Amerika’da Şirketler için Şeffaflık Yükümlülükleri: BOI Raporu Nedir?
27 Haziran 20245 DakikaMali İşlemler

Amerika’da Şirketler için Şeffaflık Yükümlülükleri: BOI Raporu Nedir?

Boi raporunun sunumu ve raporda yer alması gereken detaylar, son derece kritik bir konudur. Bu mesele, Amerika’da şirket kurmak isteyen ve bu konuda çalışma yapan herkesin bilmesi gereken bir detaydır. Temelde Boi raporu herhangi bir işletmenin yıllık mali durumunu gösteren ve kanıtlayan bir rapor olarak bilinir. 

BOI Raporu Nedir?

Boi (Beneficial Ownership Information) raporu, bir işletmenin yıllık faaliyetlerini ve mali durumunu gösteren bir rapordur. Boi raporu, çoğu zaman bir işletmenin finansal durumunu ve performansını göstermek için kullanılır. İşletmeler, mali tablolarını, gelir tablosunu, bilançosunu ve nakit akış tablosunu içeren bu raporu yıllık olarak hazırlarlar. Boi raporunun ayrıca işletmenin yönetim ve stratejik hedeflerine, performansını etkileyen risklere ve fırsatlara ilişkin bilgileri içerdiği de olur. 

Kurumsal Şeffaflık Yasası ile BOI Raporu Arasındaki İlişki Nasıldır?

Kurumsal Şeffaflık Yasası, işletmelerin daha şeffaf olmalarını ve gerçek sahiplerini ortaya çıkarmalarını sağlar. Boi Raporu da işletmelerin faaliyetlerini ve mali durumlarını açıkça raporlamalarını sağlayarak şeffaflığı teşvik eder. Yasa ile rapor arasında bulunan etkileşimli ve simbiyotik ilişki, mevzuata yönelik yapılandırmaları güçlendirir. Boi raporlama küçük işletmeler için de tüm hatlarıyla geçerlidir. Yararlı Sahiplik Raporlaması ile Boi, ABD hükümeti tarafından vergi kaçakçılığı başta olmak üzere parasal merkezli yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için tasarlanmış bir mevzuattır. 2020 yılına tarihlenen Anti-Para Aklama Yasası kapsamının bir bölümü olan Kurumsal Şeffaflık Yasası, Boi Raporu ile doğrudan doğruya ve yakından ilişkilidir. 

BOI Raporu Beyanında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Boi raporu beyanında detaylı birtakım bilgilerin yer alması zaruridir. Unvanı ‘beneficial owner’, Türkçe olarak ‘gerçek sahip’ olan bir işletmenin en az çeyrek hissesine sahip olan kişilerin bilgileri bu detaylar arasında yer alır. Söz konusu kişilerin tam isimleri, ikâmet adresleri, vatandaşlık numaraları, sosyal güvenlik numaraları ve doğum tarihleri gibi bilgiler raporda bulunmalıdır. Hissedar olsun olmasın diğer yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerin ve yöneticilerin de Boi raporu üzerinde bilgilerini geçirmeleri gerekebilir. 

Boi raporunda tüzel kişiliklerin yanı sıra şirketin kendi varlığı ve yapısıyla ilgili temel bilgiler de yer almalıdır. Fiziksel ofis adresi, kuruluşun tam adı, ticari unvan ismi, EIN (Employer Identification Number) numarası mutlaka Boi raporunda geçirilmiş olmalıdır. Aynı zamanda şirketin kuruluş tarihi ve diğer birtakım istenen bilgiler yine raporda yer almalıdır. 

Kimler BOI Raporu Beyan Etmek Zorunda?

Boi raporu beyan etme zorunluluğuna dair detaylar ve kimin bu raporu beyan etmek zorunda olduğuna ilişkin kurallar, çoğu zaman ilgili ülkenin yasaları ve düzenleyici kurumları tarafından belirlenir. Bu noktada ABD’de Kurumsal Şeffaflık Yasası kapsamında, belirli şirketlerin sahiplik bilgilerini FinCEN’e (Financial Crimes Enforcement Network) raporlamaları gerekir.

Hangi İşletmeler BOI Raporundan Muaftır?

Boi muafiyeti, raporu sunma mükellefiyetinin ortadan kalktığı durumlar için geçerlidir. Şirket doğası gereği yüksek şeffaflığı tesis eden ve sıkı kontrollere tabi olan kuruluşlar Boi raporundan muaf tutulur. Bu noktada 20’den fazla çalışanı bulunan ve mali yıl içinde 5 milyon doların üzerinde gelir elde eden kuruluşlar muafiyet kapsamında değerlendirilmeye açıktır. Aynı zamanda kâr amacı gütmeyen kuruluşların da muafiyet kapsamına girme şansı bulunur. Tüm bunlara ilaveten muhasebe kuruluşlarının, bankaların ve finansal hizmet şirketlerinin de Boi raporundan muaf tutulduğu bilinir. 

BOI Raporu Nasıl Beyan Edilir?

Boi beyanı için yazılı belge oluşturmak, ilgili kuruma başvuru yapmak ve bilgileri eksiksiz bildirmek önem arz eder. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde tüm yeni kurulmuş olan şirketler ilk etkinliklerini müteakiben Boi raporunu sunmalıdır. Mevcut ve köklü şirketler de Boi raporlarını belli başlı zaman aralıklarında ilgili makamlara iletmelidir. ABD’de faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketler de lokal temsilci üzerinden Boi raporu verme zorunluluğu taşır. LLC şirket türlerinin ve limited kuruluşların yanı sıra çeşitli ortaklık yapıları da aynı şekilde Boi raporu sunmakla mükelleftir. Boi raporu beyanı için şu adımları takip edebilirsiniz: 

  • Öncelikle FinCEN’in resmî web sitesine giriş yapın. Eğer mevcut değilse, bir kullanıcı hesabı oluşturun. 
  • Boi beyan formunu bulun ve bilgisayarınıza yükleyin. Formun isim kodu FinCEN Report 5500 olarak geçebilir. Formu indirdikten sonra temel şirket bilgilerinizi ve şirket kişiliklerinin bilgilerini ilgili alanlara yazın. Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olmalısınız. 
  • Formu doldurduktan sonra FinCEN web sitesi üzerinden gönderim sağlayın. 
  • Geriye kalan tüm süreç FinCEN tarafından sizinle iletişime geçilmesi için beklediğiniz bir zaman aralığıdır. Formun bir kopyasını elinizin altında bulundurmanızda fayda vardır. 

BOI Raporlama Beyanına Uymamanın Cezası Nedir?

Boi raporlama beyanına uymama durumunda birtakım yaptırımlarla karşı karşıya kalmak olası olur. Bazı durumlarda iki yıla kadar hapis ya da 10.000 dolara kadar para cezası cezai yaptırım uygulanabilir. Ek olarak her bir beyansız gün için 500 dolar para cezası söz konusu olur. Zamanında sunulsa da raporların yanlış bilgi içermemesi elzemdir. Zamanında iletilen raporlarda doğru olmayan bilgiler yer alıyorsa yine cezai yaptırımlar devreye girer. 

Jestiyon ile Şirketinizin Tüm Finansal Süreçlerini Yönetin

Jestiyon ile raporlama, ön muhasebe, e-Arşiv, e-Fatura ve hatta finansal danışmanlık gibi süreçler sizin için halledilir. İşinizi hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak olan ve hızlı bir şirket kurulumuna izin veren Jestiyon ile projelerinizi dış dünyayla zahmetsizce entegre edin.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir