KOBİ
1 Mayıs 20235 DakikaGirişimcilik

KOBİ Nedir? KOBİ’ler için Verilen Destekler Nelerdir?

KOBİ Ne Demektir?

KOBİ kavramı ile üretim ve tüketim sektörlerinde sıklıkla karşılaşılır. KOBİ’nin açılımı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler” kelimelerin kısaltılmasıdır. Bir işletmenin küçük ve orta ölçekli işletme kategorisinden sayılması için yönetmelik tarafından kararlaştırılan özelliklerle uyması gerekir. Son düzenlemelere göre KOBİ tanımı 250’den az kişiye istihdam sağlayan, yıllık net cirosu veya mali bilançosu 250 milyon TL’den fazla olmayan işletmeler olarak açıklanabilir. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kabul gören bir kavramdır. Tabii işletmelerin ciro ve çalışan sayısı hakkında belirlenen şartlar ülkelere göre farklılık gösterir. Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomisindeki rolüyle ilgili düzenlemeler ise KOSGEB tarafından yönetilir. 

KOBİ’ler Türlerine Göre Kaç Gruba Ayrılır?

KOBİ türleri; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Bu kategori türlerinin sınıflandırılmasına yıllık net satış, çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço faktörleri değerlendirilerek karar verilir. Aşağıda küçük ve orta ölçekli işletme türleri ve özellikleri sıralanır. 

 • Mikro Ölçekli İşletme: Yıllık olarak 10 kişiden az çalışanı istihdam eder. Yıllık net satışı veya mali bilançosu 5 milyon TL’yi aşmaz. 
 • Küçük Ölçekli İşletme: Yıllık olarak 50 kişiden az çalışana istihdam sağlar. Yıllık net satışı ve mali bilançosu ise 50 milyon TL’yi geçmez.
 • Ortak Ölçekli İşletme: Yıllık olarak 250 kişiden daha az çalışanı istihdam eder. Yıllık bazda mali kriteri 250 milyon TL’ye tekabül eder. 

Mikro işletme türleri için belirlenen sınırlandırmalar ülkenin ekonomik koşullarına göre dönem dönem KOSGEB tarafından güncellenir. Bu yüzden gelişmeleri takip etmek için resmî internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

KOBİ Destek Kredisi Nedir?

KOBİ kredisi; mikro işletmelerin işlerini geliştirmeleri ve ihtiyaç duydukları donanıma sahip olmaları için devlet tarafından sağlanır. Devlet; küçük ve orta ölçekteki bu işletmelerin ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefler. Bu destek kredileri ile beraber mikro işletmelerin büyük işletme statüsüne adım adım yaklaşması amaçlanır. KOBİ destek kredileri, ödeme seçenekleri bireysel ve ticari olanlara oranla daha elverişlidir. 

KOBİ Destek Kredisine Nasıl Başvurulur?

Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri, destek kredisine başvuru işlemlerini KOSGEB’in resmî web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Sitede yer alan “e-hizmetler” menüsü vasıtasıyla “mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı başvurusu” başlığı seçilir. Program için gönderilen başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulur. İşletme eğer gerekli ise yeni personel alımını belirtilen süre içerisinde o sene gerçekleştirir. Sonraki aşamada ise “ödeme talep formu” doldurulur. Talebin gönderilmesinden bir müddet sonra KOSGEB tarafından “kesin onay” iletilir. Bu aşamadan sonra destek ödemeleri verilmeye başlar. Ayrıca KOBİ bankacılığı sistemi sayesinde destek kredisi paketi içeriğindeki ürünlere pratik bir şekilde bilgi sahibi olunup başvurulması da mümkündür. 

Yukarıda bahsettiğimiz adımları gerçekleştirmeden önce gerçekleştirmeden bankaların KOBİ kredi hesaplama sistemlerinden de yararlanabilirsiniz. Böylece kredi faiz oranları veya size en uygun küçük ve orta ölçekli işletme kredisi konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Başvuru süreçleri için belirlenen tarihler her yıl değişiklik gösterebildiğinden KOSGEB’in resmî web sitesi takip edilmelidir. 

KOBİ Destek Kredisi Almanın Şartları Nelerdir?

KOBİ destek kredisinden yararlanabilmek adına süreç içinde şirket hakkında bir takım evraklar talep edilir. Şirketin devlete herhangi bir borcu bulunmaması KOBİ olma şartları arasında ilk sırada yer alır. Küçük ve orta ölçekli şirketler için verilen KOBİ destek kredisi şartları şöyle açıklanabilir: 

 • KOBİ Beyannamesi güncel olacak şekilde KOSGEB veri tabanında kaydının olması 
 • İşletmenin faaliyetini sürdürmesi
 • KOSGEB’in resmî web sitesinde yayınlanan başvuruyu doldurulması 
 • Başvuru sonrasında KOSGEB’den geçici onay alınması 
 • Uygun personel alımını gerçekleştirmesi
 • Ödeme talebi başvurusunun tamamlanması gerekir.

Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde mikro işletmenin ipotek ve kefil temin edebilmesi şartı da bulunur. KOBİ destek kredisine sahip olmak istendiğinde; işletme kredisi, makine teçhizat kredisi ve acil destek kredisi olmak üzere farklı seçenekleri de değerlendirilebilir. 

KOBİ Beyannamesi Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

KOBİ beyannamesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik durumlarını gösteren onlara özgü bir belgedir. Bu evrak KOSGEB tarafından KOBİ’lerin mali durumlarını takip etmek adına talep edilir. Beyannameye sahip olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler mali sorumluluklarının takip edilmesinin yanı sıra özel fırsatlardan da yararlanabilir. KOSGEB’in resmî web sitesine giriş yapıldıktan sonra şu aşamaları takip ederek KOBİ vasfı belgesi alınabilir: 

 • “Kobi beyannamesi” sekmesine gidilir.
 • “Kobi beyannamesi vermek/güncellemek” başlığı seçilir. 
 • Açılan sayfadan e-devlete giriş yapılır. 
 • Beyannamenin yılı ve işletmenin özellikleri hakkındaki sorular cevaplanır. 
 • Çıkan beyanname raporu indirilir.

KOSGEB, KOBİ belgesi indirildikten sonra çıktısını gerekli kaşe ve imza ile teslim alır. Alınan çıktının yanında imza beyannamesi ve Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi evrakları da talep edilir. 

Jestiyon ile Girişimcilik Fırsatlarını Kaçırmayın!

Küçük ve orta ölçekli işletmenizin fırsatlardan yararlanarak gelişimine katkı sağlaması için stratejiler belirlemeniz oldukça önemlidir. Bu aşamada Jestiyon’un vermiş olduğu KOBİ danışmanlığı sayesinde işletmenizin sorunları yeni fikirlerle beraber çözülür. Mali ve finansal konuda destek görerek mikro ve küçük ölçekli şirketinizin yeni projelerle öne çıkması sağlayabilirsiniz. Jestiyon’un danışmanlık hizmetlerinden ve finansal bilgilerinden yararlanarak şirketinize yeni bir yön verebilirsiniz. 

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir