İngiltere’de Vergi Kanunları: HMRC Nedir?
7 Haziran 20245 DakikaMali İşlemler

İngiltere’de Vergi Kanunları: HMRC Nedir?

HMRC Nedir?

HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), Türkçe ismiyle Majestelerinin Vergi ve Gümrük Dairesi, Birleşik Krallık’ta vergi toplama, gümrük, ödenek ve yardımların dağıtımı gibi mali işlerden sorumlu olan bir devlet kuruluşudur. HMRC, İngiltere’deki vergi politikasını uygulayan ve vergi gelirlerini toplayan ana kurumların başında geliyor. HMRC, bireylerin ve işletmelerin vergi ödemelerini denetler, vergi iadeleri ve teşviklerle ilgili işlemleri gerçekleştirir. Ek olarak vergi hukuku ihlalleriyle ilgili cezalar uygular. Bu açıdan Birleşik Krallık’ta işletmeler ve bireyler vergi yükümlülüklerini yerine getirirken HMRC ile mutlaka etkileşime girerler. Bu yazıda HMRC ile ilgili detayları ve tüm vergi süreçlerini sizin için inceledik. 

HMRC’nin Görevleri Nelerdir?

HMRC görevleri arasında çeşitli vergileri toplamak, teşvikleri yönetmek ve mali politikalar uygulamak mevcuttur. Öncelikle İngiltere vergi sistemi mevzuat ve prosedür açısından bazı gerekliliklerin yerine getirilmesini talep etmesine karşın kolay süreçlerle işleyen bir sistemdir. HMRC ise temel bir kurum olarak Birleşik Krallık’ta en başta vergi toplama işlevini yerine getirir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (VAT), işletmelerin mülkiyet vergisi (Business Rates), ulusal sigorta primleri gibi çeşitli vergileri toplar. HMRC kuruluşunun diğer görevleri arasında şunlar yer alır: 

  • bireylerin ve işletmelerin vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetler ve uyumluluk sağlanmasını sağlar. Bu kapsamda vergi beyannamelerini inceleyerek uyumsuzlukları tespit eder ve gerekli adımları atar.
  • Birleşik Krallık’ta gümrük işlemlerinden ve ithalat-ihracat süreçlerinden sorumludur. Ülkeye giren ve çıkan malların gümrük işlemlerini düzenler ve eksise vergisi gibi gümrük vergilerini tahsil eder.
  • Vergi mükelleflerine vergiyle ilgili bilgi ve danışmanlık sağlar. Vergi mevzuatı ve prosedürleri hakkında rehberlik yapar ve vergi mükelleflerinin doğru şekilde vergi beyanlarını hazırlamalarına yardımcı olur.
  • Vergi teşvikleri ve yardımların dağıtımını yönetir. Bu kapsamda, KİT (Küçük İşletmeler İçin Teşvik), KDV İadesi, Ar-Ge Teşvikleri gibi çeşitli teşvikler ve destekler sunar.
  • Aynı zamanda HMRC, mali suçlarla mücadele kapsamında vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi suçları araştırır. Bu konuda belli başlı politikaları ilgili makamlara bildirir ve yönlendirme yapar. 

HMRC Hangi Vergileri Toplamakla Yükümlüdür?

VAT numarasına sahip olan şirketlerden HMRC vergi toplar. HMRC VAT ödeme planı eşit taksitlere bölünerek gerçekleştirilebilir programlar içerir. Bu açıdan İngiltere’de HMRC vergi ödemesi yapmak son derece kolaydır ve şirket sahipleri ile paydaşların konforu gözetilmiş durumdadır. HMRC kurumunun toplamakla yükümlü olduğu vergi türlerini şu şekilde listelemek mümkündür:

VAT (KDV)

Ticari faaliyetlerde yapılan satışlardan elde edilen gelirlerden tahsil edilen bir vergidir. Bu ödeme, tüketicilere yönelik gerçekleşen mal ve hizmetlerin maliyetine eklenen, devlete ödenmesi gereken bir vergidir. İngiltere’de VAT, standart oran ve düşük miktar olmak üzere iki farklı şekilde uygulanıp tahsis edilir. Standart oran, çoğu mal ve hizmet için geçerli olan ana vergi miktarıdır. Buna karşın düşük oran ise belirli mal ve hizmetler için uygulanan daha düşük bir miktardır. İngiltere’deki işletmeler, bu vergiyi toplar ve düzenli olarak devlete ödemekle mükellef durumdadırlar. VAT, devlet gelirinin önemli bir kaynağıdır ve kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sağlar.

Gelir vergisi

Bireylerin gelirlerinden alınan bir vergidir. İşçilerin maaşlarından ve diğer gelir kaynaklarından tahsil edilir. Bu vergilendirme türü bir dönem boyunca elde edilen toplam gelir üzerinden belirli bir oran ile hesaplanır. 

Damga vergisi

Özellikle mülk alım satımı gibi belirli finansal işlemlerden tahsil edilen bir vergidir. Damga vergisi belirli belge ve işlemlerin gerçekleştiği durumlarda, o süreçler yaşanırken tahsil edilen bir vergi türüdür. Bu belgeler arasında kira sözleşmeleri, mülk transferleri, hisse senedi alım satımı gibi hususlar yer alır. 

Sermaye kazançları vergisi

Sermaye kazançları vergisii, bir kişinin veya kuruluşun belirli varlıkların satışından elde ettiği kârın yükümlü kılınmasıdır. En genel hatlarıyla hisse senetleri, emlak, arazi, değerli kâğıtlar gibi yatırım araçlarının alım satımından elde edilen kazançlar bu vergiye tabidir. Sermaye kazancı, bir varlığın satış fiyatı ile satın alınan fiyatı arasındaki fark olarak tanımlanır. Bu fark, varlığın değerindeki artıştan kaynaklanan bir kârı temsil eder. 

Kurumlar vergisi

İşletmelerin karları üzerinden tahsil edilen bir vergidir. İşletmelerin kârlarına göre farklı oranlarda uygulanması söz konusudur. Kurumlar vergisi şirketlerin total ve dönemsel periyodik gelirleri üzerinde hesaplanır. Çoğu zaman net kârın belirli bir yüzdesi olarak hesaplanıp tahsis edilir. 

Özel tüketim vergileri

Özel tüketim vergileri, belirli ürünlerin tüketiminden kaynaklanan çevresel maliyetleri içerebilecek şekilde uygulanır. İngiltere’de özel tüketim vergileri, alkollü içecekler, tütün ürünleri, petrol ve petrol ürünleri gibi belirli ürünler üzerinden tahsil edilir. Tüm bu vergiler,ürünlerin satış fiyatına eklenerek ya da ürünlerin birim başına satış miktarına göre tahsil edilerek toplanır.

Kurumlar HMRC’ye Vergilerini Nasıl Öder?

Online Ödeme: Şirketler, HMRC’nin resmi web sitesi üzerinden online olarak vergilerini ödeyebilirler. HMRC’nin çevrimiçi hizmetleri aracılığıyla, ödeme yapmak için gerekli bilgileri doldurabilir ve güvenli bir şekilde ödeme işlemlerini tamamlayabilirler. Aynı zamanda sektörel faaliyetleri bulunan ve vergi ödemekle mükellef şirketler, HMRC’nin belirttiği banka hesaplarına doğrudan transfer yaparak vergilerini ödeyebilirler. HMRC’nin web sitesinde bu işlem için gereken banka bilgileri mevcuttur. Banka havalesi ya da posta yoluyla çek yazıp iletme de başka bir alternatif seçenektir. Bu noktada birtakım şirketler HMRC’ye vergi ödemelerini posta yoluyla çek veya banka havalesi yoluyla yapmayı tercih edebilirler.

Finansal Süreçleri Jestiyon ile Kolayca Yönetin

Finansal süreçleri kontrol altında tutup önemli prosedürleri ve mevzuat gerekliliklerini sizin için halleden Jestiyon, şirket kurulumunuzu hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Jestiyon ile yurt dışında şirket kurulumu yapmak son derece kolay hâle gelir. İlgili ülkedeki mevzuat ve prosedürleri sizin için halleden Jestiyon, marka tescili, danışmanlık, araştırma, sanal ofis gibi pek çok kritik hizmet sunar.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir