İngiltere’de Şirketler Evi (Companies House) Nedir?
16 Ocak 20246 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

İngiltere’de Şirketler Evi (Companies House) Nedir?

İngiltere’nin dinamik iş ortamında şirketlerin hukuki ve idari bir çerçevede sağlam bir temele oturması, başarılarını sürdürmeleri adına kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Companies House‘un temel rolü; işletmelerin kayıt ve beyanlarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek suretiyle iş dünyasına güvenilirlik kazandırmaktır. Companies House’un iş dünyasındaki stratejik konumu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olarak kurumun iş dünyasındaki önemini keşfedebilirsiniz. 

Companies House (Şirketler Evi) Nedir?

Şirketler Evi, ya da resmî adıyla Companies House; İngiltere’deki şirketlerin hukuki ve mali sorumluluklarını kaydeden, denetleyen ve kamuya açık bir veritabanı ile yöneten bir otoritedir. Companies House, iş dünyasının güvenilirliğini ve şeffaflığını temin etmek amacıyla 1836 yılında kurulmuştur. Bu tarihten günümüze şirketlerin kuruluş, değişiklik ve kapanış süreçlerine dair detaylı kayıtları tutan bu kurum, iş dünyasıyla ilgili paydaşlara güvenilir bilgi sağlar.

Şeffaflık ve Güven: İngiltere’de Şirketler Evi’nin Görevleri Nelerdir?

Şirketlerin ticaret sicili, finansal durumu, ve yöneticilerine dair zengin bilgiler içeren bu kaynak, iş dünyasının tüm katılımcılarına güvenilir ve eksiksiz bir bakış sunar. İngiltere Companies House’un temel özellikleri şu şekildedir: 

 • Şirket Kaydı ve Kuruluşu: Companies House, yeni bir şirketin kuruluş sürecinde anahtar bir rol oynar. Şirketler, ticari faaliyetlerine başlamadan önce bu kuruma kaydolmak zorundadır.
 • Şirket Belgeleri ve Beyannameler: Şirketler; yıllık hesap raporları, yönetim kurulu değişiklikleri ve diğer önemli belgeleri düzenli aralıklarla Companies House’a sunmakla yükümlüdür. Bu belgeler, şirketin mevcut durumu ve yönetimindeki değişiklikleri içerir.
 • Kamu İstihbaratı: Companies House, şirketlerin genel olarak kamuya açık bilgilerini barındıran bir veri tabanını yönetir. Bu sayede iş dünyasıyla ilgilenen taraflar, şirketlerin finansal durumu, yönetim kadrosu ve diğer önemli bilgileri halka açık bir şekilde kontrol edebilir.
 • Şeffaflık ve Güvenilirlik: Şirketler Evi avantajları ile iş dünyasında şeffaflığı teşvik eder, güvenilirliği artırır. Bu da yatırımcılar, tedarikçiler ve müşteriler için önemli bir referans kaynağı oluşturur.
 • Ceza ve Denetim Yetkisi: Şirketlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak adına ceza ve denetim yetkilerine sahiptir. Hukuki yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere karşı gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlar. 

Companies House, İngiltere’deki iş dünyasının şeffaflık, düzen ve güvenilirlik temellerini atmada kilit bir rol oynar. Şirketler için bu kuruma düzenli olarak bildirimde bulunmak, iş dünyasında etkin bir şekilde faaliyet göstermek ve ticaret yapmak için bir gerekliliktir. 

Companies House Hangi Ülkelerde Faaliyettedir?

Companies House, sadece İngiltere genelinde faaliyet gösteren bir kurumdur. İngiltere’nin şirket kayıtlarıyla ilgili resmî mercidir. Şirketler Evi, bu rolüyle sadece İngiltere’deki firmalarla ilgilenir. İskoçya ve İrlanda’da benzer görevleri üstlenen farklı kuruluşlar mevcuttur. 

Her ülkenin kendi şirket kayıt ve düzenleme otoriteleri bulunur. Dolayısıyla İngiltere Şirketler Evi’nin etkisi ve faaliyetleri sadece İngiltere’yi kapsar. Eğer başka ülkelerdeki şirket kayıtlarıyla ilgili bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız ilgili ülkelerin resmî şirket kayıt ofislerine başvurmanız gerekir. 

Şirketler Evi’ne Nasıl Kayıt Olunur?

İngiltere’de şirket kaydı yaptırmak isteyen işletmeler, Companies House’un belirlediği prosedürleri takip ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Şirketler Evi kayıt sürecinde şu adımlar takip edilebilir: 

 • Şirket kurma kararı alındıktan sonra kurucuların şirketin türüne (örneğin, sınırlı şirket – LTD veya limited liability partnership – LLP) ve faaliyet göstereceği sektöre ilişkin kararlar alması gerekir. İngiltere’de kurulabilecek şirket türlerine göz atarak kurmak istediğiniz işletmenin türünü belirleyebilirsiniz. 
 • Şirket kuruluş belgeleri, şirket adı, ana faaliyet konusu, şirketin adresi, direktör ve sekreter bilgileri gibi detayları içermelidir.
 • Companies House’un resmî web sitesi üzerinden online başvuru yapılabilir. Başvuruda sizden istenilen bilgilerin eksik olmadan ve doğru olarak girilmesi önemlidir.
 • Kayıt işlemi, belirli bir ücret karşılığında gerçekleşir. Bu ücret, şirket türüne ve tercih edilen hizmetlere bağlı olarak değişebilir.
 • Şirketler Evi başvurusunun ardından gerekli belgeler fiziksel olarak postalanabilir veya online olarak yüklenebilir. Bu belgeler arasında kuruluş anlaşması, direktörlerin imzaladığı belgeler ve şirketin adresini doğrulayan belgeler yer alır. 
 • Şirketleri Evi başvuru belgeleri incelendikten sonra kayıt tamamlanır. İşletmenin resmî olarak kaydedildiği bir onay belgesi düzenlenir.

Companies House’un belirlediği adımları takip etmek, şeffaf ve güvenilir bir kayıt süreci sağlamak adına önemlidir. Bu şekilde şirketinizin yasal olarak tanınması ve resmî bir kuruluş olması sağlanır.

Companies House’a Kayıt için Gerekli Belgeler

Companies House’a kayıt yapmak için gerekli belgeler, şirketin türüne ve yapısına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, İngiltere’de bir sınırlı şirket için kayıt yapmak isteyenler aşağıdaki temel belgeleri hazırlamalıdır:

 • Şirketin kuruluş amacını, adını, tipini ve pay sahiplerinin haklarını belirten Memorandum of Association, kayıt sürecinde gerekli olan bir dokümandır.
 • Şirketin iç işleyişine dair kuralları belirten Articles of Association, direktörlerin ve pay sahiplerinin hak ve sorumluluklarını düzenler.
 • Companies House, kayıt sürecinde şirketin detaylı bir incelemesini yapar. Bu nedenle şirket adı, ana faaliyet konusu, kayıtlı adres ve direktör/sekreter bilgilerini içeren belgelerin eksiksiz şekilde temin edilmesi önemlidir. 
 • Yönetici ve pay sahibi bilgileri, kimlik fotokopileri ve ikametgâh ile birlikte sunulmalıdır.
 • Şirketin kayıtlı adresini doğrulamak amacıyla bir fatura örneği veya kira sözleşmesi gibi belgeler sunulmalıdır.
 • Kayıt işlemi için gereken ödemenin yapılmış olduğunu gösteren belge eklenmelidir. 

Belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, kayıt sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önemlidir. Başvuru yapılmadan önce Companies House’un güncel belge ve bilgi taleplerini kontrol etmek de gereklidir.

Şirketler Evi’ne Kayıt Olmak Zorunlu mu?

Evet, İngiltere’de şirket kurmak ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra firmanın Companies House’a kayıt olması zorunludur. Bu kayıt ile şirketin yasal bir varlık olarak tanınması mümkün olur. Bu noktada kayıt işleminin şirketin türüne ve yapısına bağlı olarak farklı gereklilikleri beraberinde getirebileceği de unutulmamalıdır. 

Companies House Kayıtları Nasıl Güncellenir?

Şirketler Evi kayıt güncelleme, işletmelerin yasal gereksinimlere uygunluğunu sürdürmesine yardımcı olur. Companies House kayıtlarını güncellemek için şirketin resmî veya yetkili temsilcisi, değişiklik yapılacak bilgileri içeren bir form doldurmalıdır. Bu formlar, genellikle Companies House’un resmî web sitesinde bulunabilir. Formlar, elektronik olarak doldurulabilir veya çıktı alınarak posta yoluyla gönderilebilir. Formun yanı sıra gerekli belgeler de eklenerek değişiklik talebi tamamlanmalıdır. 

İngiltere’de Şirketinizi Jestiyon ile Güvenle Yönetin!

İngiltere’de şirket yönetimi Jestiyon ile güvenilir ve etkili bir şekilde mümkün! Jestiyon, profesyonel hizmetleriyle şirketinizin başarılı yönetimine katkıda bulunur. Siz de uluslararası arenada başarı hedeflerinize ulaşmak ve şirketinizi güvenli bir şekilde yönetmek isterseniz  Jestiyon’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. 

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir