vergi-levhasi
24 Mart 20237 DakikaMali İşlemler

Vergi Levhası ile İlgili Merak Edebileceğiniz Her Şey

Vergi mükellefleri, yasal düzenlemeler gereğince birtakım belgeleri edinmek ve bulundurmak zorundadır. Bu bağlamda Vergi Usul Kanunu gereğince uygun görülen yöntemlerle alınarak belirtilen adreslerde bulundurulması gereken bazı belgeler vardır. Vergi levhası olarak adlandırılan bu evrak, tarhiyat aşamasından denetime kadar pek çok süreçte esas alınır. Yazının devamından Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerini ilgilendiren bu belgeye dair detayları öğrenebilirsiniz. 

Vergi Levhası Nedir?

Vergi levhası, usulleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen resmî bir belgedir. Bu evrakta mükellefin vergi tarhına konu olan kazançları yer alır. Bununla birlikte kazanç tutarlarına karşılık gelen vergi miktarları da bulunur. Özetle söz konusu levha, mükelleflerin hasılatı oranında dâhil edildiği vergi dilimlerini ve ödemekle yükümlü olduğu meblağı gösterir. Ayrıca vergi levhası, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin denetim süreçlerinde incelenen belgeler arasındadır.

Vergi Levhası ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler Nelerdir?

Vergi levhasına dair esaslar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5.maddesine dayanır. Bu maddede “Kazancı basit usulde tespit edilenler de dâhil olmak üzere Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketi sahipleri, her yıl mayıs ayının sonuna kadar vergi tarhına esas olan kazançları ve bu tutarlara karşılık gelen vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadır.” ibaresi yer alır. 

Daha önce Vergi Usul Kanunu’ndaki levhanın merkezlere, şubelere ve satış mağazalarına kolay okunacak şekilde asılması gerektiğini belirten madde, 6111 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir. 6111 sayılı kanunda eski maddede sadece “levhayı almak zorundadırlar” ifadesi bulunur. Yani mükelleflerin vergi levhasını alması ve belirtilen adreslerde bulundurması yeterlidir. 

Vergi levhası almak mecburiyetinde olanlar, 408 sıra nolu VUK genel tebliğinde açıkça belirtilir. Söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca levha almak zorunda olanları aşağıda görebilirsiniz. 

Gelir VergisiKurumlar Vergisi
1. Ticari kazanç sahipleri1. Anonim şirketler
2. Zirai kazanç sahipleri2. Limitet şirketler
3. Serbest meslek erbabı3. Eshamlı komandit şirketler

Zirai kazanç sahipleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinde bahsedilen yazıhaneyi açması durumunda levha alır. Ayrıca adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket türlerinde her bir ortak için ayrı vergi levhası alınması gerekir. Bu ortakların her birinin levhayı, kanunda belirtilen adreslerde bulundurması zorunludur. 

Vergi Levhasında Hangi Bilgiler Yer Alır?

408 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, levhada bulunması gereken bilgilere yer verir. Bunlar arasında Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketi sahiplerinin kişisel ve ticari bilgileri bulunur. Vergi levhasında olması istenen bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 • Mükellefin adı ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı olduğu vergi dairesi
 • Verginin türü
 • İşe başlama tarihi
 • Ana faaliyet kodu ve türü
 • Faaliyet durumu (faal, tasfiye ya da terk)
 • Beyan edilen son 3 yıla ait vergi matrahları
 • Beyan edilen matrahların ait olduğu takvim yılında tahakkuk eden vergiler
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi tarafından verilen onay kodu

Ana faaliyet kodu, mükellefin sicilinde yer alan altı haneli numaradır. NACE meslek kodu olarak da adlandırılan bu numara, vergi mükelleflerinin faaliyet gösterdiği sektöre göre belirlenir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onay kodu ise vergi levhası sorgulama işlemlerinde kullanılır. Vergi levhası doğrulama koduyla GİB İnternet Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden söz konusu belgeyi sorgulayabilirsiniz. 

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi tarafından oluşturulur. Levhanın düzenlenmesinde Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık beyannameleri esas alınır. Beyannamede yer alan bilgilere göre hazırlanan vergi levhası, mükellefin İnternet Vergi Dairesi hesabına aktarılır. Bu belgeye ulaşmak için GİB’in resmî internet sitesine girdikten sonra sırayla şu adımları izlemeniz gerekir:

 • “İnternet Vergi Dairesi” sayfasına girilir. 
 • Kullanıcı kodu ve parola yazılır.
 • Açılan sayfada “Sorgulama” butonuna tıklanır.
 • “Vergi Levhası Bilgileri” seçeneği işaretlenir.
 • Gelir Vergisi mükellefleri, vergi ve T.C. kimlik numarasını yazar.
 • Kurumlar Vergisi mükellefleri, şirketin vergi kimlik nosu kısmını doldurur.
 • “Vergi Levhası Oluştur” kısmından istenilen renkte ve sayıda son üç yıla ilişkin barkodlu çıktı alınır. 

Mükellefler, vergi levhasını bizzat kendileri ya da 3568 sayılı kanunla yetki verilen kişiler aracılığıyla alabilir. Söz konusu kanunda yetkili kılınan meslek mensupları arasında; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler yer alır. Gelir Vergisi mükelleflerinin 1 Nisan’dan itibaren; sermaye şirketleri sahiplerinin ise 1 Mayıs’tan sonra levha yazdırması mümkündür. Her iki mükellef türünde de vergi levhası çıkarma süresi, 31 Mayıs gecesi itibarıyla sona erer. 

Vergi Levhası Almak için Hangi Belgeler Gereklidir?

İlk defa vergi levhası alacakların ilgili resmî dairelere bazı belgeleri teslim etmesi gerekir. Vergi levhası alma şartlarını taşıyanlar, öncelikle bildirim formunu doldurarak sürece başlar. Ardından bu formla beraber, işletmenin bulunduğu yerleşim yerindeki vergi dairesine başvurur. Vergi dairesinden istenen diğer belgeler şunlardır:

 • Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • İş yerini açan kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 • İkametgâh belgesi
 • İşe başlama formu
 • Nüfus cüzdanı örneği

Belgeleri teslim etmenizin ardından bağlı olunan vergi dairesi tarafından iş yeri adresinize yoklama memuru gönderilir. Yoklama memuru, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra levha onayını verir. Dilerseniz bu süreçte Jestiyon’un sunduğu sanal ofis çözümlerinden yararlanabilirsiniz. Jestiyon, Türkiye’nin en prestijli konumlarında şirket kurmanızı sağlar. Ön muhasebe yazılımıyla da vergi beyannamelerini zamanında vermenize yardımcı olur. Vergi beyannamesi, levha başvurusu ve adres tespit işlemi gibi tüm süreçlerde Jestiyon’dan destek alabilirsiniz.

Vergi Levhası Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vergi levhası başvurusu, işletme sahibi ya da vekili tarafından yazılı dilekçeyle yapılır. Levha başvuruları, bağlı olunan vergi dairesine gerçekleştirilir. Vergi dairesi, başvurunun ardından ortalama 2 gün içerisinde mükellefe ulaşır. Yoklama memurunun ilgili adrese geleceği tarihi bildirir. Yoklama memuru tarafından yapılan kontrollerden sonra vergi levhası başvuru süreci tamamlanır. 

Vergi Levhası Ücretleri ve Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Vergi levhası ücretini oluşturan birden fazla unsur bulunur. Başvuru sırasında ödenen giderler arasında; imza beyannamesi, muhasebeci vekaleti, Damga Vergisi, biyometrik fotoğraf, kira ve tapu fotokopisi ücreti yer alır. Bahsi geçen ücretlerin tutarı, yıllara göre değişiklik gösterir. Öte yandan, vergi levhası görüntüleme ve çıkarma işlemleri için resmî kurumlara herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. GİB İnternet Vergi Dairesi üzerinden dilediğiniz sayıda levha çıktısı alabilirsiniz. 

Vergi Levhası Ne Kadar Sürede Onaylanır?

Vergi levhası için yaptığınız başvuru, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından incelenir. Ardından görevli memurlar tarafından adres tespiti işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada herhangi bir sorunla karşılaşılmaması hâlinde başvurunuza olumlu dönüş yapılır. Levha başvuruları, çeşitli etkenlere göre değişmekle beraber genelde 1 ay içerisinde onaylanır. 

Vergi Levhası Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Vergi levhası, verilen beyannamelere göre senelik olarak düzenlenir. Bu nedenle Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerin her yıl 31 Mayıs günün sonuna kadar yeni levhanın çıktısını alması gerekir. Vergi levhası yenileme işlemini, İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapmanız mümkün olur. Levha oluşturma ve bastırma adımlarını izleyerek güncel belgeyi edinebilirsiniz. 

Vergi Levhası Kapatma ve İptal Süreçleri Ne Şekilde İşler?

Şirketin tasfiye edilmesi gibi durumlarda öncelikle vergi levhası kapatma işlemlerinin yapılması istenir. Bunun için bağlı olunan fiziki vergi dairesine ya da İnternet Vergi Dairesi’ne iş yerindeki faaliyetlerin sona ereceğini bildiren bir dilekçe teslim etmeniz gerekir. Ayrıca vergi levhasını iptal etmek isteyenlerin bazı koşulları yerine getirmesi zorunludur. Örneğin vergi borcunuzun olmaması şartı bulunur. Bu koşulları yerine getiren mükelleflerin iş yeri adresine yoklama memuru gönderilir. Yapılan incelemelerin ardından levhanın iptali sağlanır. 

Vergi levhası işlemlerinde profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Vergi beyannamesi, levha başvurusu ve adres tespit işlemi gibi tüm süreçlerde Jestiyon’dan destek alabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir