Yurt Dışı Hizmet İhracatı Kazanç İstisna Artışı Nedir?
15 Ocak 20246 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

Yurt Dışı Hizmet İhracatı Kazanç İstisna Artışı Nedir?

Yurt dışı kazanç istisnası, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin sunduğu uluslararası hizmetlerden elde ettikleri kazançlara, belirli şartlar altında vergi muafiyeti sağlayan bir düzenlemedir. Bu kazançlar, genellikle Türkiye ile çeşitli ülkeler arasındaki çifte vergilendirmeyi önlemek ve ihracatı desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir teşvik mekanizmasıdır.

Yurt dışı kazanç istisnasının temel şartları; faaliyetin Türkiye’den başka bir ülkeye yönlendirilmesi, karşılığının döviz veya dövize endeksli olarak alınması, belirli hizmet kategorilerine uygun olmasıdır. Şirketler, bu istisnadan yararlanabilmek için ilgili mevzuata uygun olarak işlemlerini yürütmeli ve belirli raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bu teşvik, Türk şirketlerinin uluslararası rekabet gücünü artırarak yurt dışında sunulan hizmetlerden kaynaklanan gelirin vergilendirme yükünü azaltır.

Yurt Dışı İhracatı Kazanç İstisnası Artışının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Yurt dışı kazanç istisnasının artışı, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere bir dizi avantaj sunar. Bu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

  • Daha Yüksek Rekabet Gücü: Yurt dışı kazanç istisnası, Türk şirketlerini uluslararası hizmetlerden elde ettikleri geliri vergiden muaf tutarak, küresel arenada rekabet avantajı sağlar. Şirketler, bu sayede daha cazip fiyatlar sunarak küresel pazarda daha rekabetçi konuma gelebilir.
  • Yatırım ve İş Geliştirme: Kazanç istisnası, şirketlerin yurt dışında yeni pazarlara giriş yapmalarını teşvik eder. Bu durum, ihracat yapan şirketlerin yeni müşterilere ulaşmalarını ve işlerini genişletmelerini kolaylaştırır.
  • Dış Ticaret Dengesi Artışı: Yurt dışına yapılan hizmet ihracatındaki artış, Türkiye’nin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkiler. İstisna, Türkiye ekonomisinin dışa açılmasını ve dış ticaretin büyümesini destekler.
  • Maliyet Avantajı: Yurt dışı kazanç istisnası, şirketlerin uluslararası müşterilere sundukları hizmetlerden elde ettikleri geliri vergiden muaf tutar. Bu da şirketlere önemli ölçüde maliyet avantajı kazandırır.
  • İhracatın Teşvik Edilmesi: İlgili istisna, Türkiye’nin genel ihracat stratejilerine uygun olarak ihracatı teşvik eder. Şirketler, yurt dışında hizmetlerini artırarak Türkiye ekonomisine daha fazla döviz kazandırabilirler. 

Bu avantajlar, söz konusu düzenlemenin Türk şirketlerine ve ekonomisine sağladığı genel faydalardan sadece birkaçını temsil eder. Dolayısıyla Türkiye’de şirket kurmak isteyen herkesin bu avantajlar hakkında bilgi sahibi olması ve finansal stratejilerini bu doğrultuda kurgulaması oldukça önemlidir. 

Yurt Dışı Hizmet Kazanç İstisnası Artışından Faydalanmanın Şartları Nelerdir?

Yurt dışı hizmet ihracatı kurumlar vergisi istisnasından faydalanmak isteyen şirketlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar; hizmetin niteliği, müşteri yerleşim yeri, ödemenin döviz cinsinden olması gibi kriterleri içerir.

Yurtdışı Kazanç İstisnası Kapsamına Giren Şirket Faaliyetleri

Yurt dışına verilen hizmetlerde kazanç istisnasına tabi şirket faaliyetleri, Türkiye’de yerleşik olmayan kişilere münhasıran sunulan hizmetleri içerir. Bu bağlamda mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri sunan işletmeler, kapsam dâhilindedir. Ayrıca eğitim ve sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye’de yerleşik olmayan kişilere hizmet veren işletmeler de kurumlar vergisi istisnasından faydalanabilir.

Hizmetin Türkiye’den Yurt Dışında Kişi veya Kurumlara Verilmesi 

Farklı ülkelerde yer alan kişilere veya kurumlara verilen hizmetler, yurt dışı hizmet kazanç istisnası kapsamında değerlendirilir. Buna göre Türkiye’den  yurt dışında yerleşik kişilere yönelik olarak sunulan hizmetler ele alınmalıdır. Mimarlık, mühendislik, tıbbi raporlama, muhasebe, çağrı merkezi ve veri saklama gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler için hizmet ihracatı istisnası kurumlar vergisinden %50 oranında muafiyet sağlar.

İhracat Edilen Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılması

İhracat edilen hizmetten farklı ülkelerden faydalanılması, yurt içi kazanç istisnasının temel şartlarındandır. Bu bağlamda sunulan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması ve Türkiye ile bir ilgisi bulunmamasını gerekir. Bu durum, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde açıkça belirtilmiştir. Türkiye’de yerleşik olmayan müşterilere sağlanan hizmetler, bu kriterlere uyan durumlar için KDV’den istisna edilebilir.

Faturanın Yurt Dışında Bir Kişi veya Kurum Adına Düzenlenmesi

Yurt dışına hizmet veren işletmelerde vergi indirim avantajından faydalanmak için fatura veya benzeri belgenin uluslararası müşteri adına düzenlenmiş olması gereklidir. Bahsedilen hizmetlerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler tarafından farklı ülkelerde yerleşik kişilere, iş yerlerine, hukuki ve iş merkezlerine sunulması gerekir. 

Kanun Sonrası Vergi Hesabı Nasıl Hesaplanır?

Kanun sonrası vergi hesabı, yurt dışına verilen hizmetlerin Türkiye’ye döviz getirilmesi ve döviz alım belgesinin temin edilmesi şartına bağlı olarak uygulanır. Bu durum, aynı zamanda hizmet ihracatının KDV’den istisna olmasını da sağlar. Ancak istisna faturanın düzenlendiği dönemde değil, dövizin ülkeye getirildiği dönemde kullanılabilir. Yani fatura, ihracat bedeli dövizin yurda getirildiği dönemden önceki tarihlerde düzenlense dahi söz konusu istisna döviz girişinin olduğu tarihte beyan edilmelidir. 

Bu vergi avantajıyla, yurt dışına sunulan hizmetlerden elde edilen gelirlerde ciddi bir indirim sağlanır. Ancak detaylı uygulama için henüz bir tebliğ yayınlanmadığından ötürü kanun maddesindeki ifadeler, bu uygulamanın Teknoparklardaki istisna gibi olacağını işaret eder. 

Yurt dışı hizmet ihracatı kazanç istisnasını örneklemek gerekirse; XXX Müh. Mimarlık Hiz. İth. İhr. A.Ş. adlı bir firma, yurt dışında yerleşik X Corp. Ltd. firması ile 300.000 $ değerinde bir sözleşme imzalayarak inşaat projesinin mimari çizimlerini üstlenmiştir. Bu iş için toplam 50.000 $ maliyete katlanmıştır. Bu durumda şu şekilde hesaplama yapılabilir:

Kanun Öncesi Vergi HesabıKanun Sonrası Vergi Hesabı 
Hasılat300.000300.000
Gider-50.000-50.000
İndirim Tutarı Hesabı0,00250.000/2 = 125.000
Vergi Matrahı 250.000250.00 – 125.000
Hesaplanan Vergi 250.000 x 0,20 = 50.000125.000 x 0,20 = 25.000

Kanun öncesi ile sonrası için vergi hesabı karşılaştırıldığında yurt dışında ağırlıklı olarak çalışan hizmet firmalarının %50’ye varan bir avantaj elde ettiğini görmek mümkündür. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren hizmet firmaları, özellikle yurt dışı hasılatlarını artırdıkları ölçüde bu vergi avantajından maksimum düzeyde fayda sağlayacaklardır.

Şirketinizi Jestiyon ile Kolayca Kurun

Şirketinizi hızlı ve kolay bir şekilde açmak için Jestiyon’u tercih edebilirsiniz. Türkiye’de iş kurma sürecini daha pratik bir süreç hâline getiren Jestiyon ile profesyonel hizmetler kapsamında vergi avantajlarından etkin şekilde yararlanmanız mümkün olur. Profesyonel başarıya ulaşmak için hemen adım atın, Jestiyon’un sunduğu hizmetlerle iş hayatınıza konfor katın!

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir