Mali Denklemin Anahtarı: Gider Pusulası Nedir ve Nasıl Kesilir?
4 Mart 20246 DakikaMali İşlemler

Mali Denklemin Anahtarı: Gider Pusulası Nedir ve Nasıl Kesilir?

Şirket kurmak, hâlihazırda zahmetli bir iştir. Bir de sürekli güncellenen prosedürlere uyma kaygısı, işinizi geliştirmek için harcayacağınız zamanın büyük kısmını elinizden alır. Gider pusulası da şartlarını iyi öğrenmeniz ve düzenli olarak hazırlamanız gereken belgelerdendir. Hem bu belgeyi hem de diğer muhasebe kayıtlarınızı kolayca düzenlemek ve şirketinizin mâlî yönetimini elinize almak için Jestisyon daima yanınızdadır.

İş Hayatında Finans: Gider Pusulası Nedir?

Gider pusulası, işletmelerin harcamalarını ve ödemelerini belirlemek için kullandıkları bir araçtır. Bir tür muhasebe kaydı belgesini ifade eder. Özellikle vergi düzenlemeleri kapsamında önemli ve kullanışlıdır. Çünkü beyanname hazırlama sırasında harcamalardan kaynaklanan maliyetlerin belgelenmesi, vergi avantajlarını beraberinde getirebilir. Nitekim bu pusulanın düzenlenmesi de vergi mevzuatına uygun şekilde yapılır.  

Kimler Gider Pusulası Kullanır?

Vergi beyannamesi hazırlayan herkes, giderlerini göstermek için söz konusu pusulayı kullanabilir. Çünkü gider pusulası kesmek, bireyin şahsı veya şirketi adına işlerini yürütürken zorunlu olarak yaptığı harcamaları muhasebeleştirmesi adına önemlidir. Bu pusula sayesinde kişi, giderlerini azaltabilir. Bu pusulayı kullanabilecek bazı kuruluşları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

 • Şirketler ve işletmeler: Ticaret, üretim, hizmet veya diğer sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar, bu belgeyi düzenleyebilir. Ofis malzemeleri ve seyahat masrafları gibi giderlerinden düşebilirler.
 • Serbest meslek sahipleri: Doktor, avukat, muhasebeci ve danışman gibi kendi işini yapan serbest meslek sahipleri de giderlerini belgeleyebilir. 
 • Küçük işletmeler ve esnaflar: Dükkân, lokanta ve kafe gibi küçük işletme sahipleri, günlük işlemler sırasında oluşan harcamaları pusulaya işleyebilirler.
 • Çiftçiler ve tarım işletmeleri: Gübre alımı, tohum maliyeti ve ekipman bakımı gibi harcamalar, tarım sektöründe gider olarak gösterilebilir.

Diğer vergi mükelleflerinin de bu pusulayı hazırlamaları mümkündür. Böylece hem vergi beyannamelerini rahatlıkla hazırlar hem de finansal kayıtlarını düzenlerler. Aynı zamanda bir miktar kâr sağlarlar.

Hangi Durumlarda Gider Pusulası Düzenlenir?

Çeşitli işlem ve harcamalar söz konusu olduğunda gider pusulası düzenlemek mümkündür. Tüm durumları listelemek pek mümkün değildir. Ancak bu pusulaya işlenen yaygın harcamaları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

 • Mal veya hizmet alımları
 • Ofis malzemeleri ve ekipman alımı
 • Seyahat harcamaları
 • Fatura ödemeleri
 • Akaryakıt ve taşıma ücretleri
 • Personel giderleri (maaş, prim vb.)
 • Ofis temizliği, reklam giderleri ve kargo ücretleri gibi diğer harcamalar

Tüm bu harcamalara internet ortamında yapılanlar da dâhildir. Anca önemli nokta, harcamanın işletme adına yapılmış olmasıdır. İşletme adına yapılan daha birçok harcama için belge düzenlemek mümkündür.

Finansal Yönetimin İlk Adımı: Gider Pusulası Nasıl Kesilir?

Gider pusulası, muhasebe kaydı tutulması için önemli bir belgedir. Bu belgenin düzenlenmesi ise zannedilenden çok daha kolaydır. Aşağıdaki adımları takip ederek pusula kesmeniz mümkündür.

 1. Form seçin. (İşletme veya kullanıcı tercihlerine göre dijital veya fiziksel ortamda önceden hazırlanmış şablonlardan seçebilirsiniz.).
 2. Bilgileri girin. (Şablon üzerindeki bilgi alanlarını doldurun).
 3. İmzalayın ve onaylayın.
 4. Belgenin kopyasını alın ve arşivleyin.
 5. Kopyayı ilgili departmanlara gönderin.

Bu 5 adımın sonunda pusula kesme işlemini tamamlamış olursunuz. Bu işlemi yalnız fiziksel değil, dijital ortamda da tamamlayabilirsiniz. Bu ortamda hazırladığınız belge e gider pusulası olarak adlandırılır. E gider pusulası, GİB üzerinden hazırlanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinde elektronik pusula için başvuruda bulunmanız mümkündür.

İşletme Vergi Yükümlülüğü: Gider Pusulası Stopaj Oranları Nasıldır?

Stopaj, gelirin ödendiği an itibariyle verginin kaynağından kesilmesi anlamına gelir. Bu durum, özellikle serbest meslek sahiplerinin karşılaştığı veya belirli hizmetler için yapılan ödemeler sonucunda ortaya çıkar. Gider pusulası stopaj oranları, vergi mevzuatına bağlıdır. Dolayısıyla mevzuatın güncellenmesine bağlı olarak zamanla değişebilir. Gider pusulası mal alımı stopaj oranı hakkında bilgi almak için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

 • %2: Dokuma, nakış, turistik eşya, hasır, yapma çiçek, süpürge, havlu, çarşaf gibi emtialar veya bunların imâlinde ödenen bedeller, hurda veya diğer mal alımları için belirlenen orandır.
 • %10: Diğer hizmet alımları için belirlenen orandır. Mal ve hizmet bedelinin birbirinden ayrılamadığı durumlarda da bu oran uygulanır.
 • %20: Vergi mükellefi olmayan mal ve hizmet sağlayanlar ve esnaf muaflığından yararlanmayanlar için belirlenen orandır. Kapı kapı dolaşmak suretiyle satış yapanlar da bu oran üzerinden işlem yapar.

Bu listedeki kategorilere göre kendi gider pusulası stopaj oranınızı belirleyebilirsiniz. Böylece pusulanızı daha kolay hesaplarsınız. Eğer hangi oranın size uygun olduğunu kestiremediyseniz bir danışmandan yardım alabilirsiniz.

Gider Pusulası Nasıl Hesaplanır?

Gider pusulası hesaplaması brüt ve net olmak üzere iki şekilde yapılır. Brüt tutar üzerinden hesaplama yaparken şu formül kullanılır: Brüt işlem tutarı x (%100 – vergi oranı) = sonuç. Örneğin 1000 TL’den anlaşılan ve gider pusulası oranlarına göre %20 vergisi olan bir harcama için 1000 x (%100 – %20) = 800 sonucuna ulaşmak mümkündür.

Net tutar üzerinden hesaplama yaparken ise KDV gösterilmez. Burada çarpım yerine bölme işlemi kullanılır. Net tutar üzerinden işlem formülü şu şekildedir: Net işlem tutarı / (%100 – vergi oranı) = sonuç. Denklem, brüt işlem örneğindeki rakamlarla kurulursa 1000 / (%100 – %20) = 1250 sonucuna ulaşmak mümkün olur.

Gider Pusulası Örneği

Gider pusulası düzenleme şartlarına göre belgede bulunması zorunlu bilgiler mevcuttur. Gider pusulası örneğini buna göre incelemeniz önerilir. Bu bilgilerden ilki, belgenin düzenlendiği tarihtir. İkinci sırada harcamayı yapan işletme veya kişinin adı, adresi, vergi numarası gibi alıcı bilgileri yer alır. Mal ya da hizmeti sağlayan satıcının bilgileri de pusulada bulunur. Elbette mal veya hizmet detayları de pusulaya işlendikten sonra toplam tutarın gösterilmesi gerekir. Eğer varsa KDV miktarını da belirtmek gereklidir. Bu bilgileri doldurarak ideal bir gider pusulası oluşturmanız mümkündür. 

Jestiyon ile Şirketinizin Mali Yönetimini Elinize Alın

Gider pusulası kaydı, muhasebe defteri ve diğer finansal işlemler kafanızı karıştırıyorsa bir bilene danışmanız en doğrusudur. Jestiyon, uçtan uca hizmet anlayışıyla bu yükü omuzlarınızdan alır. Şirketinizin mâli süreçlerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur. Kaygılarınızı azaltmanın yanı sıra size ciddi zaman kazandırır. Yasalara uygun belgeler düzenlemek, denetlemelerden sorunsuz geçmek ve şirketinizi büyütmek için daha fazla zaman kazanmak isterseniz Jestisyon’a güvenebilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir