iskonto hesaplama
29 Eylül 20236 DakikaMali İşlemler

İskonto Nedir? İskonto Oranı Nasıl Hesaplanır?

Ürünlerinizi müşteriler açısından cazip kılmak için fiyatlarınızda bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Böyle bir durumda iskonto hesaplama işlemine ihtiyacınız olabilir. İskonto, dengeli ve titiz biçimde uygulanması gereken bir yöntemdir. Sizin için hazırladığımız bu yazıyı okuyarak indirim hesaplama konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İskonto Nedir?

İskonto sözcüğü İtalyanca’da indirim anlamına gelen “sconto” sözcüğünden türemiştir. Bu kelime zamanla Türkçe’de bankacılık, sigortacılık ve ticaret terminolojisinde sıklıkla kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Kavram hakkında bir tanım yapmak gerekirse; iskonto bir ürünün etiket fiyatı üzerinden uygulanan indirimi ifade eder. Bu indirim ise kendine özgü bir hesaplama yöntemine sahiptir.

İskonto, ticari işlemlerde çeşitli sebeplerden ötürü kullanılabilir. Örneğin müşteri çekmek için düzenlenen kampanyalarda etiket fiyatı üzerinden belli bir indirim yapmayı düşünebilirsiniz. Bunun yanı sıra anlaşmalı olduğunuz bankaların kartları ve uygulamaları sebebiyle de çeşitli fiyat değişiklikleri söz konusu olabilir. Bu durumlarda kârlılığınızı korumanın yolu ise iskonto hesaplama işlemini doğru bir biçimde yapmaktan geçer.

İskonto Nerelerde Kullanılır?

Para sirkülasyonunun olduğu hemen hemen bütün anlaşmalarda iskonto uygulanabilir. Bu yöntem; gündelik alışverişlerin yanı sıra borçlanma, sigorta işlemleri ve diğer finansal aktivitelerde geçerli olabilir. Örnek vermek gerekirse, bankanıza ait kredi borçlarını yapılandırma kapsamında ödediğinizde belli bir oranda iskonto uygulanması mümkündür. 

Ürün ve hizmet satışlarında iskonto uygulaması sıklıkla kullanılır. Müşteri kitlesini artırmak için yapılan dönemsel kampanyalarda ürün fiyatlarında indirim yapılabilir. Örnek vermek gerekirse uçak biletleri genellikle erken rezervasyonda iskontolu olarak hesaplanır. Seyahatten belli bir süre önce alınan biletlerde otomatik olarak indirim uygulanır. Uygulanan indirim oranı seyahat zamanı yaklaştıkça azalabilir ve asıl fiyata yaklaşabilir.

İskonto hesaplama yöntemleri uygulanarak yapılan satışların fatura üzerinde gösterilmesi zorunludur. Ürünlerin asıl fiyatları ve indirimli hâllerini muhasebe kayıtlarında belirtmeniz yasal yükümlülükler açısından son derece önemlidir. “E-arşiv fatura” başlıklı içeriğimizi okuyarak bu tür düzenlemeleri nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İskonto Hesaplama Nasıl Yapılır?

İskonto oranı hesaplama işleminde genellikle “100 formülü” adı verilen bir yöntem uygulanır. Bu yöntem, indirim oranının 100 sayısından çıkarılmasıyla gerçekleşir. Elde edilen sonuç, normal fiyatlandırma tutarıyla çarpılır ve 100’e bölünür. Bu sayede malın asıl fiyatı ve indirim tutarı elde edilir. Bu işlemi uygulayarak ürün fiyatlarını ön muhasebe aşamasında belirleyebilirsiniz. İskonto hesaplamada uygulanan diğer yöntemler şunlardır;

İç İskonto Hesaplama

Senetlerin peşin değerleri üzerinden yapılan indirimler, iç iskonto hesaplama yöntemiyle belirlenir. Bu yöntemde basit ve bileşik faiz metotları uygulanır. Senetler uzun vadeli olduğu için dönemsel indirimler peşin değer üzerinden yapılmaya devam eder. 

Basit İskonto Hesaplama

Basit iskonto hesaplama, kısa vadeli gelecekte ulaşılması muhtemel değerler için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, önce bir yıla kadar ulaşılacağı tahmin edilen değer belirlenir. Daha sonra bu değer belli bir iskonto oranıyla hesaplanarak indirim tutarı tespit edilir. Söz konusu tutar, senedin mevcut bedelinden düşülür.

Yüzde İskonto Hesaplama

Temel indirim tutarları yüzde iskonto hesaplama yöntemiyle belirlenir. Bu yöntem ( (İlk fiyat – indirimli fiyat) ) / ilk fiyat x 100 formülüyle uygulanır. Örnek vermek gerekirse, bir ürünün ilk fiyatı 100, indirimli fiyatı 80 TL ise bu yöntemle indirim tutarı 20 TL olarak tespit edilir.

Ters İskonto Hesaplama

Ters iskonto hesaplaması, indirimli fiyat ve indirim oranı baz alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu yöntemin formülü şu şekildedir: ((İndirimli fiyat) x 100) / (100 – iskonto oranı). Bu yöntem, indirimli fiyattan yola çıkılarak orijinal rakamın belirlenmesini sağlar. Ters iskonto metodu, işletmelerin fiyatlandırma stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. Söz konusu uygulama aynı zamanda alıcıların indirim öncesi fiyatları görmelerini sağlar.

Çoklu İskonto Hesaplama

Birden fazla indirim uygulanan durumlarda çoklu iskonto hesaplama yöntemi tercih edilir. Örnek vermek gerekirse bir ürüne satış fiyatı üzerinden beş kez indirim uygulanmış olabilir. Böyle bir durumda art arda yapılan indirimler hesaplanır. Satış tutarı, iskonto düşüldükten sonra kalan rakama KDV eklenerek belirlenir.

Kdv İskonto Hesaplama

KDV iskonto hesaplama, Katma Değer Vergisi’nin satış fiyatından düşülmesiyle yapılan bir işlemdir. Bu işlemin amacı, ürünün vergi dâhil edilmeyen bedelini tespit eder. Örneğin bir ürünün KDV dâhil satış bedeli 120 TL ise ve bu üründe %20 oranında vergi uygulanıyorsa orjinal fiyat aşağıdaki formülle bulunur:

KDV iskontosu = (120 TL * 20%) / (1 + 20%)

Yukarıdaki formül uygulandığında, söz konusu ürünün KDV hariç fiyatı 100 TL olarak tespit edilir. Bu hesaplama, ürünlerden vergi tutarının düşülmesi gereken durumlarda gerekebilir. Örneğin ihracat faaliyetlerinde işletmeler KDV’den muaf tutulabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda fiyatlardan KDV iskontosu yapılması gerekir.

İskonto Hesabı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yapılan indirimlerin işletme kârlılığını zedelememesi, iskonto tutarı hesaplama işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan biridir. İndirim, zorunlu hâller dışında kârın belli oranda düşürülmesiyle yapılır. Örneğin bir üründen elde edilen safi kazanç %20’yse bu rakam indirim ile %15 yapılabilir. İşletmenizi zarardan korumak için indirim hesaplamaları sırasında kâr marjı konusuna dikkat etmeniz önemlidir.

İskonto hesaplama işlemleri, ürünün alıcıya satıldığı fiyat üzerinden yapılmalıdır. KDV, burada önemli bir parametredir. Nihai satış bedeli üzerinden yapılan hesaplamalarda KDV tutarına dikkat etmek gerekir. Örneğin bir ürünün vergisiz fiyatı 200 TL ve KDV oranı %20 ise iskonto 240 TL üzerinden uygulanmalıdır.

İskonto Hesaplama Örneği

İskonto hesaplama örneklerinden yararlanarak ürünlerinizde yapacağınız indirimleri belirlemeniz kolaylaşabilir. Bu tür bir hesaplama için öncelikle uygulayacağınız indirim tutarını belirlemeniz gerekir. İskonto oranı hesaplama formülünü ürünün nihai satış miktarı üzerinden belirlemeniz önemlidir. Örneğin, 200 TL’ye sattığınız bir ürün için %10 indirim uygulamayı düşünüyorsanız hesaplama için kullanmanız gereken formül aşağıdaki gibidir;

200 x %10 = 20

Yukarıdaki formüle göre satış fiyatını belirlemek için sonucu asıl tutardan çıkarmanız gerekir. Böyle bir durumda, satmak istediğiniz ürünün fiyatı 200 – 20= 180 TL olarak belirlenir. Hesaplama araçlarını kullanarak bu işlemleri hızlı ve hatasız bir biçimde yapabilirsiniz.

İndirim ve kampanya süreçlerinde kârlılığınızı korumak isterseniz Jestiyon tarafından geliştirilen araçları kullanabilirsiniz. Jestiyon ön muhasebe aracı, iskonto süreçlerinde hesap takiplerinin kolaylıkla yapılır. Bu araçları kullanarak satışlarınızı takip edebilir ve kârlrılık oranınızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Firmanın başka bir hizmeti olan finansal danışmanlıktan yararlanarak iskonto süreçlerinde vergi yükümlülükleriniz sorunsuz bir biçimde yerine getirilir. Siz de tüm bu süreçleri kolayca yürütmek istiyorsanız Jestiyon’nun sağladığı geniş hizmet yelpazesinden yararlanabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir