Girişimlerin Desteklenmesi: Girişim (Startup) Hızlandırma Programı Nedir?
12 Aralık 20235 DakikaGirişimcilik

Girişimlerin Desteklenmesi: Girişim (Startup) Hızlandırma Programı Nedir?

Yeni girişimlerin zorlandıkları noktalardan birisi büyümek ve geniş kitlelere ulaşmaktır. Başarıya giden farklı yollar arasında girişim hızlandırma programları da yer alır. Girişimlerin ilk aşamalarını hızlandırarak müşteri kitlesine ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen bu tarz programlarla Start-Uplar daha kısa sürede büyük işlere imza atabilir. Mentörlük, finans desteği gibi birden fazla farklı aşaması olan hızlandırma programları ile girişimler ilk yıl amaçlarına birkaç ay içerisinde erişme imkânı kazanır.

Girişim Hızlandırma Programı Nedir?

Girişim hızlandırma programı ilk aşamalarındaki girişimlere büyümeleri ve gelişmeleri için destek sağlayan planlara verilen isimdir. Genellikle üç ila altı ay arasında bir zaman dilimini kaplayan bu tarz programlarda girişimcilere piyasa, finans gibi konularda eğitim verilir. Eğitimlerle yapılan işin kalitesinin artırılması hedeflenirken aynı zamanda sunulan network olanaklarıyla da girişimcilerin çevrelerini genişletmeleri de beklenir. Böylelikle kısa bir süre içerisinde iş stratejisini geliştirme, yatırımcılara ulaşma ve ürünlerini tanıtma şansına kavuşan girişimler, normalden hızlı bir büyüme gösterir. 

Start-Up Hızlandırma Programlarının Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Start-Up hızlandırma programları birden fazla farklı aşamadan oluşur. Farklı programların hedefleri ve yöntemleri de birbirlerinden ayrıldığı için hem akışları hem de sundukları avantajlar değişir. Girişim hızlandırma programı avantajları arasında en önemlisi girişimin çabukça gelişmesini ve hedef kitlesine kısa sürede ulaşmasını sağlaması yer alır. Kuluçka girişimcilik gibi oluşumlara hitap eden bu tarz programlar, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlendiği için de değişiklik gösterir.

Mentörlük Erişimi

Mentörlük, deneyimli bir kişinin deneyimsiz birisine bilgi vermesi ve yol göstermesi olarak özetlenebilir. Özellikle bilgi birikimine dayanan girişimlerde mentörlük büyük önem taşır. Mentörler sayesinde yeni girişimler; iş planlarını düzenleyebilir, faaliyetlerini geliştirebilirler. Doğru mentörü bulmak ya da mentörlük almak zor olabilse de girişimcilik hızlandırma programları bu soruna çözüm olarak düşünülebilir. Çoğu girişim hızlandırma programında girişim sahipleri bir mentörle eşleştirilir ve onun bilgi birikiminden yararlanma olanağı elde eder. 

Network Oluşturma Olanakları

Network, günümüzde iş hayatının en önemli unsurlarından birisidir. Karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlamak amacıyla kurulan iletişimi ifade eden network girişimler açısından büyük önem taşır. Sektöre yeni atılan girişimler Network bulma açısından sıkıntı çekebilir. Girişimci hızlandırma programlarında sağlanan Network edinme olanaklarıyla bu durumun önüne geçebilir. Girişimciler kendi Networklerini oluşturarak daha kolay yatırımcı bulabilir, işlerini büyütme fırsatı elde edebilir.

Eğitim ve Finansman Destekleri

Farklı kurumlar tarafından oluşturulan çeşitli Start-Up hızlandırma programları çoğunlukla eğitim fırsatı da sunar. Sektörde önde gelen isimler tarafından düzenlenen bu tarz eğitimlerle girişimciler işleri için gerekli bilgileri edinebilir, gelecek planlarını daha doğru biçimde yapabilir. Girişim ekosisteminde bilgi son derece önemli olduğundan eğitim desteği en çok dikkat çeken girişim hızlandırma programları avantajları arasında yer alır.

Girişim hızlandırma programlarının öne çıkan unsurlarından bir diğeri ise finansman desteğidir. Girişimlerin büyüyüp hedeflerini gerçekleştirmeleri için çeşitli finans kaynaklarına ihtiyacı vardır. Hızlandırma programlarında bu finans hedeflerine daha kısa sürede ulaşan girişimler kolaylıkla büyüyebilir ve gelişebilir.

Fikirlerin Değer Gördüğü Girişim Hızlandırma Programlarına Nasıl Başvurulur?

Girişim hızlandırma programları çeşitli kurumlar aracılığıyla düzenlenir. Programı düzenleyen kurum programın hedef kitlesine ve katılım şartlarına karar verir. Girişim hızlandırma programına dahil olmak isteyen girişimciler başvuracakları program ile ilgili detaylı bilgi edinip başvurularını tamamlayabilir. Başvuruda genellikle iş planı gibi geleceğe yönelik belgeler istenir. Tüm belgeleri bir araya getirip programı düzenleyen kuruma beyan ederek girişim hızlandırma programlarına başvurulabilir.

Bir Girişim Hızlandırma Programından Neler Beklenir?

Girişim hızlandırma programları avantajlarıyla dikkat çeker. Girişimcilere farklı olanaklar tanıyan programların içeriklerini öğrenmek ve gerçekçi beklentiler oluşturmak önemlidir. Programdan ne istediğini bilen girişimlerin daha çok verim alması, işlerini kısa sürede geliştirmeleri daha kolay olacaktır. Bir girişim hızlandırma programından beklenebilecek maddi ve manevi unsurlar network, finans desteği ve bilgi olarak özetlenebilir.

Yüksek Tempolu Ortam

Girişim hızlandırma programlarında yer alan hemen hemen herkes girişimci ve iş sahibidir. Bu da ortamın iş açısından verimil olmasına, herkesin beklentisine yönelik kişilerle tanışabilme şansı edinmesine yol açar. Bu tarz yüksek tempolu ortamlarda girişimlerden kısa sürede fayda görmek ve işi ilerletmek mümkündür. Girişim hızlandırma programları çoğu kişi için sundukları ortam açısından önemlidir.

Çeşitli Deneyimler ve Topluluklar

Deneyim ve bilgi birikimi girişimler için büyük anlam ifade eder. Bu yüzden mentörlük gibi yollarla bilgi aktarımı girişimlerin gelişiminde azımsanamayacak bir rol oynar. Topluluklar, eğitimler gibi yollarla bilgi aktarımı sağlayan girişim hızlandırma programları bu yönleriyle de girişimcilerin dikkatini çeker.

Yüksek Risk ve Yüksek Getiri Olanakları

Kâr etmek girişimlerin temel amacıdır. Girişim hızlandırma programında edinilecek network olanakları ya da bilgi birikimi ile kâr etmenin yeni yollarını bulmak, girişimin toplam getirisini artırmak son derece olasıdır. Girişimlerin bu tarz programların parçası olmak istemesinin nedenleri arasında yüksek kâr olanakları yer alır.

Jestiyon’un sunduğu danışmanlık hizmeti ile Start-Up hızlandırma programı gibi farklı olanakları keşfedebilir, başvurunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir