Amerika’da Satış Vergisi (Sales Tax) Nedir?
23 Şubat 20245 DakikaMali İşlemler

Amerika’da Satış Vergisi (Sales Tax) Nedir?

Yasal yönetmelikleri anlamak, takip etmek ve uygulamak her hâlükarda özen ve mesai ister. Üstelik yurt dışındaki yasalara uyum sağlamak daha fazla uğraş gerektirebilir. ABD’deki satış vergisi uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinerek şirketinizin muhasebe sürecini bilinçli şekilde yönetebilirsiniz. Veya bu süreci yönetmesi için Jestisyon’a güvenebilirsiniz.

Amerika’da Satış Vergisi Ne İşe Yarar?

Sales tax, Amerika’da tüketim üzerinden vergi toplamak amacıyla kullanılan bir ödeme türüdür. Bu vergi tüketiciler tarafından üreticiye ödenir. Ardından üretici vergileri toplayarak belirli dönemlerde devlete öder. Bu vergi kanunu belirli amaçlara hizmet eder. Amerika’da satış vergisinin sunduğu faydalardan bazıları şunlardır:

 • Devlet ve yerel bütçe finansmanı sağlamak: Satış vergisi, eyalet ve yerel yönetimlerin bütçe ihtiyacını karşılar. Kaynak olarak kullanılır.
 • Tüketimi düzenlemek: Tüketicilerin harcama alışkanlıklarını kontrol etmelerine ve alternatif ürünlere yönelmelerine yardımcı olur.
 • Ticaretin teşviki ve düzenlenmesi: Belirli mal veya hizmetlere uygulanan düşük vergi oranı, yerel ekonomiyi canlandırabilir. Bu yöntem, belirli sektörleri de teşvik edebilir. 
 • Gelir dağılımı ve adalet: Satış vergisi, genellikle tüketici harcamalarına göre oranladığı için gelir durumuna göre adaleti sağlayabilir.

Satış vergisi uygulaması, eyalet ve bölgelere göre değişkenlik gösterir. En doğru bilgiler için hizmet verdiğiniz eyaletin düzenlemelerini takip etmeniz önerilir. Diğer Amerika vergi türleri hakkında bilgi alarak şirketinizin finansal stratejilerini geliştirmeniz mümkündür.

Kimler Satış Vergisi Öder?

Amerika’da satış vergisini ödeyecek kişilerin belirlenmesi, eyaletlere göre değişir. Yerel düzenlemeler de zamanla kendi içinde değişebilir. Satış vergisi ödemekle yükümlü kişi ve kuruluşları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Birey tüketiciler
 • Perakende işletmeler ve satıcılar
 • Online satış yapan işletmeler
 • Belirli sektörler ve mal / hizmet kategorileri

Bu listenin dışında kalan kişi ve kuruluşların da satış vergisi ödediği görülebilir. Satış vergisi şirketler, kişiler veya kuruluşlar tarafından ödenirken muafiyete veya indirime tabi tutulabilir. Özellikle belirli mal veya hizmet kategorilerinde bu durumu gözlemek mümkündür. Satış vergisinin ayrıntıları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için eyaletin vergi dairesine başvurabilirsiniz. Bir vergi danışmanıyla çalışmayı da düşünebilirsiniz.

Amerika Finans Dünyasında Satış Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Satış vergisi hesaplamaları, eyaletlere göre ciddi oranda değişkenlik gösterir. Ancak hesaplamaların dayandığı temeller hemen hemen aynıdır. Örneğin satış vergisi oranı, bu unsurların başında gelir. Eyaletin belirlediği vergi oranları, hesaplamanın içine belirli bir yüzde ile dâhil edilir. Satışın gerçekleştiği yer de vergi hesabını etkileyebilir. Bu durum, özellikle perakende satışlarda önemlidir. Ürün veya hizmet kategorisi de vergi hesaplarını etkiler. Ayrıca 2018’den beri online satışlardan da vergi alınmaktadır.

Satış vergisini hesaplamak için genel bir formülün varlığından söz etmek mümkündür. Ödenecek tutar, satış fiyatıyla vergi oranının çarpılması sonucunda bulunur. Vergi oranı yüzdelik kesirle hesaplanır. Örneğin %10 vergi ile piyasaya çıkan ve 5 birim paradan satışa sunulan bir mal için ödenecek tutar 0,5 dolardır.  

Yükümlülüğü Yerine Getirme: Satış Vergisi Nasıl Ödenir?

Amerika’da satış vergisi ödeme süreci eyaletlere ve yerel yasal yönetmeliklere göre değişkenlik gösterir. Ancak belli başlı adımlar genellikle ortaktır. Vergi ödeme adımlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 1. Satış vergisi numarası alınır
 2. Satış vergisi toplanır (tüketiciden tahsil edilir)
 3. Satış vergisi kayıtları tutulur
 4. Satış vergisi beyannamesi hazırlanır
 5. Satış vergisi ilgili kuruluşa ödenir

Yalnızca 5 adımda satış vergisini ödemeniz mümkündür. Ardından vergi otoriteleri işlemleri kontrol eder. Bu nedenle işletme olarak tuttuğunuz kayıtların düzeni ve doğruluğu son derece önemlidir.   

Mali Serbestlik: Amerika’da Satış Vergisi İndirimi Var mı?

ABD’de genel bir satış vergisi indirimi yoktur. Ancak bazı eyaletlerde indirim veya muafiyet durumları söz konusudur. Bu indirim ve muafiyetler gıda, ilaç ve tıbbî hizmetler gibi kategorilerde gözlenebilir. Düşük gelir gruplarına ve yaşlılara yönelik olabilir. Eğitim malzemeleri ve ekipmanlarıyla öğrenim hizmetlerinin de indirime tabi olması mümkündür. İşletmelerin belirli hükümleri yerine getirmesi durumunda online satış vergisi de uygulanabilir.

Bu indirim ve muafiyetlerin yanı sıra bazı eyaletler belirli dönemlerde tatil ilan eder. Satış vergisi tatillerinde bazı düzenlemelerde değişikliğe gidilir. Örneğin belirli bir alışveriş sezonunda spesifik mal veya hizmet kategorilerindeki vergiler kaldırılabilir. Bu geçici uygulama, tüketiciler ve hizmet sağlayıcılara fayda sunabilir.

Vergi İstisnaları: Amerika’da Hangi Eyaletlerde Satış Vergisi Bulunmaz?

Satış vergisi, eyaletlere göre değişkenlik gösterir. ABD’nin her eyaletinde satış vergisi uygulaması mevcuttur. Ancak bazı eyaletlerde istisnaî durumlar söz konusudur.

 • Delaware: Genel satış vergisi yoktur. Farklı bir özel tüketim vergisi uygulanır.
 • Alaska: Eyaletin geneline mahsus satış vergisi uygulaması yoktur. Ancak yerel yönetimler bazı bölgelerde bu uygulamayı geçerli kılabilir.
 • Montana: Genel satış vergisi bulunmaz. Resort bölgeleri gibi belirli kısımlarda spesifik mallardan vergi alınabilir. Otomobiller, bu mallara örnektir.
 • New Hampshire: Genel satış vergisi olmasa da farklı ödeme yasaları vardır. Emlâk vergisi ve işletme kârı gibi uygulamalar söz konusudur.
 • Oregon: Genel satış vergisi yoktur. İşletme kârı vergisi alınır.

Bu eyaletlerde genel satış vergisinin bulunmaması alışverişi teşvik eder. İş yapma maliyetlerini düşürür. Aynı zamanda belirli sektörleri destekler. En doğru ve güncel bilgiler için her eyaletin ilgili düzenlemelerini takip etmeniz gerekir.

Jestiyon ile Şirketinizi Amerika’da Kurun ve Yönetin

Jestisyon ile Amerika’da şirket kurmanın püf noktasını öğrenebilirsiniz. Tek tek tüm eyaletleri ve vergi düzenlemelerini incelemek zorunda kalmazsınız. Uçtan uca hizmet veren Jestisyon, yapılması gereken tüm işlemler için size danışmanlık verir. Prosedürler için Jestsiyon’a güvenerek zamanınızı işinizi geliştirmek için harcarsınız. Böylece zahmetsizce iş kurmanın ve büyütmenin tadını çıkarırsınız.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir