ingilterede-vergi-sistemi
27 Mart 20247 DakikaMali İşlemler

İngiltere’de Vergi Sistemi Nasıldır?

İngiltere vergi sistemi, İngiltere’de şirket kurmayı düşünen girişimcilerin en çok merak ettiği  konulardan biridir. İngiltere’ye yerleşen ve bu ülkede şirket kuran tüm bireyler İngiltere’de vergilendirme konusunda birtakım yükümlülüklere sahiptir. İngiltere vergi sistemi konusunda çeşitli oranlar mevcut olup kazançlar oranında bir vergilendirme uygulanır. Bazı durumlarda vergi muafiyeti de mümkündür. İçeriğimizin devamından bu konuya dair detaylara ulaşabilirsiniz.

İngiltere’de Vergi Türleri Nelerdir?

İngiltere’de vergi sistemi içeriği; gelir vergisi, KDV (VAT), kurumlar vergisi, belediye vergisi, ulusal sigorta gibi farklı vergi türlerinden oluşur. 

İngiltere’de yaşamayan, herhangi vize, oturum ya da çalışma izni olmayan yabancılar limited şirketi kurabildiğinden kurumlar vergisine tâbi olur. İngiltere’de şirket sahibi yabancıların mesul olacağı bir diğer vergi türü de VAT vergisidir. İngiltere’de vatandaş olmayanlar özel limited şirketi kurduğunda VAT vergisinden muaf olup ve sadece kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür. İngiltere’de vergi kaçırmak çok ciddi bir suç olup ağır yaptırımları bulunmaktadır.

Gelir Vergisi

İngiltere’de gelir vergisi, İngiltere’de ikamet gösteren kişiler için uygulanan bir vergi türüdür. İngiltere’de vergi oranları kazançlara göre değişiklik gösterir. Bu oranlar yıllık kazançlara göre şu şekilde sıralanabilir: 

  • 12.500 GBP’ye kadar olan kazançlarda %0
  • 12.501-50.000 GBP arası %20
  • 50.001-150.000 GBP arasında %40
  • 150.000 GBP üzerinde ise %45

İngiltere’de gelir vergisi tarihleri ödemekle yükümlü bireyler için 5 Nisan ve ertesi yılın 6 Nisan’ı arasındaki dönemi kapsar. İngiltere’de vergi ödemeleri konusunda gerekli bildirimler yasal sürelerde yapılmalıdır. Beyannamelerin zamanında ödenmemesi durumunda gecikme cezası uygulanır. İngiltere vergi sistemi kapsamında 1 yıl içinde 183 günden fazla kalanlar gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. 183 günden az kalıp gelir elde edenler gelirleri oranında vergi vermek durumundadır.

Kurumlar Vergisi

İngiltere kurumlar vergisi, mali yıl boyunca işletmelerin kazandığı paradan alınan vergi türüdür. Kurumlar vergisi şirketin elde ettiği ciro üzerinden değil giderler düşüldükten sonra kalan net kâr üzerinden yıllık hesaplanır ve kademeli olarak %19 – %25 oranında uygulanır.

Nisan 2023 tarihinden itibaren uygulamaya alınan karar ile kurumlar vergisinde bazı değişiklikler yapılmış olup kâr üzerinden yıllık hesaplanan ve oranı %19 olan kurumlar vergisinin oranı %25’e yükseltilmiştir. Yıllık £50.000’tan daha az kâr elde eden şirketler %19 oranından vergi ödemeye devam eder. £250.000’tan daha fazla kâr elde eden şirketlerde ise %25’lik oranı geçerli olur. Kârı  £50.000 ile  £250.000 arasında olan şirketler için kademeli bir artış söz konusudur.

Kârı 60.000 olan sterlin olan bir şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi şöyle hesaplanır: 

  •  £50.000£ –  £250.000 arasında 3/200 oranında marjinal muafiyet limiti belirlenir.

Örneğin: Yıl sonunda  £60.000 kâr için %25 oranı uygulanır. Tutar 60.000 * %25 =  £15.000 olur.

  • Sonrasında muafiyet gereği;  £250.000 olan üst limitten £60.000£ kâr çıkarılır. Kalan

190.000’e 3/200 muafiyeti uygulanır. Yani tutar, 3 ile çarpılır ve 200’e bölünür.

(190.000*3) / 200 = 2850£

  • Son adımda muafiyet miktarı, ilk hesaplanan vergiden düşülür. Böylece ödenmesi gereken vergi miktarına ulaşılır. 

15.000 – 2850 = 12150£ 

İngiltere’de şirketin kurulduğu ayın son günü şirketin finansal yılın bitimi olarak kabul edilir. Şirketlerin 10 ay içinde gerekli hesaplamaları yerine getirmeleri ve kurumsal vergilerini ödemeleri gereklidir. Mali yıl içinde herhangi bir kâr elde etmemiş şirketlerin kurumlar vergisi ödemesi gerekmez. Beyannamelerin zamanında gönderilmemesi durumunda gecikme cezası uygulanır. Kurumlar vergisi ödemeleri, Gelir ve Gümrük İdaresi’nin resmi portalı üzerinden UTR numarası girilerek banka ve kredi kartı ile ödenebilir.

KDV (VAT)

KDV (VAT) sistemini başarıyla uygulayan İngiltere, KDV oranı konusunda sektörlere göre değişir. Ülkede KDV uygulamaları basittir ve mükelleflerin durumlarına göre farklılık gösterebilir. İngiltere’de genel KDV oranı %20, indirimli oran %5 ve %0 şeklindedir. 1 Nisan 2024’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle İngiltere’de yıllık 90.000 sterlinin üstünde gelire sahip olanlar, VAT yükümlülüğüne tabi tutulacak. Bu sınır, ilgili düzenleme öncesinde 85.000 sterlindi. Ek olarak artık, cirosu 88.000 sterlinin altına düşen şirketler, VAT’tan muaf olma hakkı kazanacak; söz konusu miktar daha önce 83.000 sterlindi.

İngiltere fatura beyanı yükümlülüğü bulunan şirketlerin satışlarına, ürün ve hizmetlerine göre belirlenen KDV oranını yansıtmaları ve üç ayda bir KDV beyannamesi vermeleri gerekir. Bu beyanname uyarınca, kurumlar yaptıkları satışlarden elde ettikleri VAT ile giderlerinin vergisi arasında fark kadar vergi ödemesi yapılır. Giderlerin VAT’ının kazançlarınkinden fazla olması durumda ise resmî kurumlar şirketlere aradaki fark tutarında ödeme yapar. Bu işlemler esnasında VAT numarasına ihtiyaç duyulur. 

İngiltere’de KDV mükellefiyeti bulunanlar, bu durumu kolaylıkla sonlandırabilir. İngiltere’de KDV döneminde iade alınabilmektedir. KDV mükellefleri ödedikleri ve tahsil ettikleri KDV arasındaki farkı, beyanları üzerine 30 günlük süre içerisinde iade alabilir.

Belediye Vergisi

Belediye vergisi, İngiltere’ye belediyelerin halka daha iyi hizmet sunmaları için toplanan bir vergi türüdür. İngiltere’ye yerleştikten sonra ödenmesi gereken zorunlu bir vergi çeşididir. İngiltere’de vergi hesaplama yöntemi; belediye vergilerinde mülkün değerine ve yapım yılına, kullanım durumuna, evin türüne, bulunduğu kat ve oda sayısına göre değişiklik gösterir. Bunların yanı sıra mülkte yaşayan kişi sayısı ve bu kişilerin özel durumlarına göre vergi oranlarında değişiklik olabilir. Evde tek kişinin oturması, evin boş olması, sahibinin ikinci evi olması gibi kriterler belediye vergisinde indirim sağlayabilir. Mülkte; yatılı hasta, yaşlı, öğrenci, dinî görevli ya da diplomat gibi kişiler yaşıyorsa bu durumlarda belediye vergisinin indirimli ödenmesi mümkündür.

Ulusal Sigorta

İngiltere ulusal sigorta hizmetlerinden yararlanmak için ulusal sigorta numarasına sahip olmak gerekir. Türkiye’deki karşılığı sosyal sigorta numarası olan bu numarayı, kendi işini yapan ya da maaşlı çalışan tüm bireyler almalıdır. Bu numara İngiltere’de Job Center tarafından yapılan başvurulara istinaden verilir. Başvuru esnasında Job Center tarafından bazı belgeler de istenebilir. Bu belgeler kişilerin aktif olarak çalıştığını belirtir nitelikte olmalıdır. Randevu işlemi ve istenen belgelerde bir sorun çıkmadığı takdirde ulusal sigorta numarasının 4-6 hafta arasında alınması mümkündür. Kişilere özel olan bu numarayla vergi ödemesi, sigorta primi ödemeleri, maaş ödemeleri için bordro düzenleme gibi işlemlerin kolayca yapılması olanaklı hâle gelir.

Şirketler ve Ortaklıklar için Vergi Yükümlülükleri Nasıldır?

İngiltere vergi sistemi kapsamında şirketlerin, ortakların ve tüm maaşlı çalışanların vergi yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketlerin ve ortakların KDV (VAT), ulusal sigorta, kurumlar vergisi, gelir vergisi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. Kurumlar vergisi bir mali yıl boyunca işletmelerin elde ettikleri kârlara %19 oranında uygulanan bir vergi türü olup ödenmesi zorunlu vergiler arasında bulunur. Muhasebe dönemi bittikten sonra verilen süre içinde ödenmelidir. Gelir vergisi de bireylerin maaş, temettü gibi elde ettiği gelirler üzerinden farklı oranlarda alınan bir vergidir. Limited şirketindeki müdür gibi yöneticiler, bağımsız tüccarlar da bu vergiye tabidir. Ulusal sigorta ödemeleri de çalışanlar, limited şirket ortakları ve bağımsız tüccarların ödemesi gereken vergiler arasındadır. 

İngiltere’de Kimler Vergilerden Muaftır?

İngiltere’de 183 günden az kalanlar, İngiltere’de ikamet adresi bulunmayan kişiler ve yıllık geliri 12.500 GBP’den az olanlar vergiden muaftır. İngiltere’nin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunduğu ülkelerdeki kişilerin de İngiltere’de vergi vermekten muaf olması mümkündür. Bunun yanı sıra İngiltere’de 6 aydan az kalan AB ülkeleri dışındaki yabancı uyruklu bireyler yapmış oldukları harcamaların vergi iadesini alabilir. Bu durum İngiltere’den alınan bir ürünün, İngiltere dışında kullanılması durumunda geçerlidir. Son günlerde yürürlüğe uygulamayla İngiltere’de yabancı yatırımcıların yerel kripto şirketleri üzerinden yatırım yapmaları durumunda vergi muafiyeti kapsamında olacağı da gündemdeki önemli konulardan biridir. İngiltere vergi muafiyeti ve diğer yasal süreçler hakkında Jestiyon ekibinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir