Amerika’da C-Corporation (C-Corp) Şirket Nasıl Kurulur?
23 Mayıs 20247 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

Amerika’da C-Corporation (C-Corp) Şirket Nasıl Kurulur?

C-Corporation Nedir?

C-Corporation, ABD’de en yaygın şirket türlerinden biridir ve şirket sahipleri ile hissedarlara sınırsız sayıda hisse çıkarma ve genişletilmiş yatırım olanağı sunan bir yapıdır. C-Corp firma, bir yasal varlık olarak tanımlanır ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Bu demek olur ki şirket sahipleriyle yasal varlık ayrı değerlendirilir. Böylece şirketin borçlarından şahsi mal varlıklarının korunması sağlanır. Amerika’da şirket kurmak son derece avantajlıyken, gerektiği durumda C-Corporation türü bir kuruluş türünü tercih etmek olumlu yönleri artırır. 

C-Corporation Nasıl Kurulur?

Amerika şirket türleri konusunda C-Corporation birçok avantajla seçiminize sunulur. Şirket kurulumu sürecinde şu aşamaları kat ederek ilk adımı atabilirsiniz: 

 • C-Corporation olarak şirket kurmak istediğinizden emin olun. C-Corporation, diğer türlerle karşılaştırıldığında geniş çaplı ve komplike bir iş yapısıdır. Bu nedenle profesyonel bir danışmandan veya avukattan bu konuda tavsiye almanız önem taşır. 
 • Şirketinizi kuracağınız eyalette karar kılın. Birçok şirket Delaware veya Nevada gibi eyaletlerde kurulmayı tercih eder, çünkü bu eyaletler işletme dostu yasalarıyla tanınır. Yine de şirketinizin faaliyet göstereceği bölgeyi dikkate alarak en uygun eyaleti seçmelisiniz.
 • Şirket kuruluş belgeleri genellikle “Articles of Incorporation” olarak adlandırılır. Bu belgelerde şirketin adı, adresi, amacı, tescillenmiş isim, hisse yapısı ve diğer önemli bilgiler yer alır. Bu belgeleri hazırlamak için bir avukat ya da hukuki danışmanlık firmalarıyla ortak çalışıp hareket etmeniz tavsiye olunur. 
 • Articles of Incorporation prosedürünü tamamladıktan sonra seçtiğiniz eyaletin kuruluş dairesine başvurun. Başvurunun işlem ücretleri ve diğer birtakım şartları mevcut olabilir. 

Kimler C-Corporation Kurabilir?

İşlerini genişletmek veya büyütmek isteyen girişimciler ve işletme sahipleri, C-Corporation kurabilirler. C-Corp şirket, sermaye artırımı ve yatırımcı çekme konusunda esneklik sunar. Bu açıdan girişim sermayesi şirketleri ve diğer yatırımcılar genellikle C-Corporation olarak kurulan firmalara yatırım yaparlar. Büyük ölçekli işletmeler pek çok zaman C-Corporation olarak kurulur. Çünkü bu tür şirketler genellikle hisse senetlerini halka arz eder ve yoğun rağbet görerek yatırımcı çeker. 

ABD’de iş yapmak isteyen yabancı şirketler, de çoğu zaman C-Corporation olarak kurulur. Böylece yabancı yatırımcıların ABD’deki faaliyetlerini düzenlemek ve ABD pazarına erişim oluşması için bir yol sağlanır. Bazı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da C-Corporation olarak kurulabilir. Bunlar genellikle vergiden muaftır ve gelir vergisi konusunda muafiyet haklarına sahiptir. 

C-Corporation Kurmanın Avantajları Nelerdir?

C-Corporation avantajları birden fazladır ve farklı konularda olumluluk getirir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • C-Corporation, şirket sahiplerini (hisse sahiplerini) kişisel varlıklarının şirket borçlarından korur. Bu özellik, şirketin iflas etmesi durumunda, hisse sahiplerinin kişisel varlıklarının tehlikeye girmemesini sağlar.
 • C-Corporation, sınırsız sayıda hisse çıkarma ve farklı hisse sınıfları oluşturma esnekliği sunar. Bu altyapı, şirketinizi farklı yatırımcılar ile hissedarlar arasında paylaşmanızı ve hisse senetlerinin farklı haklara sahip olmasını sağlar.
 • C-Corporation, şirket kârını hissedarlara dağıttığında çift vergilendirmeyi önlemek için bazı vergi planlama stratejileri kullanabilir. Şirket kârı, hisse sahiplerine temettü olarak dağıtıldığında, hissedarlar gelir vergisi öderler. Ancak şirket düzeyinde kurumlar vergisi ödenmez.
 • C-Corporation, sahiplerin vefatı, satışı veya devri gibi olaylara rağmen sürekli varoluş sağlar. Böylece şirketin mülkiyeti, operasyonel yapısı ve organizasyonu sürer. 
 • C-Corporation, çoğu zaman bankalar ve diğer finansal kurumlar tarafından daha kolay kredi alabilecekleri için de tercih edilir. Aynı zamanda C-Corporation, çalışanlarına sağlık sigortası, emeklilik planları ve hisse senedi opsiyonları gibi çeşitli avantajlar sunar.
 • C-Corporation, uluslararası iş yapmak isteyen şirketler için uygun bir iş yapısı sağlar. Yabancı yatırımcılar, ABD pazarına erişim sağlamak ve faaliyetlerini düzenlemek için C-Corporation olarak kurulmuş şirketlere yatırım yapabilirler.

C-Corporation ve LLC Arasındaki Farklar Nelerdir?

C-Corporation vs LLC corporation arasında bazı bariz farklar bulunur. Ayırt edici birtakım farkları şu şekilde izah etmek mümkündür: 

 • C-Corporation kurulumu ve sonrasındaki süreçte, çoğu durumda çift vergilendirme ile karşılaşılır. Şirketin kazancı kurumlar vergisine tabi tutulur. Ardından ortaklara dağıtılan karlar hissedarlar tarafından kişisel gelir vergisine tabi olur. LLC türü şirkette ise tek seviyeli vergi yapısı vardır. Kazançlar doğrudan ortakların kişisel gelir vergisine tabi tutulur.
 • C-Corporation türü şirkette, yönetim kurulu, yöneticiler ve hissedarlar tarafından denetlenir. LLC ise daha esnek bir yönetim yapısına sahiptir. Ortaklar genellikle şirketin işlerini yönetirler.
 • C-Corporation şirket türünde hissedarlar genellikle sınırlı sorumluluk ilkesine tabidir. Yani kişisel varlıkları şirket borçları konusunda tehlike altında değildir. LLC türü şirkette ise ortakların kişisel mal varlıkları şirket borçları için muhafaza edilir fakat bazı durumlarda kişisel sorumluluk devreye girer. 
 • C-Corporation daha fazla düzenleme ve raporlama gereksinimleri güden bir organizasyon türüdür. SEC gibi kurumlarla ilişkiler ve hisse senedi ihraç etme yetkisi gibi özellikler bu tür firmalarda komplike prosedürlere yol açabilir. LLC ise minimum düzenleme ve raporlama gereksinimine sahip olan azami yönetim yükü söz konusudur. 

S-Corporation ve C-Corporation Arasındaki Farklar Nelerdir?

S-Corporation ve C-Corporation arasında farklar bulunur. Bunları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • S-Corporation yapısı tek seviyeli vergi yapısına sahiptir. Şirketin geliri doğrudan ortakların kişisel gelir vergisine tabi olur.
 • C-Corporation çoğu durumda çift vergilendirme ile karşılaşılan bir organizasyon sistemidir. Şirketin kazancı kurumlar vergisine tabi tutulur ve ardından ortaklara dağıtılan karlar hissedarlar tarafından kişisel gelir vergisi kapsamında değerlendirilir. 
 • S-Corporation en fazla 100 hissedara sahip olabilir ve yabancı uyruklu ortaklar ile diğer şirketler gibi bazı varlık türlerine sahip ortaklara izin vermez.
 • C-Corporation türünde ise sınırlı sayıda hissedar kısıtlaması yoktur ve her türlü ortaklık kabul edilebilir.
 • Diğer farklar ise C-Corporation ile geriye kalan şirket yapılarıyla olan değişikliklerle aynıdır. 

C-Corporation Şirket Yapısı Nasıldır?

C-Corporation, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan bir şirket yapısıdır. Bu şirket yapısının bazı ana özellikleri şunlardır:

 • C-Corporation, hissedarlar tarafından sahip olunan bir yapıya sahiptir. Hissedarlar, şirketin hisse senetlerini satın alarak şirketin sahipliğini paylaşırlar. Bir C-Corporation, sınırsız sayıda hissedara sahip olmaya izin veren bir yapıdır. C-Corporation, bir yönetim kurulu tarafından denetlenir. Yönetim kurulu, şirketin stratejik yönlendirmesinden ve karar alma süreçlerinden sorumludur. Yönetim kurulu, genellikle hissedarlar tarafından seçilen üyelerden oluşur. Yönetim kurulu, şirketin CEO’sunu bizzat atama yetkisini mahfuz tutar. 
 • C-Corporation, geleneksel anlamda ortaklık yapısına sahiptir. Bu da demektir ki hissedarlar arasında kar ve zarar paylaşımı yapılır. Bu hisseler, hissedarların şirketin sahipliğini ve kar paylarını belirlemesini sağlar.
 • Bir C-Corporation, sınırlı sorumluluk ilkesine tabidir. Bu, şirketin borçlarından dolayı hissedarların kişisel varlıklarının risk altında olmadığı anlamına gelir. Hissedarlar, genellikle yatırdıkları sermaye veya hisse senedi miktarıyla sınırlıdır.
 • C-Corporation, çoğu durumda çift vergilendirmeyle karşılaşır. Şirketin kazancı kurumlar vergisine tabi tutulur ve ardından kar payı olarak hissedarlara dağıtılan karlar, hissedarlar tarafından kişisel gelir vergisine tabi olur. Bu, şirketin kazancının iki kez vergilendirilmesi anlamına gelir.
 • C-Corporation, yerel, eyalet ve federal düzeyde belirli düzenleyici gerekliliklere tabidir. Bu gereklilikler, SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen hükümleri içerir.

Amerika’da Şirketinizi Jestiyon ile Kurup Büyütün!

Amerika’da C-Corporation başta olmak üzere pek çok farklı türde şirket açabilirsiniz. Bu noktada Jestiyon’dan yardım alarak tescil, sanal ofis, danışmanlık gibi birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz. Jestiyon, şirket kurma sürecinizi kolay, endişesiz, hızlı ve etkili kılar.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir