S-Corporation (S-Corp) Nedir? Nasıl Kurulur?
9 Mayıs 20245 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

S-Corporation (S-Corp) Nedir? Nasıl Kurulur?

İşletme kurarken tercih edilebilecek birçok farklı şirket modeli vardır. S-corp da bunlardan biridir. Peki S-corp ya da ismiyle S-Corporation tam olarak nedir ve iş sahiplerine ne gibi avantajlar sağlar? Bu ve benzer soruların yanıtlarını bu içeriğimizde bulabilirsiniz. 

S-Corporation Nedir?

S-corporation tanımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde küçük işletmeler için popüler bir şirket yapısı olarak özetlenebilir. S-corp şirket yapısı, sunduğu vergilendirme avantajları sayesinde özellikle tercih edilir. Bu yapı, şirketin gelirlerinin, zararlarının, vergilerinin ve kârlarının doğrudan hissedarların kişisel gelirlerine geçmesini sağlar. Böylece çift katmanlı vergilendirmeyi ortadan kaldırır.

Bu “akışkan geçiş” mekanizması, bireylerin vergi beyannameleri üzerinden gelir vergisi ödenmesini gerektirir. Bu da yönetimini ve finansal planlamasını basitleştirirken aynı zamanda vergi yükünü azaltabilir. Ayrıca hissedarlar, şirket zararlarını kişisel gelir vergisi beyannamesinde indirebilirler, bu da özellikle başlangıç aşamasındaki işletmeler için maliyetleri düşürmede önemli bir rol oynar.

Vergilendirmede Yeni Düzen: S-Corporation Avantajları Nelerdir?

S-corporation avantajları arasında en belirgin olanı, gelirin doğrudan hissedarlara aktarılmasıdır. Bu durum, şirket kârının yalnızca bir kere vergilendirilmesi anlamına gelir, bu da özellikle küçük işletmeler için büyük bir mali avantaj sağlar. Ayrıca S-corporation yapısı, işletme sahiplerine daha fazla yatırım esnekliği ve kolaylıkla mal varlıklarını koruma fırsatı sunar.

S-corporation yapısıyla işletme sahiplerine sağlık ve sosyal güvenlik vergileri üzerinden tasarruf etme olanağı da sunulur. Çünkü S-corporation’dan hissedarlara geçen dağıtımlar, bu vergilere tabi tutulmaz. Söz konusu vergiler, sadece maaş üzerinden alınır. Bu durum, hissedarların net gelirlerini optimize etmelerine olanak tanırken şirketin genel vergi yükünü de düşürebilir. Hissedarlar, şirketin sağladığı faydalardan kişisel olarak sorumlu tutulmadıkları için bireysel varlık koruması avantajından da yararlanabilirler.

Sınırlamaları ile S-Corporation Dezavantajları Nelerdir?

S-corporation her ne kadar birçok avantaj sunsa da bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlar, şöyle sıralanabilir:

  • S-corporation şirketlerinde hissedar sayısı, 100’ü geçemez.
  • Hissedarlar yalnızca ABD vatandaşları ya da daimi sakinler olabilir.
  • S-corp yapısının getirdiği karmaşık kurallar ve düzenlemeler, işletmeler için ek yönetim yükü oluşturabilir.
  • Şirketlerin sadece bir tür hisse senedi çıkarabilmesi, yatırım çeşitliliğini kısıtlar.

S-corporation şirketlerindeki hisse senedi türü, uyruk ve hissedar sayısı gibi konularda uygulanan sınırlamalar, özellikle büyük çaplı ve büyümeye çalışan işletmelere olumsuz yansıyabilir. Örneğin yatırım çeşitliliğinin kısıtlanması, potansiyel büyük yatırımcıların ilgisini azaltabilir. S-corporation, başlangıç aşamasındaki işletmeler için çok avantajlı olsa da daha geniş bir yatırımcı tabanı veya finansman kaynaklarına erişim gerektiren durumlarda dezavantajlı hâle getirebilir.

Gerekli Belgeler ile S-Corporation Oluşturma Süreci Nasıldır?

S-corporation kuruluşu süreci, diğer şirket türlerine göre daha fazla detay gerektirir. Kuruluş için gerekli belgeler arasında; işletme adı rezervasyonu, şirket ana sözleşmesi, ve hissedarlar kurulu toplantı tutanakları bulunur. Bu belgeler, ilgili devlet kurumlarına sunulmalıdır ve onaylanmalıdır. Öncelikle işletme adı rezervasyonu için şirketinizin isminin benzersiz ve kullanılabilir olduğundan emin olmanız gerekir.

İşletme adı rezervasyonu sonrasında şirketin ana sözleşmesini hazırlamalısınız ve eyalet makamlarına teslim etmelisiniz. Bu sözleşme; işletmenin yapısını, yönetim biçimini ve hissedarlar arasındaki ilişkileri detaylandıran önemli bir belgedir. Hissedarlar kurulu toplantı tutanakları ise şirketin yönetim kurulu kararlarının ve hissedar onaylarının kaydedildiği resmî evraklardır.

S-Corporation Şirket Kuruluşu için Şartlar Nelerdir?

Şirketin bir S-corporation olarak kurulabilmesi için birtakım şartların sağlanması gerekir. Bunlar arasında; şirketin belirli bir eyalette kayıtlı olması, hissedar sayısının 100’ü geçmemesi ve tüm hissedarların ABD vatandaşı ya da daimi sakin olması sayılabilir. Ayrıca şirketin yalnızca bir tür hisse senedi çıkarabilmesi gerekir.

Eyalette kayıtlı olma şartı, şirketin o eyaletin yasalarına tabi olduğunu ve eyalet tarafından tanındığını gösterir. Hissedar sayısının sınırlı tutulması da işletmenin daha yakın bir yönetim ve kontrol mekanizmasıyla işlemesini sağlamak içindir. Tek tür hisse senedi şartı ise vergilendirme ve hissedarlar arasında gelir dağılımının eşitliğini garanti altına alır. Bu kriterler, S-corporation’ın benzersiz avantajlarını korumak ve potansiyel finansal ve yasal sorunlardan kaçınmak için önemlidir.

Detaylı Şirket Yapısı: S-Corporation Yönetimi ve Organizasyonu Nasıldır?

Amerika şirket türleri arasında yer alan S-corporation yapısı, basit ve esnek bir yönetim modeline sahiptir. Şirket, bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve günlük işler, genel müdür veya diğer yöneticiler tarafından yürütülür. Bu yapı, işletme sahiplerine ve hissedarlara operasyonel kararlarda daha fazla söz hakkı tanır. Yönetim kurulu, şirketin stratejik kararlarını alır ve bu kararlar, hissedarların yıllık toplantılarında onaylanır.

Genel müdür ve diğer yöneticiler, kurulun belirlediği yönergeler çerçevesinde şirketin günlük operasyonlarını yönetir. S-corporation yapısı, hissedarların şirket üzerinde doğrudan etkisinin olmasını sağlayarak daha şeffaf ve hesap verebilir bir iş yönetimi sunar. Bu durum, özellikle küçük ölçekli işletmelerde hissedar memnuniyetini ve yönetim etkinliğini artırır.

Amerika’da Şirketinizi Jestiyon ile Kolaylıkla Yönetin

Jestiyon, Amerika’da S-corporation kurmak ve yönetmek isteyen işletmeler için kapsamlı hizmetler sunar. Jestiyon ile işletme sahibi olarak kuruluş ve yönetim süreçlerinizde ihtiyacınız olan her türlü desteği alabilirsiniz. Uzman ekibiyle Jestiyon, Amerika’da şirket kurmak için tamamlamanız gereken karmaşık süreçleri basitleştirerek yasal gereklilikleri yerine hatasız bir şekilde getirmenize yardımcı olur.

Hukuki işlemlerden finansal planlamaya şirketinizin başarılı bir şekilde kurulup yürütülmesini sağlamak için ihtiyaç duyacağınız her türlü kaynağa Jestiyon ile kolayca ulaşabilirsiniz. Jestiyon, işletmenizin büyümesini ve sektördeki konumunu güçlendirmek için yanınızda olacak güvenilir bir ortaktır.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir