ihracat desteği
17 Temmuz 202310 DakikaGirişimcilik

Uluslararası Ticarete Teşvik: İhracat Desteği Nedir ve Nasıl Alınır?

İhracat ve e-ihracat, ülkelerin uluslararası ekonomideki rolünü güçlendirir. Ürün ya da hizmetlerin sınırların ötesinde satılmasını ifade eden ihracat, ülkelere ve firmalara dış pazara açılma fırsatı verir. Dijitalleşmenin artmasıyla hızla gelişen e-ihracat ise bu sürecin online olarak yürütülmesidir. İhracat destekleri, geleneksel yöntemlerle ve elektronik ortamda gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerini teşvik eder. Bu yazıda şirketlerin ihracat yolculuğuna mali ve stratejik açıdan ışık tutan devlet desteklerinden bahsettik.

İhracat Desteği Nedir?

İhracat, ülkelerin uluslararası ekonomideki rekabet gücünü artırır ve dış ticaret dengesini korur. Firmalara ise küresel pazarda yer alma ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşma gibi avantajlar sağlar. Bu nedenle farklı kurumlar, ürün ya da hizmetlerini küresel pazarda satmak isteyenlere yönelik finansal ve operasyonel imkânlar sunar. Şirketleri dış ticarete yönlendiren ihracat destekleri, hazırlık aşamasından mevcut faaliyetlerin geliştirilmesine kadar devam eder. Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve KOSGEB tarafından verilen ihracatta devlet destekleriyle hem şirketler hem ülke ekonomisi büyüme fırsatı yakalar. 

Hangi Alanlarda İhracat Destekleri Verilir?

Kapsamlı bir içeriğe sahip olan ihracat ve e-ihracat destekleri, farklı sektörlerde ve ölçeklerde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına yanıt verir. Bu teşvikleri temelde mal ve hizmet ihracat destekleri olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Eğitim, sağlık, bilişim, yayıncılık ve lojistik gibi hizmet sektörü kollarında ihracat yapan firmalara devlet desteği verilir. Benzer şekilde fiziki veya online ürünlerini yurt dışına pazarlayanlara da teşvik sağlanır. Aşağıda mal ve hizmet ihracatı desteklerine dair detayları görebilirsiniz.

Destek KalemiDestek OranıDestek LimitiDestek Süresi/Adedi
Yurt dışı kira desteği (Ofis, showroom, mağaza, depo, reyon)%50Birim başına yıllık 3.619.000 TL4 yıl
Yurt dışı reklam tanıtım faaliyetleri destekleri (Görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, web sitesi tasarımı, reklam panoları, katalog, konferans ve online pazar yerleri)%50Ülke başına yıllık 7.239.000 TL – 4.524.000 TL4 yıl
Geçici pop-up mağazacılık desteği (En fazla 3 aylığına kurulan pop-up mağazalarının kira, organizasyon ve tanıtım giderleri)%50Ülke başına yıllık 7.239.000 TL – 4.524.000 TL4 yıl
Yurt dışı marka tescili ve korunması desteği%50Yıllık 1.357.000 TL
Yurt dışı seyahat ve pazar araştırması desteği%50Seyahat başı 184.500 TL5 seyahat
İhracata yönelik belge alım desteği%50Yıllık 7.239.000 TL
Fuar katılım desteği (Genel nitelikli, sektörel, prestijli fuarlar)%50-%70Fuar başına 271.000 TL – 452.000 TL – 1.357.000 TL
Şirket satın alma desteği %505.429.000 TL
Marka satın alma desteği%505.429.000 TL
Yurt dışı pazar araştırması rapor desteği%50361.000 TL (Maksimum 2 proje)

Bunlara ek olarak navlun ve nakliye teşvikleri de bulunur. İhracat navlun desteği, dış ticaret yapanların taşıma giderlerini karşılar. İhracat nakliye desteği sayesinde ürünlerin uluslararası pazara ulaşması kolaylaşır. Teşvik limitleri, her takvim yılı başında “(TÜFE + Yİ-ÜFE) / 2)” formülüyle yeniden belirlenir. Bu nedenle güncel ihracat destekleri ve devlet yardımları tutarlarını baz almak önemlidir. 

İhracat Desteklerinin İşletmelere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

İhracat desteklerinin işletmelere pek çok açıdan faydası vardır. Bunların başında firmaların pazar kapsamının genişlemesi yer alır. Söz konusu yardımlar sayesinde yurt dışı pazarına açılabilirsiniz. İhracat ve e-ihracat teşviği sayesinde uluslararası ticareti zorlaştıran engeller de ortadan kalkar. Böylece ürün ya da hizmetlerinizi daha fazla alıcıya, mali ve operasyonel güçlüklerle karşılaşmadan ulaştırmanız mümkün hâle gelir. İhracat desteklerinin faydaları arasında şunlar da bulunur:

  • Rekabet gücü: Maliyetleri düşürme, kalite standartlarını yakalama, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini geliştirme gibi fırsatlar sunduğu için firmaların rekabet gücünü artırır.
  • İnovasyon: İşletmelerin Ar-Ge ve Ür-Ge projelerine katkı sağlar. İnovasyona teşvik ettiği için firmaların yeni teknolojilere hızlı adapte olarak mevcut faaliyetlerini geliştirmesini destekler. 
  • Büyüme: Yeni pazarlara girmek, işletmelerin müşteri tabanını genişletir. Uluslararası ticaret ağını geliştirerek iş birlikleri kurmaya ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmaya yardımcı olur. 

Devlet ihracat destekleri, firmaların finansal refaha erişmesine yardım eder. Dış ticaretten doğan resmî ve operasyonel masrafların yükünü azaltır. Ayrıca eğitim ve danışmanlık da sunarak şirketlerin dış ticaret yolculuğuna yön verir. İhracat destekleriyle pazar ve sektör araştırması gibi süreçleri profesyonel şekilde yönetebilir, uluslararası alanda başarıya ulaşmak için stratejik adımlar atabilirsiniz. 

Kimler İhracat Desteklerinden Faydalanabilir?

İhracat için devlet desteklerine ulaşmak isteyenlerde bazı şartlar aranır. Bu yardımlardan sadece üretim ve ürün ya da hizmet satışı faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirenler faydalanabilir. E-ihracat teşviğinden ise fiziki ya da dijital ürünlerini, online platformlar üzerinden yurt dışına satanlar yararlanır. Bu kapsamda yer alan e-ticaret firmaları şunlardır:

  • Perakende satış yapan şirketler
  • Hizmet sağlayıcı, pazar yeri firmaları
  • B2B (Business to Business) şirketleri
  • E-ihracat konsorsiyumları

İhracat desteklerinden yararlanmak için Ticaret Bakanlığının belirlediği sektörlerde yer almak gerekir. Ayrıca e-ticaret sitesinin faaliyetlerin gerçekleştirildiği ülkenin diline uyarlanması gibi lokalizasyon işlemlerini es geçmemek de önemlidir. Teknik ve resmî prosedürleri yerine getirdikten sonra farklı kurumların sunduğu ihracat desteklerine başvurabilirsiniz. 

Hangi Kurumlardan İhracat Destekleri Alınabilir?

Ticaret Bakanlığı, firmalara yurt dışı ihracat destekleri veren başlıca kurumdur. Kolay Destek adlı platformuyla dış ticaret yapmak isteyen işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik teşviği zorlanmadan bulmasını sağlar. Örneğin mal ihracatı gerçekleştiren bir şirket, bu platform üzerinden fuar harcamaları için hangi oranda ve tutarda destek alabileceğini öğrenir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE (İhracatı Geliştirme) A.Ş. iş birliğinde sunulan prefinansman modeli de bulunur. Bu modelin işleyişi aşağıdaki gibidir. 

  • Ticaret Bakanlığı, şirketlerin devlet desteği başvurularını inceler ve sonuçlandırır.
  • Türk EximBank, firmalara prefinansman başvurularını değerlendirerek kredi tahsis eder.
  • İGE A.Ş., uygun gördüğü şirketler için teminat sağlar. 

Prefinansman modeli, ihracat yapmak isteyen işletmelerin hazırlıktan ürün geliştirmeye kadar pek çok süreçlerine katkı sağlar. Bunlara ek olarak dış ticarete yönelik KOSGEB destekleri de bulunur. KOSGEB, ticari faaliyetlerini sınırların ötesine taşımayı planlayan mikro, küçük ve orta ölçekli firmaları teşvik eder. İlgili kurumun yurt dışı pazar destek programından ve diğer yardımlarından faydalanmak için KOSGEB girişimcilik belgesi alabilirsiniz.

E-İhracat Devlet Destekleri ve Teşvikleri Nelerdir?

E-ihracat devlet desteği için ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ve web sitenin ilgili ülkeye göre yerelleştirilmesi gibi şartlar aranır. Bu koşulları yerine getirenler, satın almadan seyahat desteğine kadar pek çok fırsata ulaşır. Şirketlerin küresel pazara açılmasını ve büyümesini sağlayan 14 ayrı ihracat desteği bulunur. Takip eden başlıklarda hem geleneksel hem online yollarla ihracat yapanlara yönelik devlet desteklerini görebilirsiniz. 

Şirket Satın Alma Desteği

Dış ticaret yapma hayalinizi, yurt dışında hâlihazırda faaliyet gösteren bir şirketi satın alarak gerçekleştirebilirsiniz. İhracat destek paketi kapsamında firma almak isteyenlere maddi destek sağlanır. Satın alma masraflarının maksimum %50’si, desteğin güncel üst limitine kadar karşılanır. Üstelik bu kapsamda şirketin değerini doğru belirleme, faiz masrafları için destek alma, finansal ve hukuki süreçleri eksiksiz tamamlama gibi avantajlara da ulaşabilirsiniz. 

Çeşitli Belge Destekleri

İhracat yapma planlarınızı hayata geçirmek için öncelikle bazı sertifikasyon süreçlerini ve yasal prosedürleri tamamlamanız gerekir. Dış ticaret yapacağınız ülkenin çevre, kalite, güvenlik ve sağlık standartlarına uygun faaliyet göstermek için ihracat destek paketinden faydalanabilirsiniz. Belge desteğinde masrafların %50’si, ilgili kurum tarafından ödenir. Böylece izin, ruhsat, danışmanlık ve eğitim giderlerini, her yıl enflasyon oranına göre güncellenen teşviklerle ödeyebilirsiniz. 

Turquality Desteği

Uluslararası pazarda başarılı olmanın yolu, etkin markalaşmadan geçer. Turquality desteği, marka bilinirliğini artırarak hedef kitlesine ulaşmak isteyen firmalara yardımcı olur. E-ihracat yapan şirketleri, küresel pazarın önemli aktörlerinden biri hâline getirir. Bu bağlamda firmalara adım adım izlenecek bir gelişim yolu haritası çizilir. Stratejik iş planı hazırlanması ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden alınacak Yönetici Geliştirme Programı dersleri gibi masrafların %75’i karşılanır. Ayrıca markalara prestij sağlayan TURQUALITY logosunu ürünlerinizde kullanmanız da mümkün olur. 

Fuar Katılım Desteği

Yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara katılarak ihracat faaliyetlerinizi geliştirebilirsiniz. Ancak bunun için stant kirası ve nakliye ücreti gibi maliyetlere katlanmanız gerekir. Bu noktada Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri yardımınıza koşar. Fuar katılım desteği, bu süreçten doğan masrafların %50’sini karşılar. İlgili kurumun fuar listesinde yer alan etkinlikler için herhangi bir bildirim yapmaya gerek yoktur. Ancak bu listede olmayan fuarlar için en az 1 ay önceden bakanlığa talepte bulunmak zorunludur. Böylece organizasyon bitiminde maddi destekten yararlanabilirsiniz. 

Rapor Desteği

Yurt dışındaki ticari faaliyetlerin aksamadan işlemesi için çeşitli raporlara ihtiyaç vardır. Bu raporları, ilgili alanda uzman şirketlere ve danışmanlara hazırlatabilirsiniz. Ancak söz konusu verilere ulaşmak için sizden ödeme yapmanız istenir. İhracat destekleri arasındaki rapor yardımı, limitler dâhilinde bu harcamaların %60’ına kadarını öder. Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanan raporlar sayesinde potansiyel müşterilerinizi, rakiplerin sektörel paylarını ve belirli bir ülkenin pazarına girmek için gereken koşulları öğrenebilirsiniz. 

Reklam ve Tanıtım Desteği

İşletmenizin bilinirliğini artırmak ve hedef kitlenize ulaşmak için reklam süreçlerine özen göstermeniz gerekir. Etkili reklam, tanıtım ve pazarlama stratejileriyle kısa sürede yoğun ilgi gören bir marka hâline gelebilirsiniz. İhracat destekleri paketinde bu faaliyetlere yönelik teşvikler de bulunur. Bu teşvik kapsamında katalog bastırma, sosyal medya ve sponsorluk harcamalar, güncel limitler dâhilinde %60 oranında karşılanır. 

Birim Desteği

Müşterilere yakın olmak, ticari başarının anahtarlarından biridir. Zaman ve mekân kısıtını ortadan kaldıran e-ihracat, faaliyetlerinizi sınırların ötesine taşımanıza olanak tanır. Dilerseniz ilgili ülkelerde firmanıza ait birimler açarak bu süreçleri fiziki olarak da sürdürebilirsiniz. Yurt dışı birim desteği, ofis kiralama masraflarının %60’ını karşılar. Ödeme belgelerini, birimin yer aldığı ülkedeki Ticaret Müşavirliği ya da ateşeliğinde DYS (Doküman Yönetim Sistemi) üzerinden onaylatarak bu destekten yararlanabilirsiniz. 

Marka Tescili Desteği

Hâlihazırda bir markanız varsa ihracat destekleri kapsamında tescil işlemlerini avantajlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Marka tescil desteği, bu giderlerin %50’sini karşılar. Üstelik bu oran, özel bölgelerde %65’e; Almanya ve Çin gibi hedef ülkelerde ise %70’e kadar yükselir. Her iki koşulu da sağlayan firmalar, marka tescil harcamalarının %75’i için ihracat desteği alabilir. 

Pazar Araştırması ve Seyahat Desteği

Ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi yurt dışına sunmadan önce pazar araştırması yapmanızda fayda vardır. Böylece rakiplerinizi artılarını ve eksilerini görebilir, sektörel fırsatları belirleyerek stratejik kararlar alabilirsiniz. Bu sürece bir adım attıktan sonra sıra, ihracatı destekleyecek hamlelere gelir. Yurt dışına seyahat ederek tüm süreçleri yerinden yönetebilirsiniz. Tüm bu süreçlerde karşınıza araştırma, ulaşım ve konaklama masrafları çıkar. İhracat destekleri, pazar araştırması ve seyahat harcamalarının %50’sini karşıladığı için mali istikarınızı korur

Jestiyon ile İş Fikrinizi Dünya Pazarına Taşıyın!

Dijital çözüm ortağınız Jestiyon, iş fikrinizi sınırların ötesine taşımanıza yardımcı olur. Şirket kuruluşundan operasyonel ve finansal süreçlerine yönetimine kadar her aşamada size destek verir. Bu sayede dış ticaret için ayırdığınız zamanı ve bütçeyi verimli hâle getirir. Ticaret Bakanlığı, Türk EximBank ve KOSGEB ihracat desteğinden yararlanmadan önce Jestiyon ile tanışarak iş fikriniz için sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir