Amerika'daki Vergi Türleri
27 Nisan 20236 DakikaMali İşlemler

Amerika’daki Vergi Türleri ve Vergi Sistemi Nasıldır?

Amerikan Vergi Sistemi Nasıl İşler?

Amerika’da bir şirket kurabilmek veya işletmeyi devralmak için bilinmesi gereken birçok konu bulunur. Bunların başında gelen Amerika vergi sistemi, Türkiye’deki işleyişten oldukça farklıdır. Yönetim sistemi olarak eyaletlere bölünmüş olan Amerika, sistem konusunda da bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Her ne kadar değişiklikler olsa da bütün eyaletler federal vergi yasalarına uymak zorundadır. ABD vergi oranları; kişi, şirket türü veya hizmet alanına göre değişir. Dolayısıyla Amerikan vergi sisteminin nasıl işlediğini daha rahat anlamak için şirketinizin hizmet sahasına ve türüne göre inceleme yapmalısınız.

Amerika’daki Vergi Türleri Nelerdir?

Amerika vergi sistemi; gelir vergisi, kurumlar vergisi, sosyal güvenlik vergisi, sermaye geliri vergisi ve brüt hasıla vergisi olmak üzere farklı bölümleri ayrılır. Amerika vergi türleri, kişilerin ikamet durumlarına ve ülkedeki mal varlıklarına göre değişir. Amerika’da yaşayan herkes yaşam biçimlerine göre belirlenen vergiye tabidir. Amerika vergi sisteminde KDV bulunmaz. Ancak her eyalete göre değişkenlik gösteren satış vergisi sistemi uygulanır. Aşağıda vergi türleri hakkındaki detaylı bilgileri bulabilirsiniz. 

Gelir Vergisi

Amerika, gelir vergisi kapsamında bireyin ülkede kalıcı olarak ikamet edip etmediği konusunda dikkatlidir. Amerika vergi sistemi uygulamalarına göre ülkede kalıcı olarak ikametini sürdüren kişinin tüm kazançları göz önünde bulundurulduğunda vergi vermekle yükümlüdür. Öte yandan ABD’de ikamet etmeyen birey, yalnızca ülkedeki kazancı üzerinden vergi ödemesini gerçekleştirir. ABD gelir vergisi türleri firmaların C ve S şirket tipinden olmasına göre değişir. C türü şirketler kâr etmeden önce ve sonra vergi öderken S tipi firmalar sadece bir kere vergiye tabii tutulur. Gelir vergisi, firma sahibinin vergi yükümlülüklerine göre de değişkenlik gösterir. Ayrıca Amerika’nın federal yönetim şekli, eyalet bazlı vergi değişikliklerini beraberinde getirdiği için işletmenin lokasyonu da bu konuda önemlidir.

Kurumlar Vergisi

Amerika vergi sisteminde şirketlerin yükümlü olduğu vergi türlerinden biri kurumlar vergisidir. Firmalar, eyalet ve federal gelir vergisi kapsamlarında şirket sahiplerinden ayrı olarak vergilendirilir. Amerika kurumlar vergisi sistemi, şirketin sene boyunca sağladığı net kazanca bağlı olarak belirlenir. Bu sistem, federal ve eyalet kurumlar vergisi oranı olarak ikiye ayrılır. 2017 yılında Vergi İndirimi ve İstihdam Kanunu ile %35’ten %21’e düşürülmesinden bu yana aynı oranda seyreder. Şirketler, federal ve eyalet hükümetinin belirlediği oranlarda vergi ödemesi yapmakla yükümlüdür. 

Sosyal Güvenlik Vergisi

Amerika’da sosyal güvenlik vergisi, özel bordro vergisi kapsamına dâhildir. Emeklilik ve sağlık harcamaları için alınan bir vergidir. Bordro vergisi oranları, kanuna göre OASI ve DI için belirli bir miktara kadar olan kazançlar göz önünde bulundurulur. Hem işverenler hem de çalışanlar bu Amerika vergi sistemi uygulamasında yükümlüdür. Çalışanlar maaşının %6.2’sini, işverenler ise %12.4’ünü bu vergiye ödemelidir. Ayrıca sağlık sigortası kapsamında çalışanlar ve işverenler ücretlerininin %1.45’i kadar katkıda bulunur. 

Sermaye Geliri Vergisi

Mal sahibi en az bir yıl boyunca yapmış olduğu yatırımın kȃrı üzerinden uzun vadeli sermaye geliri vergisine tabi tutulur. Sermaye kazancının vergilendirilmesi hususunda; dosyalama durumu, vergiye tabi olan gelir ve yatırımcının varlığa ne kadar süredir sahip olduğuna dikkat edilir. Varlığın satın alınması ile satışı arasındaki zaman yani elde tutma süresi kȃrın vergilendirilirken nasıl sınıflandırılacağını belirler. Yatırım süresi bir yıl veya daha az ise kısa vadeli sermaye geliri vergisi uygulanır. Yetkili kurum kısa vadeli vergi oranı belirlerken mükellefinin normal gelir dilimini göz önünde bulundurur. 

Mevcut Amerika vergi sistemi kapsamında sermaye geliri vergisi kategorisine yalnızca “gerçekleşmiş” veya kȃr amacıyla satılmış varlıklar dâhildir. Yani “gerçekleşmemiş” yatırımlar için herhangi bir vergi ödemesi gerekmez. Bu sistem sayesinde varlığın satış durumuna kadar vergilenmemesi, zaman içinde değerininin artmasını sağlar. Özellikle uzun vadeli yatırımcılara avantaj sağlayan bir sistemdir. 2022 ve 2023 yılları için uzun vadeli sermaye kazançlarının vergi oranları, dosya sahibinin gelirine bağlı olarak kȃrın %0, %15 veya %20’si olarak belirlenmiştir. 

Brüt Hasıla Vergisi

Brüt hasıla, şirketin giderlerini içeren kesintileri hesaba katmadan işletmenin toplam gelirini tanımlar. Yani kısaca, şirketin yıl boyunca elde ettiği total gelire brüt hasıla denir. Brüt hasıla vergisi ise şirketlerin bir kısmının brüt gelir üzerinden ödemekle sorumlu olduğu vergidir. Hangi şirketlerin brüt hasıla vergisinden sorumlu tutulduğu, tıpkı kurumlar vergisinde olduğu gibi eyaletlere göre değişiklik gösterir. Başka vergi türlerinin aksine her eyalette ödenmesi gereken bir vergi değildir. Brüt hasıla vergisi uygulayan bazı eyaletler şu şekildedir:

 • Delaware 
 • Nevada 
 • Michigan 
 • New Mexico 
 • Ohio 
 • Oregon 
 • Tennessee
 • Texas 
 • Washington 

Brüt hasıla vergisi oranlarının, işletmelerin faaliyetlerine bağlı olarak eyaletler içinde değişiklik gösterdiğini de hatırlatmakta fayda var. Örneğin; Delaware’de bu oranlar %0,0945 ile %0,7468 arasında değişirken New Mexico’da %5,125’tir ve şirketin konumuna bağlı olarak %9,4375’e kadar çıkabilir. 

Amerika’daki Vergi Oranları Nasıldır?

Eyaletler arasında farklılık gösterdiği için Amerika vergi sisteminde şirketin bulunduğu lokasyon oldukça önemlidir. Amerika vergi oranları kapsamında kimi durumlarda vergi talep edilmez. Diğer lokasyonlarda ise her birinde kendi sistemine göre belirlenmiş vergi miktarları bulunur. Amerika’da satış vergisi almayan eyaletler Oregon, New Hampshire, Montana, Alaska ve Delaware’dir. Bu bölgelerden sonra Amerika’da en az vergi alan eyalet isimleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Colorado %2.9
 • Wyoming %4
 • New York %4
 • Hawaii %4
 • Georgia %4

Şirketin sahibinden bağımsız olarak tabi tutulduğu kurumlar vergisi oranları da Amerika vergi sisteminde eyaletlere göre değişir. Amerika vergi hesaplama durumlarında kurumlar vergisi ile sermaye geliri vergisi arasında da farklılıklar bulunur. Bu oranlardan bazıları şu şekildedir: 

 • Nevada’nın kurumlar vergisi ve sermaye geliri vergisi oranı %0 
 • Ohio’nun kurumlar vergisi oranı %0, sermaye geliri vergisi oranı %4.8 
 • Washington’ın kurumlar vergisi oranı %0, sermaye geliri vergisi oranı %7 
 • Kuzey Carolina’nın kurumlar vergisi oranı %2.5, sermaye geliri vergisi oranı %4.99 
 • Missouri’nin kurumlar vergisi oranı %4, sermaye geliri vergisi oranı %5.4

Amerika vergi iadesi sayesinde ülkede çalıştığınız süre boyunca elde ettiğiniz kazançtan ödediğiniz vergileri geri alabilirsiniz. Vergi iadesi kapsamına dâhil olup olmadığınızı öğrenmek için öncelikli olarak gerekli belgelerin doldurulup Internal Revenue Service (IRS) üzerinden ABD hükümetinin ilgili birimine iletilmesi gerekir. 

Amerika’da Şirket Kurmak için Jestiyon’u Tercih Edin!

Amerika’da şirket kurmak için vergi yükümlülüklerinizi bilmeniz, karşılaşacağınız süreç için oldukça büyük önem taşır. Amerika vergi sistemi hakkında gerekli birikime sahip bir ekiple birlikte şirket kurma sürecindeki tüm faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz. Jestiyon; danışmanlık hizmeti ve ön muhasebe gibi konularla size destek olarak yeni şirketiniz konusundaki finansal süreçlerinizi yönetir. Yarattığınız yeni fikirle şirket kurma hedefinizi gerçekleştirmek, Amerika vergi beyannamesi prosedürlerini eksiksiz yerine getirmek ve ticari faaliyetlerinizi başarıya ulaştırmak için Jestiyon’un hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir