabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir