Finans Yönetimi: Bilanço Esası Nedir ve Nasıl Defter Tutulur?
20 Şubat 20245 DakikaMali İşlemler

Finans Yönetimi: Bilanço Esası Nedir ve Nasıl Defter Tutulur?

Şirketlerin de canlılar gibi doğma, büyüme, gelişme ve rahatsızlanma dönemleri vardır. Bir şirketin ayakta kalması için sağlıklı olması gerekir. Şirket sağlığı için ise finansal bütünlük şarttır. Şirketinizin finansal durumunu takip etmek ve doğru stratejiler geliştirmek için bilanço esasına göre hareket etmeniz gerekir. Bilanço esaslı defterler tutmayı öğrenerek muhasebe süreçlerini iyileştirmeniz mümkündür.

Bilanço Esası Nedir?

Bilanço, bir şirketin finansal durumunu belirlemek amacıyla oluşturulan ve belli bir dönemi kapsayan muhasebe tablosudur. Şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını gösterir. Mâlî durumunu özetleyen bir rapor niteliği taşır. Bilanço hadleri bu raporda görülebilir. Bir şirketin varlık veya kalemlerinin belli bir sınıra ulaştığını ifade eden hadler, ilerleme ve gerileme dönemlerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. 

Bilanço esası ise şirketin finansal durumunu mümkün olan en doğru şekilde yansıtabilmek için geliştirilen bir kayıt düzenleme yöntemidir. Bu esas, muhasebe kayıtlarının belli bir dönem içindeki tüm işlemlerini kapsar ve doğru şekilde değerlendirmeyi amaçlar. Muhasebe standartları ve kuralları tarafından belirlenmiş bir yaklaşımdır. Bir bilanço defteri tutmak, bu esasa uymanızı kolaylaştırır. Böylece haddi aşma durumlarını ve şirket raporlarını daha rahat kontrol edebilirsiniz.

Bilanço Defteri Nedir?

Bilanço defteri, muhasebe kayıtlarını düzenlemek ve finansal hareketleri izlemek amacıyla kullanılan bir araçtır. Varlık, borç ve öz kaynak hesapları gibi bölümlerden oluşabilir. Varlık hesapları bölümünde şirketin sahip oldukları ve alacakları bulunur. Borç hesapları başlığına şirketin verecekleri yazılır. Öz kaynaklar bölümünde ise hisse senetleri ve kârlılık rezervleri gibi unsurlar yer alır.

Şirketler için bilanço esaslı defter tutma, hadlerin görülmesini kolaylaştırır. Örneğin varlıklar veya öz kaynaklar haddi aşmışsa şirketin büyümeye başladığını söylemek mümkündür. Borçlar haddi aştığında ise yeni mâlî düzenlemeler yapılması gerekebilir. Siz de şirketiniz için bir bilanço defteri edinerek esasa uygun rapor tutmanın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Mali Stabilite ve Performans Analizi: Bilanço Esasına Göre Defter Tutmanın Avantajları

Bilanço esasına göre defter tutmak, şirketler adına oldukça avantajlıdır. Şirketin performansının takibini ve böylece stabilizasyonun sağlanmasını mümkün kılar. Bilanço esaslı defter tutmanın başlıca avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Finansal durumu doğru ve bütünlüklü yansıtma
 • Karar almada yardımcı olma
 • Güvenilir finansal raporlama
 • Vergi uygulamalarında kolaylık
 • Finansal analiz ve planlama imkânları
 • Kredi ve yatırım imkânlarını artırma

Bu avantajlar sayesinde şirketinizin finansal sağlığını kontrol edebilirsiniz. Daha gerçekçi gelecek planları kurabilirsiniz. Aynı zamanda bu defter ile stratejilerinizi gözden geçirmeniz ve finansman sağlama sürecini kolaylaştırmanız da mümkündür.

Gelişmiş Durum Takibi Sağlayan Bilanço Esasına Göre Tutulan Defterler Nelerdir?

Bilanço esası defterleri, finansal raporları daha küçük gruplara ayırmaya yardımcı olur. Böylece daha detaylı analizler ve takipler yapmanızı sağlar. Bedelini ödediğiniz mal ve hizmetleri alım defterine yazabilirsiniz. Satış defterine ise sunduğunuz mal ve hizmetleri kaydedersiniz. Kasa, banka hesapları, stok, alacak ve borçlar, amortisman ve öz kaynaklar için bilanço esaslı ayrı defterler tutmanız mümkündür.

Günlük Finansal Kayıtlar: Yevmiye Defteri

Yevmiye defteri, temel muhasebe kayıtlarını içerir. Bu kayıtların ilk aşamasını oluşturur. İşletme içinde gerçekleşen her mâlî olayın detaylı yazıldığı bir defterdir. Yevmiye defterine işleme dair tarih, hesap kodları, açıklama, alacak ve borç bilgileri kaydedilir. Kronolojik sıraya sahip olduğu için diğer defterlerin tutulmasını kolaylaştırır. Mizan ve bilanço tablolarının oluşturulmasına yardım eder.

Finansal Durumun Büyük Resmi: Defter-i Kebir

Büyük defter anlamına gelen bu ifade, genel tabloyu içerir. Defter-i kebire şirketin tüm muhasebe hareketleri, gelirleri, giderleri, varlık ve borçları işlenir. Dolayısıyla bu araç, ana muhasebe defteridir. İşletmenin finansal durumu ve faaliyetleri hakkında geniş bir perspektif sunar. Muhasebe sisteminin temelini oluşturan ana ve alt hesapları bu defterde görmek mümkündür. 

İşletmenin Varlık Yönetimi: Envanter Defteri

Envanter defteri, işletmenin mal varlığını içerir. Bu defter aracılığıyla stoklar, malzemeler, ham madde ve mamuller takip edilir. İşletmenin üretim süreci hakkında önemli bilgiler veren bir defterdir. Defterin ana başlıkları çoğunlukla şu şekilde sıralanır:

 • Stok girişleri (yeni malzemelerin miktarı, maliyeti ve satın alınma tarihi)
 • Stok çıkışları (kullanılan malzemelerin miktarı, tutarı ve tarihi)
 • Stok sayımları (belirli aralıklarla yapılan envanter sayım sonuçları)
 • Değerleme bilgileri (maliyeti belirleyen yöntemlerle yapılan analizler)
 • Stok hareketleri (envanterin alım, satım ve kullanımında dair detaylar)

Bu defter, finansal raporlama için önemli bir araçtır. Bilanço tablosu hazırlamayı kolaylaştırır. Hesapların doğruluk oranını yükseltir.

Kimler Bilanço Esasına Göre Defter Tutar?

Bilanço esaslı defter tutmak, bazı işletmeler için zorunluluktur. Bu zorunluluğa tabi olan işletmelerden bazılarını aşağıda bulmanız mümkündür. Listeyi inceleyerek bu konu hakkında daha fazla fikir edinebilirsiniz.

 • Şirketler ve ticarî şirketler
 • Büyük ve orta büyüklükteki işletmeler
 • Spesifik sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler (finans, enerji, telekomünikasyon vb.)
 • Vergi kanunlarına tabi olanlar 

Siz de bu işletmelerden biriyseniz bilanço esaslı defter tutmanız gerekir. Hukuken bu zorunluluğa tabi olmayanlar da elbette bilanço defteri tutabilir. Böylece finansal duruma dair sağlıklı raporlar elde etmek mümkün olur. 

Jestiyon ile Şirketinizin Yönetimini Elinize Alın

Jestiyon ile muhasebe sürecini zahmetsizce yürütebiilirsiniz. Ön muhasebe ve finansal danışmanlık hizmetleri sayesinde mâlî durumunuz hakkında detaylı bilgi alabilir ve stratejiler geliştirebilirsiniz. Uçtan uca hizmetler sunan Jestisyon, sizin için her detayı düşünür. Şirket kurma veya geliştirme aşamasında desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Jestisyon’un profesyonel ekibine güvenebilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir