almanya vergi sistemi
21 Temmuz 20236 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

İşletmeler için Alman Vergi Sistemi ve Önemli Noktalar

Orta Avrupa ülkeleri arasındaki Almanya, köklü bir vergi sistemine sahiptir. Bu ülkede gelir elde eden herkes, kazanç tutarlarına ve güncel oranlara göre düzenli olarak vergi öder. Almanya’da iş fikrini hayata geçirmek isteyenlerin karşısına Kurumlar Vergisi, Ticaret Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi olmak üzere farklı vergi türleri çıkar. Bu yazıda Avrupa pazarında faaliyet göstermek isteyen girişimciler için Almanya vergi sisteminden bahsettik.  

Vergi Beyanı ve Vergi Düzenlemeleri: Almanya’da Vergi Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Almanya vergi sistemi; belediyeler, eyaletler ve federal olmak üzere üç ayrı kademede toplanır. Avrupa Birliği üyelerinden olan Almanya’da ticaret yapmak isteyenler, öncelikle VAT (Value Added Tax) numarası almalıdır. VAT numarası, ticari işlemlerin kayıtları ve vergi beyannameleri için zorunludur. Alman vergi sisteminde mükellefler, Türkiye’de olduğu gibi beyan üzerinden vergilendirilir. Bu beyannameler, ticaret ve vergi kanunları çerçevesinde incelenip onaylanır. Ayrıca tıpkı İnternet Vergi Dairesi gibi resmî bir online ödeme platformu bulunur. Almanya Federal Maliye Bakanlığına bağlı Finanzamt Online veya Elster (Elektronische Steuererklärung), çeşitli vergilerin elektronik ortamdan güvenle ödenmesine olanak tanır. 

İşletmeler için En Önemli Vergi Türleri Nelerdir?

Almanya’da kârlı bir girişimi hayata geçirmeden önce bu ülkenin vergi düzenlemelerine hâkim olmalısınız. İşletmeler, Alman vergi sisteminde yer alan ödemeleri eksiksiz yerine getirerek ticari faaliyetlerini yasal bir zeminde yürütebilir. Bu kapsamda hem bireysel gelirler hem şirketin kazançları üzerinden bazı vergiler ödenir. Ayrıca ticaret vergisi gibi Almanya vergi sistemine özgü uygulamalar da bulunur. Takip eden başlıklardan Almanya’da Kurumlar Vergisi, Ticaret Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Gelir Vergisi konularına dair detayları öğrenebilirsiniz. 

Şirketlerin Vergi Yükü: Almanya’da Kurumlar Vergisi Sistemi

Almanya’daki şirketler, Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlüdür. Tüzel kişileri ilgilendiren bu vergi türü, Türk vergi sisteminde olduğu gibi anonim ve limitet şirket gibi sermaye firmaları tarafından ödenir. %15 sabit oranlı Almanya Kurumlar Vergisi, yıllık beyannamelerdeki tutarlara göre takip eden senenin üç aylık dönemleri itibarıyla hesaplanır. Bu oran, dayanışma ücreti ve zorunlu Ticaret Vergisi ödemesiyle %30’a kadar yükselir. Almanya vergi sisteminde şirketlere bazı muafiyetler de tanınır. Genel anlamda ticari faaliyetler sırasında gerçekleştirilen tüm giderleri vergiden düşmek mümkündür. 

Almanya’da Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir?

Almanya’daki şirketlerin yıllık beyannameleri, “steuerberater” adıyla bilinen vergi danışmanları tarafından tasdik edilir. Ardından senelik raporlarla beraber vergi dairesine iletilir. Kurumlar Vergisi beyannamesi, takip eden yılın 31 Temmuz gününün sonuna kadar verilir. Ancak vergi danışmanları tarafından düzenlenen beyannamelerde bu süre, bir sonraki yılın şubat ayının sonuna kadar uzatılır. 

Ticaret Faaliyetlerinde Vergilendirme: Almanya’da Ticaret Vergisi Sistemi

Almanya vergi sisteminde bu ülkeye özgü yasal ödemeler bulunur. Ticaret Vergisi, Almanya’daki faaliyetlerinden kazanç elde eden tüzel ve gerçek kişilerden alınır. Şahıs ve sermaye şirketleri için belediyelere göre değişen oranlarda Almanya Ticaret Vergisi ödenir. Bu oranın belirlenmesinde vergi levhasının yer aldığı belediye önemli rol oynar. Söz konusu tutarın hesaplanmasında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kazançları baz alınır. Bu kazanca Ticaret Vergi Kanunu çerçevesinde bazı giderler ve gelirler uygulandıktan sonra matrah ortaya çıkar. Ardından bu matrah üzerinden Ticaret Vergisi hesaplanır.  

Tüketim ve Satışlarda Vergilendirme: Almanya’da Katma Değer Vergisi Sistemi

Almanya’da şirket vergileri arasında tüketim ve satışlara yönelik ödemeler de yer alır. Mal ve hizmet teslimlerinde ödenen Katma Değer Vergisi (KDV), ürünler itibarıyla farklı oranlarda uygulanır. Örneğin gıda, kitap, konaklama ve kültür kategorisinde %7 KDV geçerlidir. Standart Almanya KDV oranı ise %19’dur. Öte yandan, ilgili vergi türünde bazı istisnalar da bulunur. Aşağıda Almanya Katma Değer Vergisi istisnalarını görebilirsiniz. 

 • İhracat
 • Avrupa Birliği içindeki ihracatlar
 • Sosyal istisnalar
 • Diğer istisnalar

Katma Değer Vergisi ödemelerini aylık, 3 aylık ve yıllık periyotlarda gerçekleştirebilirsiniz. Ödenen KDV tutarı, tahsil edilenden fazla olduğunda iade için vergi dairesine başvurmalısınız. VAT numarasına sahip şirketler, KDV iadesi için maliyetleri ve gelirlerini gösteren vergi beyannamelerini aylık olarak vermelidir. Ayrıca bir sonraki yılın mayıs ayı sonuna kadar yıllık beyanname verme zorunluluğu da bulunur. Katma Değer Vergisi beyannameleri, ELSTER sisteminde elektronik olarak arşivlenir. 

Kazanç Üzerindeki Vergilendirme: Almanya’da Gelir Vergisi

Almanya’da vergi sistemi, bireysel ve kurumsal kazançları düzenler. Kişisel gelir üzerinden Gelir Vergisi alınır. Almanya Gelir Vergisi, artan oranlı tarifeyle hesaplanır. Yani kazancınız arttıkça vergi diliminiz ve ödeyeceğiniz tutar yükselir. Almanya vergi sisteminde de Türkiye’de olduğu gibi tam ve dar mükellefiyet söz konusudur. Bu ülkede ikamet edenler, sınır şartı olmadan tüm kazançları üzerinden Gelir Vergisi öder. Almanya’da 6 aydan fazla kalanlar, tam mükellef kabul edilir. Dar mükellefler ise sadece yurt içinde elde ettikleri gelir üzerinden vergi öder. 

Almanya Gelir Vergisi konusuna giren bazı kazançlar ve iratlar bulunur. Alman Vergi Kanunu kapsamında yer alan gelir türleri şunlardır:

 • Ticari kazançlar
 • Serbest meslek kazançları
 • Zirai kazançlar
 • Ücret kazançları
 • Menkul sermaye iratları
 • Royalty ve kira iratları
 • Diğer kazanç ve iratları

Royalty iratları, patent ve marka lisanları gibi fikri mülkiyet haklarından elde edilen kazançlardır. Almanya vergi sisteminde gelir elde edenlerden farklı oranlarda ödeme alınır. Bu ülkedeki güncel Gelir Vergisi oranları aşağıdaki gibidir. 

Kazanç TutarıGelir Vergisi Oranı
10.908 avrodan az%0
10.909 – 62.809 avro arası%14-%42
62.810 – 277.825 avro arası%42
277.826 avrodan fazla%45

Özetle, Almanya’da güncel düzenlemelere göre en fazla %45 oranında Gelir Vergisi ödenir. Almanya vergi oranları, ülkedeki yetkili makamların kararlarına bağlı olarak dönem dönem değişebilir. 

Jestiyon ile İşletmenizi Kolayca Almanya’ya Taşıyın!

Girişimciler için fırsatlarla dolu bir ülke olan Almanya’da ticaret yaparak Avrupa pazarına açılabilirsiniz. Dijital çözüm ortağınız Jestiyon, Türkiye şirketinizin üzerine Almanya’dan VAT numarası almanıza yardımcı olur. Böylece hâlihazırda var olan firmanızla söz konusu ülkede faaliyete geçebilirsiniz. Bunun için bireysel ya da kurumsal paketlerden birini tercih etmeniz ve sizden istenen belgeleri Jestiyon hesabınıza yüklemeniz yeterlidir. Ardından Jestiyon, tüm yasal prosedürleri sizin adınıza eksiksiz olarak tamamlar.

Almanya VAT kaydı sayesinde e-ticaret operasyonlarınızı yurt dışına taşıyabilir, Amazon Avrupa gibi dinamik pazar yerlerinde satış yapabilirsiniz. Üstelik sizi bekleyen olanaklar bunlarla da sınırlı değildir. Uçtan uca çözümler sunan Jestiyon, VAT muhasebe hizmetiyle Almanya vergi sisteminde istenen aylık raporlamaları yapar. Ayrıca 3 aylık vergi beyannamelerini de düzenli olarak verir. Almanya’da vergi sistemine uyum sağlamak ve ticari yolculuğunuzda emin adımlarla ilerlemek için Jestiyon’dan destek alabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir