İngiltere Şirketler Kanunu ve Şirket Kuruluşlarında Önemli Değişiklikler
7 Şubat 20247 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

İngiltere Şirketler Kanunu ve Şirket Kuruluşlarında Önemli Değişiklikler

İngiltere, şirket kuruluşlarına yönelik yeni düzenlemeler ve önemli değişiklikler ile iş dünyasının dinamiklerini güncellemeye devam ediyor. Birleşik Krallık şirket hukuku değişiklikleri; şirketlerin rekabet avantajı elde etmeleri, sürdürülebilir büyümelerini desteklemeleri ve daha şeffaf bir iş ortamı oluşturmaları amacıyla hayata geçirilecek. Yeni mevzuat, şirketlerin hukuki statülerinden muhasebe süreçlerine kadar birçok önemli alanda kritik öneme sahiptir. Jestiyon olarak kaleme aldığımız bu rehberde söz konusu değişikliklere dair detayları ve iş dünyası için taşıdığı potansiyel etkileri keşfedebilirsiniz. 

Şirket Kanunlarına Getirilen Değişiklikler Nelerdir?

İngiltere’de şirket kanunlarında yapılan son değişiklikler, iş dünyasında daha şeffaf, hesap verilebilir ve güvenli bir ortamın oluşturulmasını hedefler. İlgili mevzuat düzenlemesi, şirketlerin yönetişim standartlarını yükseltmeyi, bilgi paylaşımını artırmayı ve iş yapma süreçlerini daha etkin hâle getirme amacı taşır. 

Kayıtlı Ofis Adresleri ve e-Posta için Yeni Kurallar

İngiltere Şirketler Evi yasa değişikliği ile şirketler, kayıtlı ofis adresi olarak yalnızca posta kutularını kullanamayacak. Şirketlerin kayıtlı ofislerine gönderilen her bir belgenin firma temsilcisinin dikkatine sunulması gerekli görülmüştür. Bu sayede işletmelerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve iletişim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi hedefleniyor. Bu nedenle İngiltere şirket adresi türleri hakkında detayları öğrenmek önemli hale geliyor.

Birleşik Krallık şirket hukuku değişiklikleri ile özellikle gerçek bir adres kullanımının vurgulandığından söz edilebilir. Böylelikle şirketlerin daha sorumlu ve şeffaf bir biçimde faaliyet göstermeleri sağlanır. Aynı zamanda posta kutularının kullanımının sınırlandırılması ile şirketlere karşı yapılan işlemlerde daha güvenilir bir iletişim altyapısı oluşturulması mümkün olur. Bilgi akışı hızlandırılarak daha güvenilir ve etkin bir iletişim sürecinin oluşturulmasına destek verilir. 

Yasal Amaç Beyanı ve Faaliyetlerin Yasallığı

2024 yılı Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan Birleşik Krallık şirket hukuku değişiklikleri ile kayıt yaptıran veya yeni kurulan her işletme için ek bir yasal yükümlülük ortaya çıkıyor. Şirket kurucuları, bu bağlamda artık firmalarını yasal bir hedef doğrultusunda kurduklarını açıkça beyan etmekle yükümlüdür. Bu uygulama ile işletmelerin kuruluş amaçları ile paralel olarak yasalara uygunluğunun vurgulanması hedeflenir. 

İngiltere’de onay beyanı ile yıllık bazda şirketin gelecekte planladığı faaliyetlerin yasal çerçeveye uygun olup olmadığını onaylamak da bir gereklilik hâline gelir. Böylelikle şirketlerin sadece kuruluş aşamasında değil, faaliyet süresince de yasal standartlara uygunluğu güvence altına alınabilir. Bir işletmenin açık bir amaç için kurulması ve bu doğrultuda faaliyet göstermesi, iş dünyasında şeffaflığın ve güvenin artmasına katkı sağlayacaktır.

Yeni Kimlik Doğrulama Süreci

Companies House yeni yasa tasarısı ile şirketleri olası yasa dışı kullanımlara karşı korumak amacıyla yeni bir kimlik doğrulama sürecini devreye alacak. Buna göre Birleşik Krallık şirket hukuku değişiklikleri kapsamında işletme sahipleri, kurucuları veya kontrol süreçleri ile yükümlü olan tüm yetkililer, beyan ettikleri kimlik belgelerini kanıtlamak adına doğrulama süreçlerine tabi tutulacak. Böylelikle ilgili düzenleme ile yasalara aykırı faaliyetleri önlemeye yönelik bir adım atılacağını öngörebiliriz. 

Dijital Formatta Dosyalama ve Yıl Sonu Beyannamelerin Sunulması

Companies House, şirketlerin yıllık hesap prosedürlerinin dijital ortama taşınmasını sağlayarak muhasebe süreçlerini modern bir zemine taşıyor. Artık hesaplara yalnızca muhasebe uzmanları ve yazılımlar aracılığıyla dosyalanma şartı getiriliyor. Bu değişiklik, Companies House’un dosyalama süreçlerini modernleştirme ve dijitalleştirme hedefinin bir parçası olarak da düşünülebilir. 

Yakın gelecekte şirketlerin yıllık hesapları yalnızca yazılım aracılığıyla dosyalanabilecek. Bu geçiş, şirketlere daha verimli ve güvenli bir dosyalama imkânı sağlayarak sicildeki veri kalitesini de artıracak. Dijital ortamda işlemesi planlanan bu süreçler ile tek bir merkez üzerinde muhafaza edilen verilerin dosyalanmasının hem maliyet hem de sürdürülebilirlik açısından avantajlı hâle gelmesi bekleniyor. 

Birleşik Krallık şirket hukuku değişiklikleri kapsamında yer alan bu uygulamaya ilerleyen birkaç yıllık süre zarfında kademeli olarak geçiş sağlanacak. Ayrıca şirketlerin bu dijital sürece geçişi, kullandıkları hesap türüne göre değişecektir. Bu adım ile ülke çapında ve uluslararası ekonomik suçları önleme noktasında daha fazla kontrol sağlanması mümkün olabilir. Üstelik iş hukukunda ve kurumsal süreçlerde hâlihazırda güvenilir bir konumda olan Birleşik Krallık’ın bu tür tedbirler sayesinde global düzeyde de üst düzey standartlara uygunluk hedefine ulaşabileceği tahmin ediliyor. 

Birleşik Krallık şirket hukuku değişiklikleri, tüm işletmeler gibi küçük ölçekli şirketleri de kapsıyor. Bu sayede her ölçekten şirkete dair gelir ve kâr/zarar gibi önemli bilgilerin kamu sicilinde yer almasını sağlanarak alacaklıların ve tüketicilerin daha bilinçli kararlar alması desteklenir. Üstelik söz konusu değişiklik ile kayıt defterindeki bilgiler de önem kazanacaktır. Ancak tüm bu prosedürlerin yetkili bir muhasebe uzmanı tarafından hazırlanması gerekiyor. 

İngiltere Maliye Bakanlığının Şirketler için Getirdiği Düzenlemelerin Amacı Nedir?

İngiltere Maliye Bakanlığı yeni şirketler yasası ile Companies House’un denetim mekanizmasının daha da güçlenmesi bekleniyor. Mevzuat değişiklikleri ile yanlış, eksik, müphem veya yanıltıcı bilgilerin hızlı bir şekilde sistemden elimine edilmesi sağlanacak. Üstelik şirket isimleri üzerinde de daha sıkı kontroller yapılması ile veri doğruluğu ve kalitesi artırılarak kurumsal adların kötüye kullanımıyla daha iyi mücadele edilebilecek. 

Getirilen Düzenlemelere Uymamanın Cezaları ve Yaptırımları Nelerdir?

Companies House, Ekonomik Suçlar ve Kurumsal Şeffaflık Yasası ile ekonomik suçlara karşı sıkı tedbirler alarak dolandırıcılık, kara para aklama ve kötü niyetli faaliyetlere savaş açmayı hedefliyor. İlgili mevzuatın ihlalinde karşılaşılabilecek yaptırımlar ise şu şekilde: 

  • Para Cezaları: Düzenlemelere uymayan şirketlere maddi cezalar uygulanabilir. Para cezaları, genellikle ihlalin ciddiyetine ve tekrarlanma durumuna bağlı olarak değişebilir. Yüksek miktarlardaki para cezaları, şirketleri uyum sağlamaya teşvik etme noktasında fayda sağlayabilir. 
  • Resmî Açıklamalar ve Bilgilendirme Zorunluluğu: İhlal durumunda şirketin resmî kayıtlarına bir açıklama eklenmesi istenebilir. Böylelikle kamuoyunu bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanması mümkün olacaktır. 
  • Soruşturma ve Denetimler: Düzenlemelere uymayan şirketlere yönelik resmî soruşturmalar ve denetimler başlatılabilir. Bu süreç, şirketin faaliyetlerini detaylı bir şekilde inceleyerek ihlalleri tespit etmeyi amaçlar.
  • Kayıtlı Ofis Değişikliği ve Kayıttan Silme: Şirketin kayıtlı ofisi uygun olmadığı durumlarda ihbar amaçlı bir süre tanınabilir. Ancak uygun bir adres sağlanmaması hâlindeofis değişikliği yapılması talep edilebilir veya şirket kayıttan silinebilir.
  • İş Yasağı ve Kapatma Kararı: Ciddi ve sürekli ihlaller durumunda şirketlerin faaliyetleri bir süreliğine veya kalıcı olarak durdurulabilir. Hatta bu tür durumlarda şirketin kapatılması gibi daha ağır yaptırımlar da uygulanabilir.
  • Hukuki Sorumluluk ve Tazminat: Şayet ihlal sonucunda başka kişiler veya kurumlar zarar görmüşse ilgili şirket hukuki olarak sorumlu tutulabilir, tazminat ödemesine karar verilebilir. 

Şirketler, yürürlüğe konulması beklenen Birleşik Krallık şirket hukuku değişikliklerine uymadıkları takdirde hem finansal hem de hukuki açıdan yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir. Bu tür caydırıcı müeyyideler ile düzenlemelere uyum süreci teşvik edilir. 

Şirketinizi Jestiyon ile Yönetin ve Yasalara Uyumluluğunu Koruyun

Şirket yönetimi, gün geçtikçe karmaşıklaşan yasal düzenlemeler ve iş süreçleri ile başa çıkmak için etkili çözümler gerektirir. Jestiyon, şirketlerin günlük iş operasyonlarını yönetirken yasalara uyumluluklarını da korumalarına yardımcı olarak bu doğrultuda uçtan uca çözümler sunar. 

Jestiyon ile şirketinizi yönetmek hem günlük operasyonlarınızı iyileştirmek hem de yasal uyumluluğunuzu sürdürmek adına kapsamlı bir çözüm sunar. Böylece iş sürekliliğini sağlarken sektör normlarına uyum sağlama konusunda da avantaj elde edebilirsiniz. 

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir