Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?
10 Haziran 20245 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Şirket kurmak, pek çok girişimcinin kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için attığı önemli bir adımdır. Ancak hangi şirket türünün seçileceği, bu süreçte verilen en kritik kararlardan biridir. Bu noktada komandit şirketlerin sunduğu avantajlar ve bu ortaklık türünün işletmeler için nasıl bir seçenek olduğu önem kazanır. Sizin için kaleme aldığımız bu rehberde komandit şirket nedir ve nasıl kurulur gibi önemli sorulara odaklanarak, bu iş modelinin detaylarını inceledik. 

Komandit Şirket Nedir?

Komandit şirketler, ortakların sınırlı ve sorumlu olarak iki farklı role sahip olduğu bir iş modelidir. Bu şirket türünde en az bir tane sorumlu ortağa ek olarak bir veya daha fazla sınırlı hissedar bulunur. Sorumlu ortaklar, şirket borçlarında kişisel olarak pay sahibidir. Sınırlı ortakların yükümlülüğü ise yalnızca koydukları sermaye kadardır. Komandit şirketler, sermayesi yeterli olmayan; ancak işletme deneyimi ve becerisi olan girişimciler için ideal bir seçenek olabilir. 

Komandit Şirket Türleri Nelerdir?

Türkiye’de faaliyet gösteren şirket türlerine dair usul ve esaslar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ele alınmıştır. Buna göre anonim, limitet, komandit, kolektif ve kooperatif olmak üzere 5 farklı ortaklık türü bulunur. Bu bağlamda ortaklık yapılarından biri olarak komandit şirket türleri, kendi aralarında da ayrı kategoriye ayrılır. 

Adi Komandit Şirket Nedir?

Bir ticari unvan adı altında kâr amacı güdülerek kurulan komandit şirket türüdür. Adi komandit şirket türünde en az bir tane sınırsız sorumlu ortak (komanditer) ve en az bir tane de sınırlı sorumlu paydaş (komandite) bulunur. Bu tür yapılanmalarda işletmeyi finanse eden ve yöneten ortaklar arasında bir denge sağlanmış olur. 

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

Sermayesi paylara bölünerek oluşturulan ve ortaklarından bir veya birkaçının şirket alacaklılarına karşı sorumlu olduğu ortaklık biçimidir. Ortaklardan diğerleri ise anonim şirket pay sahipleri gibi sınırlı sorumluluklara sahiptir. Sermaye, farklı komanditerlerin katılım oranlarını göstermek üzere bölümlere ayrılmıştır. 

Bu tür şirketlerin ticaret unvanları, en az bir komanditer ortağın adı ve soyadı ile birlikte ortaklık türünü belirten bir ibare içerir. Ticaret ünvanlarında komanditer ortakların adları veya soyadları yer alabilir. Ancak ticaret unvanları bulunmamalıdır. Bu noktada paylı komandit şirket vergilendirme usullerinin de farklı olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Ortaklara isabet eden kâr miktarı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, komandite ortak tarafından şahsi kazanç olarak beyan edilir. 

Komandit Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Komandit şirketlerde ortakların sorumlulukları ve ticari faaliyetlere katılımı, belirli kurallar dahilinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili ortaklık yapısının özelliklerini ele alırken şu noktalara değinmek faydalı olabilir: 

 • Ortakların bir kısmı sınırsız, diğer bölümü ise sınırlı sorumluluk taşır.
 • Şirket, tüzel bir kişiliğe sahiptir. Doğrudan ticaret yapmadan da gelir elde etme imkânı sunar.
 • Ticaret tecrübesi veya sermayesi yeterli olmayan girişimciler için ticaret yapma olanağı sağlar.
 • Şirketi yönetme ve temsil etme yetkisi, paydaşlara verilmektedir.
 • Genellikle aile içerisinde kurulan bu ortaklık türünde kâr payları, sözleşmede belirlenen şartlara göre dağıtılır.
 • Ortakların sınırlı veya sınırsız sorumluluk alanları, şirketin sözleşmesinde belirlenir.
 • Komandit şirket ortak sayısı en az beş olmalıdır. Bu durumda en az bir ortak sınırsız sorumluluğa sahip olmalıdır.

Komandit şirket özellikleri arasında yer alan sınırlı ve sınırsız ortak sorumluluklarına dayanan esnek yapı, ticari faaliyetlerdeki riskleri dengelemekte ve işletme sahiplerine çeşitli avantajlar sunar. Bu özellikler, şirketin işleyişindeki dengenin korunmasına ve başarılı bir şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlar.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Komandit şirket kurma süreci, ticari faaliyetlerinizi resmileştirmenin önemli bir adımıdır. Bu süreçte belirli belgelerin hazırlanması ve resmî kurumlara başvuruların yapılması gereklidir. İlgili süreçleri aşağıda adım adım sıraladık: 

 • Ticaret sicil memurluğuna verilmesi gereken belgeler arasında imzalı dilekçe, noter onaylı sözleşme, ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi ve ticaret sicil memurluğundan temin edilecek taahhütname bulunur.
 • Noter onaylı ve imzalı tescil beyannamesi ile Merkez Bankasına yatırılan sermayenin fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Adi veya paylı komandit şirket ismi seçmek de bu süreçte atılması gereken önemli adımlardan biridir. Komandite ortaklardan en az birinin ad-soyadı ve şirket türünü gösteren ibare ile şirketin ticaret unvanı belirlenerek kuruluş için müracaat yapılır. 
 • Tutulması zorunlu ve istenen kanuni defterlerin noterde tasdik edilmesi gerekir. Bu defterler arasında yevmiye, pay, envanter, defteri kebir, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile yönetim kurulu karar defteri bulunur.
 • Vergi dairesine verilmesi gereken belgeler de mevcuttur. Bunlar arasında matbu dilekçe, imza sirküsü, kontrat fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh bilgileri yer alır. 
 • Bu süreçte ayrıca ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkârlar odası kayıtları ve yazar kasa levhası alma işlemleri de yapılır.

Komandit şirketinizin kurulması için gerekli olan adımların tamamlandığından emin olduktan sonra, ticaret odası vergi dairesi ve diğer ilgili kurumlarla iletişime geçmeyi unutmayın. Profesyonel bir danışmanlık hizmetinden faydalanarak süreci daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Jestiyon ile Şirket Kurulumu Artık Çok Kolay!

Jestiyon ile şirket kurulumu artık çok daha hızlı ve pratik! Online platformumuz sayesinde saniyeler içinde kayıt olabilir, gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Profesyonel ekibimiz, kuruluş sürecinizin her adımında size rehberlik ederken mali müşavirlerimiz de şirket türünüze uygun belgeleri hazırlamak için yanınızda olacak. En geç 1 gün içinde işletme kuruluşunuzu tamamlamanın keyfini çıkarın! Ayrıca Jestiyon’un sunduğu avantajlı hizmetlerle finansal danışmanlık, ön muhasebe, e-Fatura, sanal ofis ve marka tescil gibi ihtiyaçlarınıza da kolayca erişebilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir