veri güvenliği
30 Eylül 20237 DakikaŞirket Yönetimi

Verilerinizi Korumak için En Etkili Stratejiler ve Öneriler

Her teknolojik gelişme, kolaylıklarla birlikte yükümlülükleri de beraberinde getirir. Veri güvenliği, her geçen gün gelişen ve gündelik yaşamı kolaylaştıran iletişim teknolojilerinin getirdiği bir yükümlülük olarak kabul edilebilir. Bilgiyi güvenceye alarak hem bireysel hem de kurumsal dijital varlıkları korumak mümkündür. Bu husus, özellikle işletmeler için son derece önemlidir. Data güvenliğiyle ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz sizin için kaleme aldığımız bu yazının devamını okuyabilirsiniz.

Veri Güvenliği Nedir?

Bilgi, işletmenin en önemli varlıkları arasındadır. Şirket faaliyeti, bilginin kullanımına ve işlenmesine dayanır. Güvenli ve sorunsuz bir faaliyet göstermenin yolu da bu datayı güvende tutmaktan geçer. Veri güvenliğinin temel işlevi, hassas bilgilerin yetkisiz erişimden korunmasıdır. Söz konusu faaliyet, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

Veri tabanı güvenliği; siber saldırı başta olmak üzere datanın bütünlüğünü ve gizliliğini tehdit eden durumlara karşı alınan bir dizi önlemi içerir. Bu önlemler arasında şifreleme, erişim kontrolü, kimlik doğrulama güvenlik yazılım kullanımı gibi teknikler bulunabilir. Bahsedilen yöntemler işletmelerin faaliyetleri için kullandıkları bilgilerin korunmasını ve bunların sadece yetkililer tarafından erişilir hâle gelmesini sağlar.

Bilgi ve Veri Güvenliği Neden Önemlidir?

Bilgi ve veri güvenliği, her işletmenin müşterilerine sunması gereken başlıca taahhütlerinden biridir. Tüketici, şirkete verdiği bilgilerin güvende olmasını ister. Bunların yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi, kullanılması ya da manipüle edilmesi marka güvenini sarsar. Dolayısıyla, verilerinizin güvenliği için gereken önlemleri alarak tüketicileriniz nezdinde iyi bir imaja sahip olabilirsiniz. Özellikle online girişim ile kurulan şirketlerde işin büyük bir kısmı dijital verilere dayanır. Data güvenliği, girişimin temelinin korunmasını sağlar.

Dijital varlıkların korunması için alınan önlemler, işletmelerin faaliyetleri açısından da büyük bir öneme sahiptir. Verilerin çalınması, değiştirilmesi ve manipüle edilmesi büyük bir iş kaybına sebep olabilir. Böyle bir durumda şirket maliyetleri büyük ölçüde artar. Söz konusu durumların kontrolden çıkması hâlinde işletmenin itibarını ve yönetim gücünü kaybetmesi de mümkün olabilir. Bilgisayar ve veri güvenliği gereken önlemleri alarak bu tür durumlardan korunmak mümkündür.

Veri Güvenliğindeki Ana Unsurlar Nelerdir?

Veri güvenliği, şirket itibarının korunması ve iş sürekliliğinin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bahsedilen güvenliği sağlamak için de dikkat edilmesi gereken çeşitli unsurlar bulunur. Bu unsurlar; gizlilik, güvenlik ve kullanılabilirliktir. Data güvenliğinin önemli bileşenleri olan bu konulara dikkat ederek şirketinizin varlıklarını koruyabilirsiniz.

Gizlilik

Veri Güvenliği Kanunu uyarınca her işletme, müşterilerinin verdiği bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Gizlilik, verilerin yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını ifade eder. Herhangi bir bilginin, şirket çalışanı dahi olsa yetkisiz biri tarafından görüntülenebilir veya kullanılabilir olması söz konusu ilkenin ihlal edilmesine sebep olur. Dolayısıyla gizlilik, güvenlik için alınması gereken temel önlemlerden biridir.

Yüksek güvenlikli kriptolama sistemleriyle verilerin gizliliğini sağlamak mümkündür. Bu sistemler, bilgilerin şifreleme, kimlik doğrulama ve erişim kontrolleri gibi prosedürlerle korunmasını sağlar. Bahsedilen yöntemleri uygulayarak müşterilerinizin verdiği bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önleyebilirsiniz. Bu metotlar aynı zamanda şirketinize dair hassas datanın korunmasına yardımcı olur.

Bütünlük

Bütünlük, veri güvenliği politikasının temelinde yer alması gereken önemli bir unsurdur. Bu unsur; bilginin doğruluğu, güvenilirliği ve korunmasıyla alakalıdır. Bütünlük ilkesi; datanın yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesini, bozulmasını, manipüle edilmesini önlemeyi amaçlar. Bahsedilen olumsuz durumların öğrenmesi, bilginin doğru şekilde saklanmasını ve iletilmesini sağlar.

Verilerin yedeklenmesi, bütünlük için alınabilecek başlıca önlemlerden biridir. Veri tabanında yer alan bilgiler, yüksek güvenlikli bulut sistemleri ve depolama uygulamalarıyla sürekli olarak yedeklenebilir. Bu sayede bütün değişiklikler görülebilir. Yedekleme işlemi domain güvenliği açısından da önemli bir konudur. Kimlik doğrulama yöntemleri ve güvenlik yazılımları kullanarak bilgilerin üçüncü kişiler tarafından manipüle edilmesi önlenebilir.

Kullanılabilirlik

Bilgilerin güvende olması kadar gerektiği zaman erişilebilmesi de önemlidir. Datayı şifreleme ve yedekleme gibi önlemlerle güvenceye alırken erişimi zorlaştıracak prosedürler uygulamak büyük bir hata olur. Kullanılabilirlik, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler arasında önemli bir yere sahiptir. Yetkisiz kişilerin bilgiye ulaşması önlenmeli ancak onun gerekli durumlarda yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir olması sağlanmalıdır. 

Kullanılabilirlik ilkesi şirketinizin hizmet kalitesi açısından önemlidir. Yetkili personelinizin veya müşterilerinizin bilgilere ulaşmakta zorlanması hizmetinizin kesintiye uğramasına sebep olur. Böyle bir durumda iş planlarınız aksayabilir. Şifreleme ve koruma yazılımlarını seçerken bu ilkeye dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Bilgiyi erişilebilir kılarak hizmetinizin kalitesini ve dolayısıyla marka bilinirliğinizi artırabilirsiniz.

İşletmelerde Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır? Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Veri güvenliği tedbirleri, tutarlı bir politika etrafında şekillenmelidir. Bu süreçte alınan önlemlerin belli prensipler dâhilinde olması önemlidir. Örnek vermek gerekirse hangi personelinizin bilgiye erişim hakkına sahip olduğunu önceden belirlemelisiniz. Kullandığınız yazılımları ve prosedürleri de bahsedilen politika dâhilinde seçebilirsiniz. Belirlediğiniz ilkelerin yasal mevzuatlarla uyumlu olmasına da özen göstermelisiniz.

Bilgi güvenliği, sadece siber saldırı dönemlerinde ortaya çıkan bir ihtiyaç değildir. Bu husus, firmanızın işleyişi ve müşterilere sunduğunuz hizmet açısından büyük bir öneme sahiptir. Örneğin firmanıza olan talebin artması web sitenize yüksek bir trafiğin yönlenmesini sağlayabilir. Böyle durumlarda verilerinizi güvende tutmak için önceden önlem almanız gerekir. Veri güvenliği yazılım ayarlarını zamanında yaparak bu önlemleri başarıyla alabilirsiniz.

Veri Güvenliğinde En Yenilikçi Yaklaşımlar Nelerdir?

Bilgi teknolojileri geliştikçe bilgiyi korumak için kullanılabilecek teknolojiler de gelişim gösterir. Diğer yandan dijital dünyada sürekli bir gelişim söz konusudur ve bu durum güvenliği tehdit eden unsurlar için de geçerlidir. Veri güvenliği politikanıza yenilikçi yaklaşımları dâhil ederek datanın her zaman güvende olmasını sağlayabilirsiniz.

Veri Korumayı Yapay Zekâya Bırakın

Veri güvenliğini tehdit eden kaynaklar, dijital sistemlerinizde açıklar bularak çalışır. Örnek vermek gerekirse şifreleme sisteminizde bir açık varsa virüs yazılımları buradan sızarak bilgilerinizin ele geçirilmesini sağlayabilir. Söz konusu yazılımlar, siber saldırganlar tarafından her geçen gün gelişen antivirüs programlarına göre geliştirilir. Yapay zekâ, büyük veri kümelerini analiz ederek otonom karar verme becerisine sahiptir. YZ temelli uygulamaları kullanarak anormal davranışların anında tespit edilmesini sağlayabilir ve siber saldırıları önleyebilirsiniz.

Yapay zeka kullanımı, insan hatalarından kaynaklı güvenlik sorunlarının en aza indirilmesini sağlar. Diğer yandan, bu sistemler saniye bazında otomatik tepkiler vererek bilgilerinizin korunmasına yardımcı olur. Örnek olarak; YZ tabanlı güvenlik yazılımları sitenize aşırı trafik yönlendiğinde bunu anında algılayarak sizi büyük bir riskten koruyabilir. Yapay zekânın bir diğer avantajı da eğitilebilir olmasıdır. Söz konusu sistemleri eğiterek güvenlik risklerine karşı her zaman hazır olmak mümkündür.

Bulut Güvenliği ile Kontrolü Elinizde Tutun

Bulut tabanlı sistemler, verilerinizin güvenli sunucularda depolanmasını ve kullanıma hazır hâle gelmesini sağlar. Bu sistemler aynı zamanda müşterilerinizin ve işletmenizin bilgilerinin gizliliğini korumanıza yardımcı olur. Söz konusu yazılımları kullanarak dijital veri güvenliği sağlayabilir, olası kayıpları önleyebilirsiniz. Verilerinizin bulut uygulamalarına otomatik yedeklenmesini sağlayarak onları saldırı ve çökme gibi risklere karşı koruyabilirsiniz. Buna örnek olarak SaaS iş modeli verilebilir.

Quantum ile Siber Saldırılarla Savaşın

Kuantum bilgisayarlar, veri tabanı yönetim ve güvenlik ayarlarını yapmak için ideal bir özelliğe sahiptir. Bu cihazların kullanarak üst düzey bir şifreleme sağlamak mümkündür. Örnek vermek gerekirse; kuantum anahtarlar verilerinizin izlenip izlenmediğini tespit etmek için kullanılabilir. Söz konusu sistemleri kullanarak datanın her zaman güvende olmasını sağlayabilirsiniz.

İş fikrinizi hayata geçirirken verilerinizin güvende olduğundan emin olmak isterseniz Jestiyon ile çalışabilirsiniz. Profesyonel ekibimiz tarafından geliştirilen ön muhasebe ve finansal danışmanlık hizmetleri, şirketinize dair bilgilerin kolaylıkla organize edilmesini sağlar. Bu sayede verilerinizi kullanım alanlarına göre arşivleyebilir, sınıflandırabilir ve onların her zaman güvende olmasını sağlayabilirsiniz. Jestiyon’un hizmetlerinden yararlanarak şirketinizin işleyişine dair süreçleri kolaylaştırabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir