İş Dünyasına Adım Atın: Almanya’da Hangi Şirket Türleri Açılabilir?
3 Mayıs 20247 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

İş Dünyasına Adım Atın: Almanya’da Hangi Şirket Türleri Açılabilir?

Almanya’da şirket kurmak, bireysel girişimciler için önemli bir noktadır. Şahıs şirketi açmak için gerekli olan belge ve mali desteği sağlamak, hızlı bir şekilde iş kurma sürecine dâhil olmak, kimi zaman yıpratıcı olabilir. Hem avantajlı hem de riskli bir süreci temsil eden şahıs şirketler, beraberinde ciddi sorumlulukları da getirir.

Bireysel Girişimler: Almanya’da Şahıs Şirketi Açma

Almanya’da iş kurmak istendiğinde riskleri de göz ardı etmeden seçimler yapılmalıdır. Şahıs şirketi kurma sürecinde, hızlı adımlar alınsa da dikkat olmakta fayda vardır. Başlangıçta konulması gereken sermayesi ve kayıt ücretleri gibi gereksinimleri karşılayabilecek mali gücünüzün olmasına önem vermelisiniz.

İşletme sahibi olarak şirket üzerinde tam kontrol ve yetkiye sahip olursunuz. Bu yetki, tüm kararları sizin almanıza ve gelen olumlu ya da olumsuz dönüşleri de yine sizin sorumluluğunuza ait olduğunu vurgular. Almanya’da şirket türleri arasında yer alan şahıs şirketlerinde vergi kolaylığı vardır.

Gelir beyannamesinde bulunduğunuzda, işletmesinden elde ettiğiniz kazançlar doğrultusunda vergi miktarı belirlenir. Gelir beyanının yanı sıra giderlerinizi de göstererek kâr elde edebilirsiniz. Bireysel girişimciler için önemli bir yere sahip olan bu şirketleri açma sürecinde de dikkatli olmalı ve doğru adımlar atmalısınız.

Şahıs şirketi kurarken işi nasıl yöneteceğinizden hangi alanda iş kurmak istediğinize kadar her detayı ince ayrıntılarıyla ele almanız gerekir. İşinizi yerel ticaret odasına kayıt yaptırarak, yasal hak ve sorumlulukların farkında olmalı ve gerekli vergi ve diğer belgeleri düzenli olarak temin etmelisiniz. İşletmenizin finansal hesaplamalarının yapıldığı banka hesaplarını açmalı ve tüm gelir gider durumlarını bu hesaplar üzerinden gerçekleştirmelisiniz.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre yerel izin belgelerini tamamlamalı ve tüm faturaları belirli bir alanda saklamalısınız. Bireysel girişimde bulunmak isteyenler için avantajlı yapıya sahip olunan bu şirket türü, Almanya’daki yasal düzenlemelere ve vergi kurallarına dikkat edilerek açılır.

Almanya’da Açılabilecek Ortaklık Şirketleri

Almanya’da açılabilecek şirketler, girişimcilerin işlerini bir veya daha fazla ortakla birlikte yürütmelerine olanak tanır. Almanya’da birkaç tür ortaklık şirketi mevcut olsa da, bu şirketler, farklı yasal ve finansal yükümlülüklere sahiptir. Kişilerin iş hedefine ve risk oranlarına uygun olarak değerlendirilen bu şirketler, kazançlı yapılara dönüşebilir. Her şirket türü farklı yasal düzenlemeler, mali yükümlülükler ve yönetim yapıları içerdiğinden, şirket açma girişimine girmeden şirket türlerini öğrenmek önem arz eder. İşte temelinde ortaklık olan Almanya’da şirket türleri:

Adi Ortaklık (GbR) Şirketi

Adi ortaklık, Almanya’da şirket türleri arasında ilk sırada gelir. İki veya daha fazla kişi arasında iş yapmak için kurulan basit bir ortaklık türü olan adi ortaklık, resmî bir kayıt gerektirmemesi ve basit yapıya sahip olması konusunda kolaylıklar sunar.

Ortaklar arasında yapılan sözleşmeler doğrultusunda, gerekli ayrımları ve beraberlikleri ortaya çıkaran bu ortaklık, genel olarak resmi kayıtlara gerek duyulmadan da yapılabilir. Ortaklar, ortaklık borçlarından şahsen ve sınırsız sorumlu olduklarından, borçların ödenmemesi durumunda kişisel varlıkları risk altına girebilir.

Komandit (Kg) Şirket

Almanya’da şirket türlerinden biri de komandit işletmelerdir. Komandite ortak ve komanditer ortak olarak iki tür ortaya sahip olan bu şirketler, ticaret siciline kayıtlı olmalı ve ortaklar arasında bir sözleşme yapılması gerekir. Komandite ortak, sınırsız sorumlu olan ve işletmeyi yöneten ortağı ifade eder. Şirkete sermaye koyan ve sorumluluğu koyduğu sermaye ile sınırlı olan ortağa da denilebilir.

Kolektif Ortaklık (Ohg) Şirketi

İki veya daha fazla kişi tarafından kurulan ve ticari bir işletme olarak faaliyet gösteren bir ortaklık türüdür. OHG’deki tüm ortaklar, işletmenin borçlarından şahsen ve sınırsız sorumludur. Ticaret siciline kayıtlı olması gereken bu şirketlerde ortaklar arasında bir sözleşme yapılması uygundur. Ortaklar, işletmeyi birlikte yönetir ve şirket kararlarında eşit haklara sahiptir.

Almanya’da Açılabilecek Sermaye Şirketleri

Almanya şirket türleri ve farkları denildiğinde, açılabilecek sermaye şirketleri de ön plana çıkar. Girişimcilere ve yatırımcılara iş kurma ve yönetme konusunda belirli avantajlar sunan sermaye şirketleri, özellikle sermaye ve hissedarlar üzerinden şirketin sahipliğini belirler. Ortakların sorumluluğunu koydukları sermayeyle sınırlayan şirket türleridir.

Sermaye bazlı Almanya’da şirketi türleri, girişimcilere ve yatırımcılara belirli avantajlar sunar. GmbH daha küçük ve orta ölçekli işletmeler için tercih edilirken, AG büyük ölçekli ve halka açık şirketler için daha uygundur. Almanya’da şirket türleri arasından seçim yaparken iş hedeflerine, finansal duruma ve risk toleransına uygun seçimler yapmaya dikkat etmek, uzun vadede daha kazançlı işleyişi beraberinde getirir.

Limited (GmbH) Şirketi

Almanya şirket türleri arasında en yaygın olarak bilinen ve popülerliğini de koruyan limited şirket, bir veya daha fazla kişi tarafından kurulabilir. Ortaklar, koydukları sermaye ile sınırlı sorumluluğa sahip olduklarından, şirket borçlarından kişisel varlıkları risk altına girmez.

GmbH şirket kuruluşu için belirli oranlarda sermaye konulması gerekir. Kurulan şirket, ticaret siciline kayıtlı olmalı ve belirli yasal düzenlemelere uygun süreçlere sahip olmalıdır. Bu şirketi, tek bir kişi yönetebileceği gibi birden fazla kişi de yönetici olarak seçilebilir.

Geçici Limitet (GH) Şirketi

Düşük sermayeli Almanya’da şirket türleri arasındaki geçici limitet şirket türü, kuruluş için asgari bir sermayeye gereksinim duymaz. En düşük meblağadan bile kurulumu gerçekleşen bu şirketler, koyulan sermaye kadar sorumluluğa sahiptir.

Kar Amacı Gütmeyen (gGmbH) Şirket

Kar amacı gütmeyen faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan bir limited şirket türü olan gGmbH, pek çok alanda faaliyet gösterebilir. Eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteren bu şirketler, tamamen kişilerin haklarını korumak ve gereken hizmeti almalarını sağlamak amacıyla kurulur.

Vergi avantajı konusunda önemli bir yere sahip olan kâr amacı gütmeyen şirketler, şirket ortaklarına kar dağıtımı sınırlı miktarlarda yapılır. Kâr, şirketin amaçlarına yeniden yatırım yapılması için kullanılan bedeldir.

Anonim Şirket (AG)

AG, büyük ölçekli işletmeler için uygun olan ve sermayesi paylar üzerinden temsil edilen bir şirket türüdür. Şirketin sermayesi hisse senetlerine bölünür ve hissedarlar bu payları satın alarak şirkete ortak olurlar. Ortaklar, koydukları sermayeyle sınırlı sorumluluğa sahip olurlar.

Her ortağın koyduğu sermaye miktarı farklı olabileceğinden, hisse oranlarında değişiklik görülür. Ancak, sermaye oranını belirlerken minimum tutar göz önünde bulundurulur. Şirket yönetimi, bir yönetim kurulu ve bir denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Jestiyon ile Almanya’daki İşletme Yönetiminizi Kolaylaştırın

Almanya’da farklı şirket türleri bulunduğu için her şirketin kuruluşu ve yönetimi konusunda gerekli bilgi düzeyine sahip olmak gerekir. Farklı haklara ve sorumluluklara sahip olan bu şirketler, Jestiyon aracılığıyla güçlü ilerlemeler kat edebilir. Jestiyon, Almanya’da işletme sahiplerine işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmeleri hususunda yardımcı olur.

Almanya anonim şirket kuruluşu ve yönetimi için gerekli olan süreçleri hızlandıran ve şirket kurma sürecinin karmaşıklığını ortaya çıkaran bu hizmet, kayıt işlemlerinden finansal yönetime, yasal düzenlemelerden veri kullanımına kadar pek çok alanda etkili bir yönetim sunar. Şirket yönetimi ve rekabeti konusunda da çığır açan öneriler ve avantajlar sunan Jestiyon, işletmenin büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olur.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir