ingiltere-şirket-türleri
15 Şubat 20236 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

İngiltere’de Kurabileceğiniz Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

İngiltere’de şirket kurmak hem ticari hem de bu ülkede yaşamak için pek çok avantaj sağlar. Yapmayı düşündüğünüz iş modeline en uygun şirketi kurarak hem İngiltere hem de diğer ülkelere ticaret yapmanız ve işinizi büyütmeniz mümkündür.

İngiltere’de Şirket Açabilmek için Hangi Şartları Yerine Getirmelisiniz?

İngiltere’de şirket kurmak, İngiltere vatandaşı olmayan kişiler için diğer ülkelere göre kolay ve avantajlıdır. İngiltere’de şirket kurabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunur. İngiltere’de şirket kurarken şirket ismi, faaliyet alanları, resmi kayıt adresi, yönetici ya da yöneticilerin kimler olacağı, şirket sahibinin ya da sahiplerinin hisse oranlarını belirlemek gerekir. İngiltere’de kurulacak şirket için sahiplerin, ortakların ve yöneticilerin İngiliz vatandaşı, vize, çalışma izni ya da İngiltere’de oturum sahibi olma gibi zorunluluklar yoktur. 16 yaşından büyük olan, daha önce İngiltere’de şirket kurmuş ve vergi borcu bulunmayan herkes şirket sahibi, ya da şirket hissedarı olabilir. Şirket kuruluşunda herhangi bir sermaye şartı da bulunmamaktadır.

İngiltere’de Kurabileceğiniz Şirket Türleri Hangileridir?

İngiltere şirket türleri arasında birçok farklı şirket türü vardır. Şahıs şirketi, limited şirketi gibi yapıların hepsi aynı şekilde çalışmadığından farklılık gösterir. İngiltere’de şirketlerin sınıflandırılması veya türü, şirketin mülkiyeti, sorumluluğu ve iş yapısı gibi faktörlere bağlı olacaktır. İngiltere’de şirket açmak konusunda karar verirseniz, Şirketler Evi‘ne kaydolmak için uygun adımları atabilmeniz için dâhil ettiğiniz şirket türünden haberdar olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Bu yazıda, farklı şirket türlerini açıklayacağız ve temel farklılıklarını ortaya koyacağız.

Hisse Bazında Özel Limited Şirket

Şirketler Evi’nde kayıtlı iki milyondan fazla kişiyle, hisselerle sınırlı özel şirketler Birleşik Krallık’ta en sık kullanılan şirket türüdür. Daha yaygın olarak özel limited şirketler olarak anılırlar ve adlarının sonunda ‘Limited’ kelimesi veya kısaltılmış ‘Ltd.’ son eki bulunmalıdır.

Bu özel şirket türünün bu kadar popüler olmasının ana nedenlerinden biri, halka açık limited şirketlerde olduğu gibi şirketin tasfiyesi hâlinde pay sahiplerinin sorumlu olacağı miktarın şirketin yedek kilidiyle sınırlı olmasıdır. Buna karşılık bağımsız bir tüccar, işiyle ilgili tüm borçlardan kişisel olarak sorumludur. Borçlarını ödemek için kişisel varlıklarına el konulabilir.

Halka açık limited şirketlerden farklı olarak hisselerle sınırlı özel bir şirket için asgari sermaye gereksinimi yoktur. Bu nedenle birçoğu çok küçük bir sermaye yatırımıyla kurulur.

İngiltere’deki her 10 özel limited şirketten yaklaşık 9’u küçük veya orta ölçekli olarak sınıflandırılmaktadır. Yöneticilerini, Companies House’a basitleştirilmiş bir hesap seti sunmaya hak kazanır. Ayrıca Birleşik Krallık vatandaşı olmayanların bu tip şirket kuruluşunda hiçbir sakınca yada kısıtlama bulunmamaktadır. Bu şirket türünde kişiler tek ortak veya birden fazla ortaklı olabilir hatta şirketin %100 sahibini başka bir şirket yapabilir. 

Garanti ile Sınırlı Özel Şirket

Teminatla sınırlı özel bir şirket, hisselerle sınırlı özel bir şirkete benzer ancak hisselerle sınırlı özel şirketlerden farklı olarak üyeler hissedar değil kefildir. Bu durumda üyeler, alacaklılara ve işten alacaklı olan diğer kişilere ödenebilecek olan tasfiye hâlinde şirket malvarlığına yapacakları katkıya esasen bir sınır koyarlar. Bu şirket türü ortağın sorumluluğu sınırlı olan şirket yapısındadır.

Özel Sınırsız Şirket

Özel bir limited şirket, halka açık limited şirketlerden farklıdır. Şahıs limited şirketlerde, sermayeli veya sermayesiz kurulup kurulmadıklarına bakılmaksızın şahıs limited şirketlerde üyelerin sorumluluğu sınırsızdır.

Sınırlı Sorumlu Ortaklık (LLP)

Sınırlı sorumluluk ortaklığı (LLP), tüm ortakların sınırlı yükümlülüklere sahip olmasına izin veren bir organizasyon şeklidir. Geleneksel bir ortaklık şirketinin aksine, LLP ortakları işi doğrudan yönetebilir. LLP ortaklarının bir yönetim kuruluna ihtiyaç duymadan şirketi yönetebilme yeteneği, bu iş yapısını kullanarak küçük bir işletmeyi yönetmeyi pratik hâle getirir.

Halka Açık Limited Şirket (Plc)

Bir Plc, özel bir limited şirketten farklıdır, çünkü hisselerini halka, örneğin borsa yoluyla satışa sunabilir. Sermayesi vardır ve üyelerinin sorumluluğu, ödenmemiş hisseleri ile sınırlıdır. Halka açık şirketler, şirketler hukuku kapsamında, şirket kuruluşlarıyla ilgili olarak, özel şirketlerden genellikle farklı yasal gerekliliklere sahiptir. Örneğin halka açık şirketlerde, özel şirkette bir yöneticiye göre en az 2 yönetici atanmalı ve nitelikli şirket sekreteri bulunmalıdır.

Topluluk Çıkar Şirketi (CIC)

Toplum yararına çalışan şirketler, şirketin hissedarları veya üyelerinden ziyade topluma fayda sağlamaya çalışan işletmeler için kurulmuş ticari kuruluşlardır. Özel veya kamuya ait olabilir ve teminat veya paylarla sınırlandırılabilirler. Barınma dernekleri ve eğlence merkezleri, CIC’lerin tipik örnekleridir ve bir şeyin CIC statüsü alabilmesi için topluma faydasını gösteren kriterleri karşılaması gerekir.


Tek Tüccar

Bir şirket olmamakla birlikte, tek tüccar olmanın ne anlama geldiğini ve bu iş türünün nasıl farklılaştığını ana hatlarıyla belirtmek önemlidir. Tek bir tacir (şirket gibi ayrı bir tüzel kişiliğin aksine) kendi işini bir birey olarak yürütür ve serbest meslek sahibidir. Tek tüccar statüsünde olan kişiler işlerinden doğan tüm kazançlardan (gelir vergisi dikkate alınarak) ve zararlardan şahsen sorumludurlar ve bu nedenle sınırsız sorumluluğa sahiptirler. Tek tüccarların kurumlar vergisi ödemesi gerekmez.

İngiltere’de Şirket Açmanın Sağlayacağı Avantajlar Nelerdir?

İngiltere’de şirket açmanın pek çok avantajı bulunur. Jeopolitik açısından önemli bir konumda bulunan İngiltere’de açacağınız şirketle ticari faaliyetlerinizi kolay ve prestijli bir şekilde yürütebilirsiniz. İngiltere’nin nüfus potansiyeli ve kuvvetli ekonomik yapısı daha fazla geniş bir pazara ulaşmanız için önemli bir avantaj sağlar. İngiltere’den Avrupa Birliği ülkelerine de kolay bir şekilde mal veya hizmet satabilirsiniz. Burada kuracağınız şirketle İngiltere’deki büyük yatırımcılarla işbirliği de yapabilirsiniz. Şirket kuruluşuna bağlı olarak İngiltere’de oturum izni alarak bu ülkede hem ticari faaliyetlerinizi hem de yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Kurumlar vergisi oranı,  50.000 İngiliz sterlininden küçük olan şirketler için %19’dir. Aynı zamanda 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla bu oranın %25’e çıkması hedeflenmesi, AB ülkeleri ve Kanada ile vergi anlaşmalarının bulunması ticari faaliyetleriniz açısından önemli avantajlar arasında yer alır.

Jestiyon ile İngiltere’de Her Şey Çok Kolay!

İngiltere’de şirket kurmak istiyorsanız ve bu konuda profesyonel çözümler sunan Jestiyon ile İngiltere’de şirket kuruluş başvurunuzu kısa süre içerisinde yapabilirsiniz. İngiltere’de kurulan şirketiniz için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetler için Jestiyon ekibinden destek alabilirsiniz. Jestiyon’un Londra’da prestijli konumda bulunan adresine UTR numaranız ve diğer tüm şirket evraklarınız gelir adınıza teslim edilir ve Jestiyon hesabınıza yüklenir. Jestiyon ile İngiltere’de şirket açmak, ön muhasebe süreçlerini yönetmek, muhasebe danışmanlığı almak, online banka hesabı açmak ve size özel adres edinmek gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetlere avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir